[Komerční prezentace]

Dokonale těsná obálka musí umět dýchat

Základní charakteristikou pasivních domů je dokonalé utěsnění obálky. Na úkor úspor ale není možné zcela uzavřít kohoutky s čerstvým vzduchem. Nejen že každý člen domácnosti spotřebuje určitou dávku kyslíku během dne a vydechuje nežádoucí oxid uhličitý, ale některé materiály uvnitř domu vylučují nežádoucí sloučeniny, které je třeba dostat z interiéru ven. Dříve doporučovanému nárazovému větrání odzvonilo. V současnosti nastupuje éra sofistikovaného větrání, které zajistí minimální tepelné ztráty a pravidelný přísun čerstvého vzduchu. Systém tzv. řízeného větrání s rekuperací nejenže zajistí optimální přísun čerstvého vzduchu 24 hodin denně, ale musí umět rovněž maximálně využít teplo z prohřátého vzduchu, který odchází z interiéru a ohřívat jím čerstvý vzduch zvenčí. Do jaké míry je rekuperační jednotka schopna teplo využít, záleží na její kvalitě. Proto je nutné při jejím pořízení tento parametr vždy vzít v úvahu. Účinnost nad 80 % se považuje při dnešních technologických možnostech za špičkovou. To znamená, že 10–20 % tepla se při řízeném větrání ztratí i v případě výběru nejlepšího dostupného systému. Důležité je rovněž podotknout, že rekuperační jednotku je žádoucí zařadit již do projektu. Tzv. centrální jednotky, které se montují do hrubé stavby, vykazují výrazně vyšší účinnost než dodatečně instalované systémy.

Ani v pasivním domě se bez vytápění neobejdete

Představa, že se pasivní dům v našich klimatických podmínkách zcela obejde bez vytápění, je lichá. I v pasivním domě není možné zabránit určitým tepelným ztrátám a během zimních měsíců je třeba objekt mírně vytápět. Výběr vytápění závisí na velikosti domu, jeho kompaktnosti a orientaci. Pro velké rodinné domy se doporučuje instalace tepelného čerpadla, které využívá teplo z okolní přírody. Vyšší pořizovací cenu vynahradí fakt, že dokáže využít energii, která se nachází kolem nás a je zcela zdarma. Přebytky energie se dají využít například pro vyhřívání bazénu, pokud je součástí projektu. Oblíbenou variantou je i vytápění elektrickou energií. Nevýhodou je ale závislost na dodávkách energie z veřejné sítě, a to i v případě vlastní solární elektrárny. Neboť v období nízkého a krátkého slunečního svitu je třeba doplňovat energii právě z veřejné sítě. Případné výpadky v krizových obdobích pak mohou pěkně potrápit.

Jsou krbová kamna v pasivním domě zapovězena?

Pokud je vaším snem posezení u krbu, ani to není zcela zapovězeno, i když je zde třeba respektovat určitá pravidla. Otevřený krb se do pasivních domů nehodí, z důvodu přílišných tepelných ztrát. Doporučují se krbová kamna s menším výkonem a k tomu odpovídající komín, který musí splňovat veškeré požadavky na utěsnění obálky. Jediným plně certifikovaným komínem pro pasivní domy je komínový systém Schiedel Absolut, který na náš trh před několika lety uvedla společnost Schiedel.

Další variantou jsou systémy, které propojují komín a krb. Společnost Schiedel má ve svém portfoliu dva typy. Monolitický komínový systém s integrovanými krbovými kamny Kingfire je vyráběn na míru každé stavbě a instalován je vcelku pomocí jeřábu. Výhodou je minimální nárok na prostor a velmi rychlá instalace. Loňskou novinku Schiedel Sirius je rovněž možné instalovat i do pasivních domů. Propojuje nerezový komínový systém Permeter Smooth Air a krbová kamna Sirius, která jsou plně nezávislá na vzduchu z místnosti. V návaznosti na legislativní změny, které nás čekají příští rok, uvede společnost Schiedel, doposud známá pouze jako výrobce komínových systémů, vlastní inovovaný typ řízeného větrání s rekuperační jednotkou určený pro instalaci do novostaveb rodinných domů.