Zdroje: www.penize.cz, www.aazdravi.cz

Proč mám malý důchod a méně i po valorizaci?

Pokud se vás týká pobírání důchodu, pak vás možná minulý rok, respektive mimořádná valorizace až pobouřila. Minimálně to si můžete přečíst jak v novinových titulcích, tak reakcích na sociálích médiích.

„Navýšení procentní výměry o 8,2 % se týkalo i důchodů přiznaných v roce 2022 včetně těch, které byly přiznány v období po mimořádné valorizaci, tj. od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2022. Toto zvýšení se týkalo i vyplácených příplatků k důchodu, které rovněž vzrostly o 8,2 % částky příplatku“ jak uvedla ČSSZ ve svém prohlášení.

Vzhledem k rozdílům ve vyplácených důchodech, které jsou někdy až dramaticky nestejné, se může důchod lišit až o několik set koru po proběhlé valorizaci. Rozdíl příjmů důchoců, kteří původně pobírali 10 000 a 20 000 Kč, udělá ve výsledku 800 Kč. Pro někoho zanedbatelná částka, pro jiného stokoruny, které mohou významně přispět do domácího rozpočtu.

Každopádně změny ve vyplácených částkách jsou zpravidla řešeny procentuálně, ať už jde o základní nebo zásluhovou čili procentní výměru. Navyšování totiž přímo souvisí s inflací, která je také vyjádřena procenty a všeobecně tomuto číslu rozumíme a víme co znamená.

Valorizace tak defacto nezvyšuje důchod, ale jen částečně pokrývá inflaci.

Jaké změny v důchodech nás čekají letos?

Nicméně doba pokročila, přehoupli jsme se do nového roku a nyní bude důchodce čekat mnohé. V roce 2023 totiž přijde na řádnou valorizace nejen starobních, ale i pozůstalostních a invalidních důchodů. Průměrný starobní důchod se díky této valorizaci zvýší na 19 000 Kč.

Další zajímavou položkou je také takzvané výchovné, které činní 500 Kč za každé vychované dítě a dosáhnou na něj primárně ženy, ale také někteří muži, kteří pečovali o dítě. Nárok se řídí počtem let, kdy rodič pečoval o dítě před dosažením dospělosti, ale i po osmnáctém roce věku.

Během letošního roku by mělo také dojít k další mimořádné valorizaci v létě a stejně tak se bude rozhodovat o výši valorizace novoroční.

Slevy a snížky důchodů

Zvažují a plánují se také slevy na pojistném pro pracující důchodce či naopak nižší důchody pro prominenty komunistického režimu. Snížení jejich důchodů bude patrně závislé na počtu let ve funkci těchto bývalých vysokých funkcionářů.

K některým změnám dojde jistě, jiné jsou ještě v jednání a v případě důchodů nejde jen o částky, ale také například o kratší dobu odpracovaných let, po které bude možné žádat o důchod.

Související články