Nevíte kudy kam? Řekněte si o pomoc

Se stále se zvyšujícími finančními nároky na život nedokáže udržet krok každý. Ne všichni také tuší, že existuje řada programů sociální podpory, které mohou pomoci zmírnit finanční tíseň. Ať už jste rodič, který se snaží zvládnout výchovu potomků, máte problémy s bydlením, očekáváte přírůstek do rodiny nebo vás zaskočily výdaje na pohřeb blízké osoby, měli byste vědět, že v krajní situaci je možné zažádat také o konkrétní dávky. Ty mohou významně zmírnit či zcela pokrýt vaše výdaje a v těžké situace pomoci. O jaké dávky jde?

Přehled dávek a pojištění vám představí také Lukáš Hrdlička v tomto příspěvku ze svého YouTube kanálu.

Zdroj: Youtube

Sociální dávky: Na bydlení, děti i pohřby

Tato dávka je zaměřena na pomoc s náklady spojenými s bydlením. Může být vyplácena vlastníkům, nájemcům i podnájemníkům. Příspěvek na bydlení je vyplácen, pokud jsou náklady na bydlení vyšší než 30 procent příjmu rodiny nebo jednotlivce. Tato částka je však ještě posuzována podle zákonem stanovenými normativními náklady.

Nejen na nový přírůstek do rodiny, ale i starší děti mohou dostávat rodiče případně soudem stanovený náhradní rodič přídavek. Za zvláštních okolností může čerpat příspěvek i samo zletilé dítě, protože defacto jde o sociální dávku poskytovanou nezaopatřenému dítěti. Tyto sociální dávky nesouvisí s mateřskou dovolenou, tj rodičovským příspěvkem.

Zatímco porodné je jednorázové a jeho výše se odvíjí pouze od faktu, zda je o prvo či druhorozené dítě, u přídavků na dítě se posuzují příjmy v rodině. Porodné na první dítě činní 13 000 Kč, na druhé 10 000 Kč.

Přídavky na dítě jsou základní, ale také za určitých podmínek zvýšené. Do šesti let dítěte činní přídavek 830 nebo 1300 Kč, od šesti do patnácti let 970 nebo 1470 Kč a od patnácti do šestadvaceti 1080 či 1580 Kč.

Rodičovský příspěvek je příspěvek, který připadá tomu rodiči, který se celodenně, osobně a řádně stará o nejmladší dítě v rodině. Celková částka příspěvku je 300 000 Kč, v případě dvojčat, trojčat atd. je tato částka navýšena na celkem 450 000 Kč. Nejde o jednorázový příspěvek, ale takový, který je po částech pravidelně vyplácený do maximálně 4 let věku dítěte.

Na podporu máte nárok také v nezaměstnanosti. Základním požadavkem pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti je získání doby důchodového pojištění ze zaměstnání nebo z jiné výdělečné činnosti v délce nejméně 12 měsíců, a to v období 2 let před registrací do evidence uchazečů o zaměstnání. Zní to složitě, ale na každém úřadu práce vám vysvětlí, jak si počínat, nač máte nárok i jak postupovat v hledání zaměstnání či zda je možné zafinancovat vaši rekvalifikaci.

Úmrtí v rodině je jistě velká rána pro celé okolí. Ty nejbližší příbuzné může také zaskočit nečekanými výdaji, které se váží k rozloučení se zesnulým. Pohřebné poskytuje jednorázovou finanční pomoc na pokrytí nákladů spojených s pohřbem nebo kremací zesnulého. Tato dávka zajistí, že rodiny mohou svým milovaným zorganizovat důstojné rozloučení, nicméně jde o pevnou částku 5 000 Kč.

S úmrtím v rodině může navíc souviset i vdovský či sirotčí důchod. Oba tyto důchody se vztahují k pozůstalým, jejichž zesnulý manžel/manželka či jeden z rodičů pobíral starobní či invalidní důchod.

Jak zažádat o dávky?

Detailní informace o podmínkách i podání žádosti najdete na www.mpsv.cz čili webu Státní sociální podpory spadající pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Žádosti o sociální podporu můžete podat osobně, poštou nebo od prosince 2023 také online. Pro online podání jsou k dispozici různé metody elektronické identifikace, což zjednodušuje a zpřístupňuje proces pro žadatele.

Žadatelem musí být fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR. I cizinci s trvalým pobytem mohou zažádat, nicméně až po udělení azylu a 1 roku od tohoto data, u občanů EU je třeba informovat se o konkrétních předpisech EU.

Pro možnost čerpání dávek jsou podstatné a rozhodující příjmy této fyzické osoby, případně společně posuzovaných osob.

Související články

Zdroje: euro.cz, clovekvtisni.cz