Provizorní izolace

Obal domu z kamenné vlny by měl končit nad úrovní, kam dosahovala voda.

Ke starším domům je třeba přidat izolační vrstvu minimálně s tloušťkou 50 milimetrů, ale klidně i 100, novější budovy potřebují spíše 120 až 150 milimetrů.

Aby izolace nenatahovala vodu, musíme ji chránit, nejlépe fóliemi propouštějícími vodní páry, které se používají pod střešní krytiny.

Jako izolační materiál můžeme použít i jiné materiál než jen kamennou vlnu, ale vždy ho musíme chránit před deštěm. Pokud zvolíme nenasákavý materiál, například extrudovaný polystyren nebo pěnový polyuretan, postačí, když voda nebude zatékat mezi jednotlivé desky.

V každém případě však musíme pamatovat na to, aby bylo připevnění pouze provizorní a izolaci jsme mohli na jaře bez problémů odstranit.

Po vysušení lze většinu materiálů použít k další izolaci včetně trvalé.

Trvalé zateplení

Kdo se rozhodne pro trvalé zateplení, musí volit některý z bezkontaktních systémů. Pro ně se používají izolace s minimálním difúzním odporem. Mezi zdivem a vrstvou izolace musí být vzduchová mezera otevřená nahoře i dole, aby byla zaručeno odvádění vodních par, prostupujících izolací z objektu.

Pro takto provětrávané fasády se používají například desky z kamenné vlny, které mívají různou tuhost. Mohou být bez povrchové úpravy, nebo s ní. Toto kašírování z netkané textilie se nabízí například v bílé či černé barvě.

Desky se ke zdivu přidělávají pomocí hmoždinek. Jako obklad těchto fasád můžeme použít keramiku, dřevo, eternit, kámen, ale také sklo nebo kov. Typ nosné konstrukce pak závisí na zvoleném druhu fasádního obkladu.