Nevyužitou stodolu lze také zbourat, ale to si dobře promysleme.

Odstraněním stavby může zaniknout diskrétní uzavřenost venkovské usedlosti, v níž jednotlivé budovy různého účelu obklopují vnitřní prostranství, dvůr, a brání tak nežádoucím průhledům zvenčí.

Ubouráme-li cokoli z původní skladby, můžeme snadno znehodnotit celkový obraz sídla v jeho jedinečné kompaktnosti, praktické členění prostoru i příjemný pocit intimní ohraničenosti. Ten je právě tím, co činí vesnickou zástavbu přitažlivou i pro rekreační využití.

Bytelná stavba se dá využít i k bydlení

Naši předkové bývali většinou lidé uvážliví a natolik závislí na produktivitě „rodné hroudy“, že nezřídka upřednostňovali investice do hospodářského zázemí, zatímco vlastní bydlení muselo počkat. Vlhké stísněné místnosti s nízkými stropy určené k obývání tak často kontrastují se „solidními“ stodolami a stájemi.

Rozhodnutí zobytnit půdu chalupy může být jen důsledkem toho, že se nový majitel řádně nerozhlédl. Možná bylo snazší rozšířit bydlení do stodoly a zdůraznit to nejpodstatnější pro bydlení v rodinném domě – přímé spojení interiéru s exteriérem, obytné místnosti se zahradou či atriem.

Volná dispozice stodoly často umožní takové řešení, které není v podkroví realizovatelné. Mikroklima v půdních místnostech přes dnešní vynikající izolace bývá navíc pravidelně horší než v místnostech přízemí.

Které stavební výhody nabízí adaptace stodoly

 1. Volný půdorys, umožňující libovolné dispoziční řešení.
 2. Obvodové stěny (ať z kamene nebo z cihel) bývají tam, kde nemají nosnou funkci, nahrazeny pouze prkennou výplní.
 3. Izolace proti vodě lze provést relativně snadno. Při izolování podlah odpadá potřeba nejprve vykopat (a odvozit) stávající, většinou shnilé podlahové vrstvy, jak tomu bývá v obytných místnostech; mlat ve stodole je ideálním podkladem.
 4. Poměrně dobře se umisťují okna a dveře, často není třeba nic pracně bourat.
 5. Světlá výška prostoru bývá značná a umožňuje jakoukoliv vestavbu.
 6. Stodola bývá většinou postavena kvalitně, mívá dobrou krytinu, zachovalé krovy a opatříme-li jí okapem, mnohdy není ani nezbytné provádět izolace stávajících obvodových stěn proti vodě.

Pro podnikatele i pro děti

Nechcete-li rozšiřovat bydlení ani provozovat zemědělství, zbývá jen najít pro stodolu novou funkci. Stodola někdy bývá spásou pro nezaměstnané, neboť skrývá prostor pro vlastní podnikání.

Jistým omezením jsou požární bezpečnost a hygienické limity. To první většinou spraví protipožární nátěry či nástřiky dřevěných konstrukcí, druhé hledisko bývá komplikovanější. Nejde jen o to zavést do stodoly vodu a odpad. V husté zástavbě vesnice zpravidla nebývá možné dodržet ochranná pásma, např. z hlediska hluku, odvodu zplodin apod.

A tak se využití stodol omezuje na činnosti, které neobtěžují životní prostředí. Autoklempírnu, katr nebo truhlářkou dílnu si ve stodole raději nezřizujte, nechcete-li mít potíže s polovinou vesnice a s úřady všeho druhu.

Zkuste to raději se sklenářstvím, šitím autoplachet nebo dámských kostýmů, s keramickou dílnou, opravnou obuvi nebo s kompletací počítačového hardware.

Zbývá zmínit se ještě o jednom možném využití stodoly. Nechcete-li ji zbourat, bydlet v ní, ani tu podnikat, pořád máte šanci stodolu učinit nejpřitažlivějším domácím prostorem pro své potomky.

Čím vybavit stodolu, aby se proměnila v dětské eldorádo?

Například

 • Stolem na ping-pong, velkou houpačkou, skluzavkou.
 • Prostorem pro vrhání šipek či hru v kuličky.
 • Provazem na šplh, gymnastickou hrazdou a kladinou.
 • Mladým pánům zařiďte posilovnu.
 • Slečnám věnujte "přijímací salon", který si samy vlastnoručně vymalují a vyzdobí.

Otevřeme–li navíc velká vrata, většinou zavěšená na horní kolejnici, máme tu areál sice krytý, ale jinak dostatečně „venkovní“.

Ing. Arch. Jan Rampich, foto Shutterstock a archiv