Jak upravuje občanský zákoník vstup na sousedův pozemek?
Zdroj: Profimedia

Smí soused vstoupit na váš pozemek? Co mu hrozí bez vašeho svolení

Nový občanský zákoník stanovuje i vztahy se sousedy, a ty jsou rozhodně specifické. Málokterý vztah trvá takto dlouho a týká se užívání našeho domu a pozemku kolem něj. Kdy smí soused na váš pozemek, a kdy mu to naopak nemusíte trpět? Musí mít soused na vstup vaše svolení, anebo existují i výjimky, kdy soused může k vám bez souhlasu?

Zdroje: www.homeincube.czwww.estav.cz

Kdy smí soused na váš pozemek, upravuje občanský zákoník

Sousedské vztahy jsou všelijaké. V rámci dobrých sousedských vztahů, musíme někdy strpět i věci, které bychom jinak z vlastní vůle nepodnikali. Vztahy se sousedem jsou často na celý život a úzce se týkají našeho spokojeného a klidného žití i péče o dům či pozemek. Nový občanský zákoník ukládá sousedům, jak se mají chovat v případě nouze, i pokud plánují například přestavbu, bourání či jinou údržbu své nemovitosti, ke které ovšem potřebují přístup z pozemku sousedů. Kdy smí soused na váš pozemek?

Dvě sousedky povídající si přes plot Mít dobré vztahy se sousedy je příjemné a často výhodné. Zdroj: Profimedia

Soused smí na váš pozemek v případě nouze

Rozhodně soused na váš pozemek smí vstoupit, pokud je to v případě nouze. Pod stavem nouze si můžete představit cokoli neodkladného ohrožujícího zdraví, život i majetek, a to sousedův, ale klidně i váš. V případé nouze, se na vymezení pozemku nehledí, a proto soused, ale i kdokoli jiný, smí zasáhnout. Když soused vidí, že u vás hoří, smí zasáhnout, ať už jste v domě vy, nebo ne. 

Požární hlásič hlídá i když spíte Pokud soused vidí, že u vás hoří, rozhodně smí vstoupit na váš pozemek i bez souhlasu.  Zdroj: Shutterstock.com / r.classen

Sousedovi věci ani zvířata k vám nesmí

Ohrožení se ovšem netýká věcí patřících sousedovi, které se z nějakého důvodu dostali k vám. Ani sousedova zvířata k vám nesmějí, a pokud vám něco poničí, můžete na sousedovi žádat uhrazení škody. Ale jen vpřípadě, když můžete dokázat, že právě sousedův mazlíček poškození vaší věci způsobil. Zakopnuté balóny, přehozené hračky či prádlo, které uletělo ze šňůry, není nouzí a soused by vám je měl na vyzvání vrátit. 

Domácí kočky uloví údajně desetkrát víc zvířat než kočky divoké. Sousedova kočka k vám nesmí, a pokud zapůsobí škodu, můžete žádat o náhradu.  Zdroj: Vladimir Ya / Shutterstock.com

Souhlas s pracemi z vašeho pozemku

Pokud potřebuje soused vstoupit na váš pozemek, aby z něj provedl opravu či jiné práce na své nemovitosti, které nelze vykonat jinak, musíte mu to povolit. Takové povolení může mít formu prostého písemného souhlasu, anebo přímo nepojmenované dohody, která vymezí dobu trvání prací, jejich rozsah, způsob provedení i finanční plnění. Nezapomeňte také na uvedení pozemku do původního stavu. V případě stavebních úprav, na které není potřeba stavební povolení, lze považovat za dostatečný i ústní souhlas vlastníka pozemku. Jednoduše řečeno, soused nesmí na váš pozemek vstoupit svévolně. Navíc ještě můžete žádat náhradu škod, které vám stavebními pracemi na vašem pozemku vzniknou.

Hádající se sousedé Máte-li špatné vztahy, opravy, stavba či bourání s využitím sousedova pozemnu mohou být problém.  Zdroj: Profimedia

Dlouhodobější práce, škody i pře o nutnost oprav

Stejně tak to platí i pro delší práce, které soused potřebuje z vašeho pozemku vykonávat. Pokud nelze jinak práce vykonat, pak máte jako vlastník právo po sousedovi vyžadovat za takové užívání vašeho pozemku přiměřenou náhradu. Na druhou stranu stejný paragraf, konkrétně 1022 uvádí, že práce nemusíte povolit, pokud váš zájem o nerušené užívání převyšuje sousedův zájem na provedení oprav, stavby, bourání či jiný zásah.

Akční letáky