Možná jste až dosud žili v relativním klidu, že vaší domácnosti během bouřek nic nehrozí, ale je tomu skutečně tak? Co se vlastně může stát?

Blesk je extrémně silný elektrický výboj, který prostřednictvím elektrické sítě může poškodit nebo zcela zničit elektrická zařízení v bytě. Je sice málo pravděpodobné, že udeří přímo do vašeho domu, ale je poměrně běžné, že do vašeho domu pronikne zavlečený bleskový proud odjinud.

Jakmile blesk udeří, v elektrickém vedení způsobí přepětí, které má i několik desítek tisíc voltů. V tom okamžiku jsou ohroženy všechny spotřebiče připojené do elektrické sítě, ale také veškerá elektronika.

Svodiče napětí neboli přepěťová ochrana

V dnešní době není možné odpojovat všechny elektrické přístroje z elektřiny, některá zařízení prostě ze zásuvky vytáhnout nelze. Měli byste mít svodiče přepětí, říká se jim také přepěťové ochrany. Můžeme rozlišit i tři stupně této ochrany. Svodiče bleskového proudu patří mezi přepěťovou ochranu 1. stupně a instalují se do hlavních přípojných skříní nebo také do hlavního rozvaděče nízkého napětí. Svodiče napětí jsou přepěťovou ochranou 2. stupně a obvykle se montují do podružných rozvaděčů. Přepěťová ochrana 3. stupně, to jsou vylepšené zásuvky, ale také prodlužovačky, které máte doma.

Prostudujte si pojistnou smlouvu

Pokud si chcete být jistí, že vaše přepěťové ochrany fungují správně, objednejte si na revizi odborníka, který vše zkontroluje. I tak se může ale někdy stát, že se vlivem přepětí některé ze zařízení poškodí. Žádejte o náhradu svou pojišťovnu, ale dobře si prostudujte pojistné podmínky vaší smlouvy. I když možná máte uvedeno, že jste pojištěni proti přímému úderu blesku, nespadá sem přepětí v síti. Určitě se vyplatí pojistnou smlouvu rozšířit o pojištění proti přepětí.

Související články

Zdroje: okolobytu.cz, www.odbornecasopisy.cz