Pro betonové krytiny hovoří životnost (až 100 let) a variabilita: Vyrábějí se v různém barevném a povrchovém provedení, snadno se pokládají, mají vysokou únosnost a mrazuvzdornost, nízkou nasákavost. Mohou se použít v horských oblastech. Jsou sice těžší než jiné krytiny, to ovšem vedle odolnosti přináší ve spojení se střešní konstrukcí i výhodu bytelnosti.

Leckterý stavebník však nemusí správně porozumět technickým pojmům z katalogů výrobců. Zejména ve chvíli, kdy se teprve seznamuje s možnostmi, které má při výběru střešní krytiny, a s tím, které parametry by měl sledovat. Nabízíme tedy malý „technický slovníček“ vztažený k betonovým krytinám výrobce KM Beta.

Únosnost

vyjadřuje mechanickou odolnost střešních tašek v tlaku.

 • Více o betonových krytinách se dozvíte ve speciálu KM Beta.

  Minimální hodnota (Fmin) pro drážkové profilované tašky (tj. střešní tašky s vlnou a vodní drážkou) s výškou profilu větší než 20 mm a krycí šířkou tašky ≥ 300 mm je 2000 N. V praxi to znamená, že krytina bezpečně snese ležící sníh i zatížení větrem.

Únosnost se měří tak, že krytina se uloží na podpory s roztečí 2/3 závěsné délky a z lícní strany krytiny uprostřed podpor se působí silou, která má definovanou rychlost zatěžování. V okamžiku, kdy dojde k destrukci, se naměřená síla zaznamená.

Pro typ tašek odpovídající betonové krytině norma předepisuje únosnost 2000 N po 28 dnech.

Nasákavost

vyjadřuje přírůstek hmotnosti po nasycení vodou vzhledem k hmotnosti suchého materiálu, udává se v procentech.

 • Nízká nasákavost v praxi znamená hlavně vyšší životnost střešní krytiny a především mrazuvzdornost. Nasáklá voda, která se v mrazu mění v led, totiž zvětšuje svůj objem, čímž dochází k vnitřnímu pnutí a tedy i k poškození krytiny.

Měření nasákavosti se provádí v laboratoři při dodržení postupu, který stanovují normy.

Mrazuvzdornost

představuje schopnost materiálu nasyceného vodou odolávat účinkům střídavého zmrazování a rozmrazování. Mrazuvzdornost se udává v cyklech.

 • Podle technické normy by měla betonová krytina vydržet nejméně 25 zmrazovacích cyklů bez snížení pevnosti či neprosákavosti. (Například: betonová krytina KM Beta obstála bez porušení a vad 100 zmrazovacích cyklů.)

Třída reakce na oheň

vyjadřuje vliv stavebních výrobků na rozvoj požáru.

 • Podle normy ČSN EN 13501–1 je materiál označen třídami reakce na oheň A1, A2, B, C, D, E, F. Za nehořlavé hmoty se přitom považují výrobky tříd A1 a A2; výrobky ostatních tříd reakce na oheň se považují za „hořlavé hmoty“.

Betonová střešní krytina je zařazena do třídy A1 — nehořlavé.

Sklon střechy

je sklon střešní konstrukce vůči vodorovné rovině.

 • Velikost sklonu střechy je vyjádřena úhlem mezi vodorovnou rovinou a střešní plochou ve stupních (°) nebo jako stoupání střešní plochy od vodorovné roviny v procentech (%).

Sklon své střechy můžeme jednoduše změřit tzv. úhloměrem, kdy získáme údaj ve stupních.

Krycí šířka

je celková (výrobní) šířka tašky zmenšená o šířku vodní drážky — neboli šířka tašky, která je po položení krytiny vidět okem.

Krycí délka

je pak celková (výrobní) délka tašky zmenšená o část překrytou v horní části následující řadou tašek (délkové překrytí).

Délkové překrytí a tím pádem i rozteč střešních latí je ovlivněna střešním sklonem.

 • Nejmenší rozteč latí (a největší délkové překrytí) je doporučováno u střech s nižším sklonem (12°–22°).
 • Naopak nejdále od sebe mohou být latě u velkého sklonu střechy (od 30°), kde tím pádem vzniká i menší délkové překrytí tašek.

Bezpečný střešní sklon (BSS)

je nejmenší sklon skládané krytiny, zajišťující její nepropustnost vůči srážkové vodě v obvyklých klimatických podmínkách. Pro betonové tašky je za bezpečný považován sklon 22°.

Ozdobné i funkční prvky

 • Střechu netvoří pouze krytina. Důležitou součástí jsou i další prvky: například
 • ukončovací prvky detailů štítových hran a hřebene,
 • prostupové (pro odvětrání kanalizace, pro komíny či antény atd.),
 • nášlapné tašky (pro vytvoření přístupu ke komínu nebo k anténě) a další.

Některé z nich v sobě spojují funkčnost a ozdobnost. To je i případ okrasného hřebenáče, který může sloužit jako dekorace hřebenů střech a vikýřů.