Je možná rekonstrukce staršího domu na pasivní standard?

Z mého hlediska je snazší zbourat staré a postavit nové. Ale chápu, že nejrůznější vazby a pouta k objektu takový postup neumožňují. Osobně si myslím, že při rekonstrukci nelze 100% splnit požadavky na parametry pasivního domu.

Na nízkoenergetický standard, to ano. Zateplit stavbu lze, správně ji osadit kvalitními okny a vybavit vzduchotechnikou také, ale tepelné mosty vyplývající z původní konstrukce domu nejspíš odstranit nepůjdou.

Ovšem i díky případným státním dotacím to může být velmi dobrá cesta k modernizaci domu na úroveň současných stavebních technologií.

Připlatí si stavebník za zpracování žádosti o dotaci na nový pasivní dům?

Při žádosti o dotaci na stavbu pasivního domu v programu Nová zelená úsporám se vedle projektu předkládá i posudek, že dům bude odpovídat plánovanému energetickému standardu. Také na pořízení tohoto posudku je možné získat dotaci (35 000 Kč), která pokryje zpracování posudku. Zároveň tato částka zpravidla vystačí na zaplacení testu neprůvzdušnosti, který je potřeba rovněž doložit k žádosti.

V některých případech je nutné přikládat i výpočet tzv. lineárních tepelných vazeb čili konstrukční parametry odpovídající požadavkům dané normy.

Posudek je důležitý i pro samotné projektování, projektant a auditor musí spolupracovat již od začátku projektu, aby byly skloubeny jak architektonické prvky a řešení jejich detailů, tak dopad na parametry požadované dotačním programem.

V praxi to bývá tak, že stavebník zaplatí na začátku projektování prvotní posudek shrnující východiska projektu a klientovy zásadní představy o domě a technologii. Na tuto platbu postačí cca 5 tisíc. Doplatek se platí za přesné výpočty a dokončení celého posudku.

Kontrolou odvedených stavebních prací i použitých stavebních prvků se pak stane závěrečný test neprůvzdušnosti. Ten definitivně potvrdí dosažené parametry vzduchotěsnosti. nízkou měrnou roční spotřebu tepla na vytápění a průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy. Vliv na konečná čísla může mít například dodatečně vybraný konkrétní model a provedení oken. Předpokládané hodnoty upřesněné v rámci tolerance tímto Blower-door testem jsou podmínkou k získání dotace.

  • V Receptáři 6/2016 přibližuje Luboš Novotný další své profesní zkušenosti s projektováním a stavbami domů s nízkou spotřebou energií a také to, jak se v domě s pasivním energetickým standardem bydlí.

Foto Luboš Novotný a archiv