Většina starých roubených domů byla postavena ze smrkového, řidčeji jedlového nebo modřínového dřeva.

Spáry se vyplňovaly mechem a povrch uzavíral jílovou omazávkou, promísenou pro větší soudržnost s řezankou slámy a zvířecími chlupy.

Roubenky bývaly velmi často opatřovány nátěry z přírodních barviv v zeleném, červeném, žlutém tónu, popřípadě hliněnou omazávkou, tzv. kožichem.

Dřevo, ideální stavební materiál

Mezi dnešní výhody roubených staveb patří také rychlost výstavby. Po vyprojektování výrobce jednotlivé díly nařeže, sestaví a poté odveze na staveniště, kde dům složí během několika málo dnů. Odpadají technologické přestávky, čekání na vysychání materiálů...

Z hlediska nároků na vytápění je dřevo téměř ideální materiál. Na změny reaguje mnohem rychleji, není třeba vytápět mnohacentimetrové zdi. Pro vytvoření příjemného klimatu v celém domě postačí k vytápění úsporné plynové či elektrické kotle, akumulační kamna nebo krby.

Spáry v mnoha podobách

Srubové stavby, jejichž nehraněné klády na sebe obvykle dosedají do vysoustruženého žlábku, mívají spáry opatřeny komprimační páskou, nebo se mezi ně vkládá ovčí vlna, která se z obou stran těsní pružnou paměťovou páskou.

U trámů opracovaných do tvaru hranolu mohou být spáry mnohem užší. Používá se polyuretan nebo minerální vata, která se z obou stran zakryje dřevěnými lištami. U velmi přesně soustruženého materiálu bývá spoj na pero a drážku, do něhož se ještě vkládá smrková lať. Spáry lze dotěsnit i zabarveným pružným tmelem.

Vyplatí se zateplit i střechu a podlahy stejně jako pořídit okna a dveře s minimálním tepelnou prostupností.

Na severní straně objektu, kde bývá umístěna koupelna a sociální zařízení, je výhodné přidat tepelnou izolaci, a to obvykle mezi vnitřní stěny s obkládačkami a stavební trámy.

Proti dřevokaznému hmyzu

Vybírat můžeme z velkého množství prostředků, jako je lněná fermež, bezbarvá

nebo jemně tónovaná silnovrstvá lazura nebo prostředek výraznější barvy. Dodavatelé často zákazníka přesvědčí o ochranné metodě, kterou má firma vyzkoušenou. Interiér chráníme jen včelím voskem nebo olejem či pryskyřicí na přírodní bázi.

Nebezpečí požáru

Pro někoho může být děsivá představa, že bydlí v roubence, která je ze své podstaty tak hořlavá. Dřevěný strop však při požáru vydrží déle než keramický, kladený do ocelových profilů. Dřevo navíc při hoření neuvolňuje životu nebezpečné škodliviny na rozdíl od stavebních materiálů běžných domů, které obsahují spoustu umělých materiálů.

Dřevěná konstrukce si v případě požáru zachovává relativně dlouhou dobu pevnost. Výsledek požární zkoušky říká, že 20 cm široká stěna vydrží při požáru 50 minut.

Roubenky jdou s dobou

Technologie se na rozdíl od materiálu změnily. Roubené domy dnes obsahují různé fólie, izolační vrstvy a řadu dalších moderních stavebních prvků, které zvyšují komfort bydlení a snižují náklady na vytápění.

Foto autorka