Na nutnost odvzdušnit topení vás často před zahájením topné sezony upozorní správce vašeho domu, ať je to vedení družstva, společenství vlastníků jednotek nebo soukromý majitel, a to buď formou oznámení v domě, například na společné nástěnce, nebo e-mailem. Pokud to není váš případ, mějte na paměti, že topení by se mělo odvzdušnit vždy před začátkem topné sezony, po opravě topného systému či jeho rekonstrukci nebo kdykoliv, kdy nastane potřeba.

Taková potřeba nastává, když se radiátory nezahřívají rovnoměrně, nebo jsou dokonce stále studené, i když „už se topí“. Z topení se při zapnutí také mohou ozývat různé zvuky znějící jako šplouchání nebo proudění. Pak je jasné, že je v radiátorech vzduch, který brání jejich napuštění horkou vodou, a je nejvyšší čas odvzdušnit. Není to vůbec těžké a nepotřebujete k tomu ani žádné speciální pomůcky. Stačí si připravit misku, hadr (nejlépe klasický na podlahu, který je silný a dobře saje) a odvzdušňovací klíč, který lze koupit v železářství. U novějších typů radiátorů postačí i vhodný šroubovák.

Před odvzdušňováním byste měli zapnout topení na maximum. Pokud jste majitelem domu a je to možné, vypněte oběhové čerpadlo. Počkejte asi půl hodiny, vzduch se v radiátorech akumuluje a radiátory půjdou odvzdušnit nejsnáze.

Připravte si misku a hadr na zachycení unikající vody. Hadr můžete umístit na zem pod ventil radiátoru, aby chránil podlahu, a pod ventilem držet misku, případně použijte jenom hadr, s kterým budete připraveni zasáhnout, až začne voda unikat.

Pomocí klíče nebo šroubováku pomalu uvolněte ventil směrem doleva, stačí malé pootočení. Pak už byste měli slyšet syčení, značící unikání vzduchu. Pozor, počítejte s tím, že unikající vzduch může být horký. Vyčkejte, dokud syčení nepřestane a nezačne unikat voda. Pak opět klíčem nebo šroubovákem ventil uzavřete.

Měli byste okamžitě poznat, že se radiátor začíná ohřívat. Pokud by to tak nebylo, zkuste celý proces zopakovat. Nezapomeňte také odvzdušnit i otopné žebříky v koupelně. Jakmile bude hotovo, tak v případě, že jste vypnuli oběhové čerpadlo, je nutné ho znovu zapnout.

Odvzdušnění by mělo být snadnou pomocí pro zdánlivě nefunkční radiátory a také v naprosté většině případů zabere. Pokud by se vám přesto ani po několikerém odvzdušnění nepodařilo topení rozchodit, je namístě kontaktovat topenáře.