obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Plánování bydlení z hlediska životní situace

Bydlení je téma, které nikdy nevychází z módy. Bydlení je dynamický proces, v němž své představy několikrát za život změníme. Měníme je v závislosti na studijních či pracovních příležitostech, v závislosti na věku, a hlavně s ohledem na to, s kým chceme bydlet a kde chceme bydlet. Je tedy zřejmé, že náš styl bydlení je ovlivňován celou řadou faktorů. Některé se změnit dají, jiným se musíme přizpůsobit.

Život je proměnlivý proces, a proto se mění i naše požadavky na bydlení. Stárnutí se odráží v našich požadavcích na bydlení a na vybavení interiéru. Prostor, v němž bydlíme, by měl bez velkých problémů zvládat jak změny v čase, tak změny v našich nárocích na jeho užívání. Je-li prostor, kde bydlíme dobře naplánován, zvládne se těmto změnám pružně přizpůsobit.

Náš život a tedy i to, jak bydlíme, musí předvídat změny. Často jsme totiž postaveni před neočekávané změny a náš interiér by měl být v tomto směru tak trochu o krok vpředu. V životě každého z nás existují specifické požadavky na bydlení, které vám níže přiblížíme.

Single bydlení je fenoménem současnosti. Single bydlení je fenoménem současnosti. Zdroj: Shutterstock.com / MJTH

Single bydlení

Současný velmi populární způsob života je žít single. Mladí lidé déle studují, vydávají se za prací často i do zahraničí a nezakládají tedy rodinu ihned. Chtějí se věnovat svým koníčkům, užívat života a mají-li dobrou práci, jsou i velmi samostatní. Single žijící osoby tomuto životnímu stylu přizpůsobují i své bydlení. Interiér jejich příbytku je navržen pouze pro jednu osobu, umožňuje však často příležitostný pobyt přátel anebo partnera.

Startovní bydlení   

Mladý pár, který se rozhodl žít společně, mívá k dispozici pouze omezený finanční rozpočet. Skončila éra single bydlení ve dvou samostatných bytech a společné začátky bydlení ve dvou se zdají být růžové. Již zde je ale třeba myslet na to, že bydlení ve dvou se velmi rychle může změnit na bydlení ve třech. A právě tehdy nastupuje etapa bydlení spojená se spoustou kompromisů.

Čtyřčlenná rodina má na bydlení zcela odlišné požadavky. Čtyřčlenná rodina má na bydlení zcela odlišné požadavky. Zdroj: Shutterstock.com / Monkey Business Images

Rodina s dětmi    

Nejčastěji jsou rodiny s dětmi limitovány ekonomickými hledisky. Jeden z partnerů bývá s dětmi doma a přináší tak domů méně finančních prostředků, což omezuje možnosti mladé rodiny. Děti, které jsou malé, potřebují dostatek prostoru ke hrám a spánku. Bydlení v tomto období pokračuje v kompromisech a je velmi obtížné zavděčit se všem. Dospělí členové rodiny potřebují místo a prostor pro své koníčky a zájmy. Zásadní jsou představy rodiny, po jak dlouhé období budou v daném prostoru žít. Rodina s dětmi předškolního věku má odlišné požadavky na rozdíl od rodiny, jejíž děti se dostaly do puberty. Je tedy velmi důležité mít tyto skutečnosti neustále na paměti při navrhování interiéru, který by měl být pro tuto životní etapu velmi flexibilní.   

Děti vylétly z hnízda

Páry ve středních letech tuto etapu, v níž se děti osamostatňují, obvykle toužebně očekávají. Realita pak bývá jiná, obvykle hůře prožívaná. Bydlení poté, co děti vylétly z rodinného hnízda, se dá oprostit od všeho dětského. Manželé si mohou konečně dopřát interiér podle svých představ. Za dlouhá léta společného soužití je jasné, co komu vyhovuje a navíc ani z ekonomického hlediska není se zařizováním problém. Není třeba žádných kompromisů. Při zařizování je však dobré pomyslet na to, že interiér by měl mít ve svém návrhu již prvky interiéru pro seniory.

Senioři jsou dnes velmi aktivní. Senioři jsou dnes velmi aktivní. Zdroj: Shutterstock.com / StockLite

Bydlení seniorů

Senioři současnosti jsou aktivní lidé, kteří mají mnoho různých zájmů, a tak chtějí bydlet nejen moderně, ale i pohodlně, v příjemném prostředí vlastního domova. Je tu ale jeden velmi limitující faktor, a tím, je věk. Návrh interiéru by měl reflektovat vyšší riziko onemocnění a také postupující snižování pohyblivosti. Tyto požadavky se nejvíce projeví u lůžka, sezení na židlích a u pohovky. Lůžko by mělo být umístěno poměrně vysoko, sezení na pohovce tvrdší a židle stabilnější. Hlavní důraz je třeba klást na dlažbu. Ta by měla být opatřena protiskluzným povrchem.     

Bezbariérové bydlení

Bydlení osob se sníženou schopností pohybu anebo orientace je naprosto specifickou kategorií bydlení. Má svá přesná pravidla, ta jsou popsána podrobně v odborné literatuře. Při zařizování interiéru je důležité znát Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb shrnuté ve vyhlášce č. 398/2009 Sb.    

Mladí mají na vícegenerační bydlení často odlišný názor než jejich rodiče.  Mladí mají na vícegenerační bydlení často odlišný názor než jejich rodiče. Zdroj: Shutterstock.com / Jack Frog

Soužití více generací

Žádnou výjimkou ani v dnešní době není vícegenerační bydlení. V minulosti bývalo soužití více generací naprosto běžné. Takové bydlení má své klady i zápory. Mezi klady lze uvést jistou formu vzájemné pomoci, kdy například prarodiče hlídají vnoučata a ta zase přejímají určité vzorce chování svých předků. Děti se učí toleranci a úctě ke stáří a senioři mají stále naplnění svých dní. S interiérem, jehož zařizování pro tři generace je často o velkých kompromisech, je to už podstatně složitější. Požadavky mladé a starší generace často bývají dosti protichůdné. Důležité je tedy najít kompromis, a to takový, aby vyhovoval všem, a pro všechny bylo společné bydlení funkční a zároveň příjemné.

Akční letáky