obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Proč měnit kotel na dřevo za nový, nízkoemisní, účinnější

S rekonstrukcí venkovského domu, ale i chalupy či chaty mnohdy vyvstane otázka, zda pořídit nový kotel a který. Rozhodnutí někdy ovlivní státní dotace, častěji však jde o vlastní investici do moderní techniky.

Dřevo a dřevoplyn

Kdo má blízko les nebo pilu, může vedle obvyklého topidla zvolit zplynovací kotel na dřevo. Jeho cena je samozřejmě vyšší než u kotlů klasických, pohybuje se podle typu a výkonnosti mezi 40 000 až 80 000 Kč.

Ovšem rozdíl je také v mnohem účinnějším spalování. V klasickém kotli s účinností kolem 50 % leží dřevo dole na roštu a odhořívá jako u běžných kamen směrem vzhůru.

Ve zplynovacích kotlích s účinností až 90 % je dřevo uloženo v horní části topidla, ve zplyňovací komoře. Zde z něj při hoření za omezeného přístupu vzduchu uniká dřevoplyn, který dále proudí tryskou ve dnu komory do spodní spalovací komory kotle vyložené žáruvzdornými tvarovkami z keramiky nebo šamotu. Tam je hořící směs obohacena o další malou porci vzduchu a důkladně prohořívá.

dřevo na otop dřevo na otop Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Spaliny odcházejí do výměníku, kde je jejich teplo předáváno topnému médiu. Dokonalé spalování dřeva zaručuje i nízký podíl škodlivých látek a emisí ve spalinách.

Kotle na pelety

Automatické kotle na pelety vyrobené z dřevního odpadu i dalších alternativních biologických materiálů mají podobnou účinnost jako zplynovací kotle na kusové dřevo (85—90 % i více).

  • K jejich dalším výhodám lze připočítat fakt, že není třeba kusové dřevo dovážet, případně řezat či štípat, ale ani přikládat. 
  • Kotle na pelety mohou být vybaveny automatickým zapalováním i vypínáním, které je řízeno termoregulační elektronikou a ovládáno i dálkově.
  • Automatické je i dávkování pelet ze zásobníků a vybírání popele, který tvoří 0,5 až 3 % objemu paliva a který se rovněž dá používat jako minerální hnojivo.

hořící pelety hořící pelety Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Kotle na pelety mají většinou v horní části zabudovaný zásobník paliva, z kterého jsou pelety transportovány samospádem, popř. šnekovým či pneumatickým dopravníkem do speciálního hořáku.

Zapalovač, dávkovač, hořák

Působením horkovzdušného zapalovače se po několika minutách od aktivace palivo vznítí a je automaticky dávkováno do hořáku. Hořák je jedním z konstrukčně nejnáročnějších a také nejdražších částí kotle a na jeho správné volbě také závisí efektivnost topení.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Některé kotle jsou koncipovány čistě na spalování pelet, jiné mají dva rošty a lze v nich podle potřeby spalovat i kusové dřevo.

Hořák přiléhá ke spalovací komoře, z níž je teplo předáváno teplosměnnými plochami do topné vody.

Spaliny jsou odsávány ventilátorem do kouřovodu a vzniklým podtlakem se do spalovací komory pod rošt přivádí čerstvý vzduch podporující hoření.

detail detail Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Kotle na pelety nejsou levné, komplet přijde na sto až sto padesát tisíc. Nicméně klady, jako je bezobslužnost nebo čistota spalování, činí z tohoto systému technologicky velmi pokročilý způsob vytápění.

Výrobci těchto zařízení i specializované topenářské firmy mají zpravidla přehled o aktuálních možnostech státních či regionálních dotací. Informace poskytují i stránky programu Ministerstva životního prostředí ČR Zelená úsporám. Vodítkem při výběru kotle na biomasu se zde může stát také seznam výrobků a technologií  

Foto archiv firem

Akční letáky