Zděný dům: Pálená cihla nebo pórobeton?
28. 1. 2019

Zděný dům: Pálená cihla nebo pórobeton?

Výstavba domu patří obvykle k největším životním investicím. Každý, kdo se rozhodne pro stavbu domu musí zvážit, jaký stavební systém zvolí. Pokud padne volba na zděný dům, pak se možná dostane i k dilematu pálená cihla, nebo pórobeton?  

Cihly patří k oblíbeným stavebním materiálům.Velké plochy domu ovlivňují komfort bydlení, stavební materiál je tedy velmi důležitým faktorem. Základní požadavky - udržení tepla v zimě a ochranu před letním horkem, lze zajistit v jakémkoli stavebním systému. Dalšími důležitými parametry jsou pevnost, vzduchová neprůzvučnost a odolnost vůči požáru.

Pálené cihly - výhody

  • vysoká pevnost
  • velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti
  • výborně akumulují teplo
  • splňují i bezpečnostní požadavek odolnosti vůči ohni

Už dávno však nejde o běžnou plnou pálenou cihlu či tzv. „klinkerku“ (zvonivku). V oblibě jsou broušené cihelné bloky, které si ponechávají všechny přednosti pálených cihel, ale mají oproti nim další výhody. Tyto cihly jsou určeny pro obvodové nosné i nenosné zdivo, splňují současné tepelně-izolační nároky a mají zvýšený tepelný odpor. Pomáhají snížit nároky na vytápění objektu. Podle tloušťky a parametrů je možné použít zdivo bez tepelně-izolačních materiálů, při tloušťkách 300 mm je nutné pro zdění obvodových stěn doplnit tento materiál tepelnou izolací. 

Různé druhy cihel

Spojování zdiva je dnes již i v případě cihelných bloků možné nejen běžnou či tepelně-izolační maltou nebo podle typu materiálu také maltou pro tenké spáry, ale i speciální zdicí pěnou, která umožňuje pokračovat ve stavbě i v zimě do teplot - 5 °C. Pěna se dodává k materiálu zdarma, zdivo je při použití této technologie brzy pevné a suché. Cihelné bloky, opatřené perem a drážkou, je možné spojovat nasucho. Vždy je nezbytné dodržovat technologii, doporučenou výrobcem. 

Lepší tepelně-izolační vlastnosti mají cihelné bloky s dutinami vyplněnými perlitem, extrudovaným polystyrenem či minerální vatou. V tomto případě současně cihla chrání izolační materiál, nehrozí tedy jeho mechanické poškození či znehodnocení ptáky, hmyzem či povětrnostními vlivy.Pálené cihly

Objemová hmotnost - 1900 kg/m³ Pevnost v tlaku - 15-80 MPa Nasákavost - 15 % Cihelný blok o tl. 500 mm - součinitel prostupu tepla nižší než U = 0,16 W/m2‧K, součinitel tepelné vodivosti λ = 0,085 W/m‧K, tepelný odpor R = 6,02 m2‧K/W V případě vyplnění dutin cihelného bloku izolačním materiálem je dosahováno hodnot U = 0,11 W/m2‧K.

Autor: Dana D. Daňková

převzato z webu dumazahrada.cz

Vložte nový komentář jako nepřihlášený uživatel nebo se přihlaste.
Povinné položky jsou označeny *

Napište číslicí výsledek příkladu: devětmínusšest = 

Pokud jste již registrováni na iReceptáři, přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem.
Povinné položky jsou označeny *

Diskuse

vložit dotaz »

stavba

(VWPsQNu84kqyQNs6JyvjFo), 29. 1. 2019, 16:23

... pórobetón nebrat
...cihlu brát

RE: stavba

(Jan), 30. 1. 2019, 19:51

cihla je studená....

cihla nebo pórobeton?

(Zdeněk), 28. 1. 2019, 21:04

Nějak mi tady chybí ten pórobeton.. Nadpis je zavádějící, autor píše jen cihle.

cihla nebo pórobeton?

(VWPsQNuHWorvQNs6JyvjFo), 28. 1. 2019, 12:25

Dilema je těžké, zvláště má-li se člověk nějak vypořádat s pojmem "vzduchová neprůzvučnost" Marně přemýšlím, protože znám jen zvukovou (ne) průchodnost...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS