Plastová okna mají dva režimy. Letní a zimní. Hlavním principem těchto režimů je změna jejich přítlaku. V letním režimu jsou okna nastavena tak, aby příliš netěsnila a teplý vzduch tak mohl volně cirkulovat dovnitř a ven. Naopak díky zimnímu režimu uniká okny méně tepla a studený vzduch tolik neproniká dovnitř. Nastavením zimního režimu nejen ušetříte nemalé náklady za topení, ale také zabráníte rosení oken a vzniku plísní na stěnách a parapetu.

Plastová okna - zimní režim

Je důležité vědět, že plastová okna jsou z výroby přepnuta na letní režim. Vždy se ale před nastavením podívejte do návodu nebo se zeptejte přímo dodavatele. Také se ujistěte, zda zásah do kování oken není v rozporu se zárukou.

Jak nastavit okna na zimní režim

Vezměte si imbusový klíč nebo kleště a okno otevřete. Všimněte si kovového rámu lemujícího křídlo. Právě na něm objevíte seřizovací čep, který může mít několik podob. Vypadá buď jako hlavička šroubu se šestihranným otvorem s tečkou, oválný čep s otvorem, ale bez tečky, šestihranný „čudlík“ nebo oválný čep bez jakéhokoli otvoru.

Přepínač s tečkou

Na přepínači se šestihranným otvorem s tečkou si zkontrolujte její polohu. Když je značka dole, je okno v letním režimu. Je-li vpravo, okno je nastavené v zimní režim a tlak na rám je tedy dostatečně silný. Vezměte si do ruky imbusový klíč nebo kleště a ve směru hodinových ručiček pootočte přepínačem.

Přepínač bez tečky

Tento čep se ovládá imbusovým klíčem. Pro zimní režim ho pootočte směrem k těsnění. Pro slabší přítlak ho otočte směrem od těsnění. V základním nastavení leží uprostřed oválné díry.

Související články

Šestihranný „čudlík“

Pokud vypadá přepínač jako šestihranný „čudlík“, má uprostřed rovnou čáru. V letním režimu je čára vodorovně, v zimním svisle.

Oválný čep

Máte-li na okně oválný čep, v základním nastavení je seřízen našikmo v poloze 45°. Pro silnější přítlak na zimu otočte čepem do vodorovné polohy. Pro slabší letní přítlak ho otočte do svislé polohy.

Jak větrat

Pokud nechcete v zimě topit „pánubohu do oken", je důležité vyměňovat vzduch krátce a intenzivně. 3x denně otevřete okna v každé místnosti, aby se vytvořil průvan. Větrejte 3-5 minut. Při takové výměně vzduchu se teplota v místnostech výrazně nesníží a pokoj se opět rychle vyhřeje. Během větrání nezapomeňte vypnout topení. V zimě se vyvarujte dlouhodobého větrání ventilací nebo mikroventilací.

Zdroj: www.zena-in.cz, www.jaktak.cz, www.chalupari-zahradkari.cz