Stavba z pórobetonu
Zdroj: Shutterstock.com / Radovan1

Pálená cihla vs. pórobeton: moderní póry

Pálená cihla, nebo pórobeton, to je to, oč tu běží, řečeno slovy klasika, když se rozhodneme stavět dům. Při letmém zjištění asi neuděláme chybu ani v jednom z obou případů, ovšem nějaké rozdíly tu přece jen jsou. V minulém článku jsme si představili výhody pálených cihel, tentokrát se zaměříme na pórobeton.

Stavba z pórobetonu Stavba z pórobetonu Zdroj: Shutterstock.com / Radovan1 Pórobeton je typ lehčeného betonu, jehož vylehčení způsobují póry ve vlastní hmotě materiálu. Stejně jako klasický beton se i pórobeton vyrábí z plniva (křemičitý písek, extrudované keramické kamenivo keramzit, případně popílek, škvára nebo struska), pojiva (cement, vápno) a vody. Dalšími přísadami lze ovlivnit například jeho mrazuvzdornost či pevnost. Podle složení rozlišujeme pěnobeton nebo pěnosilikát a plynobeton či plynosilikát.

Pórobetony se dle pevnosti dělí do pěti skupin, rozlišených číslem, které udává pevnost materiálu v tlaku. Mezi jejich hlavní přednosti patří lehkost, spojování tenkou vrstvou malty nebo speciálními lepidly. Tvarovky jsou velmi přesné a spáry, které fungují jako tepelné mosty, jsou eliminovány na minimum. Pórobetonové tvárnice opatřené perem a drážkou ve svislém směru je možné spojovat zcela nasucho. Při zdění je nutné pečlivě dodržovat technologický postup. V opačném případě mohou vzniknout trhliny v omítce. Snadné řezání a opracovatelnost pórobetonu umožňuje vytvářet z tvárnic atypické formáty.

Snadné řezání a opracovatelnost pórobetonu umožňuje vytvářet z tvárnic atypické formáty. Snadné řezání a opracovatelnost pórobetonu umožňuje vytvářet z tvárnic atypické formáty. Zdroj: Shutterstock.com / Kuchina

Asi největší nevýhodou tohoto materiálu je nasákavost a absorpce vzdušné vlhkosti. Během skladování materiálu i realizace stavby je nutné chránit ho před deštěm. Při zvlhnutí ztrácí částečně tepelně-izolační vlastnosti i pevnost, po vysušení by se však měly vrátit na původní hodnotu.

  • Objemová hmotnost kusového zdiva - od 300 do 700 kg/m³
  • Tepelná vodivost v suchém stavu je daná objemovou hmotností - od 0,080 až do 0,170 W/m.K
  • Neomítnuté zdivo tloušťky 500 mm dosahuje součinitele prostupu tepla U = 0,16 W/m2.K
  • Součinitel tepelné vodivosti ʎ = 0,08 W/m.K

Cihly nebo pórobeton?

  • Broušené termoizolační cihelné bloky - vyšší pevnost v tlaku, mrazuvzdornost, menší nasákavost, lepší tepelně-akumulační a zvukově-izolační vlastnosti, horší opracovatelnost.
  • Pálená cihla nebo pórobeton? Pálená cihla nebo pórobeton? Zdroj: Shutterstock.com / Andrey Mihaylov Pórobetonové tvárnice - lehčí zdění, i když to splňují i některé typy cihelných bloků, snadnější opracovatelnost. Původně horší tepelně-izolační vlastnosti vyrovnávají nové tvárnice, např. Ytong Lambda nebo Ytong Theta.

Oba materiály postupnými inovacemi získávají srovnatelné vlastnosti a stejně tak i cenové rozpětí. Konečné řešení závisí vždy na investorovi a na konkrétní situaci.

Autor: Dana D. Daňková

převzato z webu dumazahrada.cz

Akční letáky