Garáž v CHKO vycházející z architektonicko-historického kontextu navržená ve spolupráci s NPÚ
Zdroj: Vojtěch Stoklasa / Foto

Stavba s architektem je levnější, krásnější, citlivější, osobitější,...

Je skvělé, že současná ekonomická situace dává prostor vzniku mnoha stavebních počinů. Mám pouze obavu, zda tento závod za výstavbou není na úkor kvality. Zda se nebude za pár let bourat a toto úsilí nepřijde vniveč. Proto si prosím přečtěte tento článek a zvažte, zda není vhodné výstavbu ještě jednou a důkladněji promyslet.

Postmoderní pojetí barokní architektury v Čechách vycházející z krajinného reliéfu a hranice intravelánu obce Postmoderní pojetí barokní architektury v Čechách vycházející z krajinného reliéfu a hranice intravelánu obce Zdroj: Vojtěch Stoklasa / Foto

Existuje mnoho aspektů stavitelství, na které je třeba brát zřetel. Je nad rámec tohoto článku zabývat se komplexní problematikou stavitelství. Vypíchnu pouze ty nejpodstatnější, které rozdělím do následujících kategorií:

1 Technické požadavky

1.1 Statika a stavitelství

1.2 Stavební-fyzika

1.3 Technické zařízení budov

1.4 Ekonomika

 • 1.4.1 Provozní
 • 1.4.2 Realizační

2 Prostorově-filozofické požadavky

2.1 Urbanistické (umístění stavby na pozemku a její proporce)

 • 2.1.1 Provozní
 • 2.1.2 Estetické
 • 2.1.3 Fenomenální

2.2 Architektonické (stavební řešení objektu)

 • 2.2.1 Provozní
 • 2.2.2 Estetické
 • 2.2.3 Fenomenální
Parkovací stání a vstup do objektu Parkovací stání a vstup do objektu Zdroj: Vojtěch Stoklasa / Foto

Technické požadavky

Statika a stavitelství

 • Stavební konstrukce musí být správně nadimenzovaná, použité materiály chemicky vzájemně stálé, do domu nesmí pronikat radon, voda apod. ↑ zpět na začátek

Stavební-fyzika

 • Řeší propustnost vodních par stavební konstrukcí a tepelné mosty. S tímto úzce souvisí kondenzace vodních par. Je-li stavba v tomto ohledu špatně navrhnuta, bude vám dům plesnivět, budou se objevovat na konstrukcích mokré fleky a bude zvýšená tepelná ztráta. ↑ zpět na začátek

Technické zařízení budov

 • Řadí se sem elektřina, plyn, topení, vzduchotechnika, voda, kanalizace, případně výtahy a tlakové nádoby. Vhodné řešení je individuální záležitostí a má velké dopady na cenu a komfort stavby. ↑ zpět na začátek

Ekonomika

 • Provozní
 • Z dlouhodobého pohledu jsou provozní náklady větší položkou než samotná realizace. Je vhodné a ekologické v komplexním měřítku vyvážit poměr pořizovacích nákladů ve vztahu k energetickým ztrátám a ceny dodané energie. Do provozních nákladů se zohledňuje i životnost použitých materiálů, tedy nutnost obnovy nátěrů, životnost střešní krytiny apod. ↑ zpět na začátek
 • Realizační
 • Efektivní využití pozemku a optimální dispoziční řešení ušetří několikanásobně více, než je cena architekta. Vhodně umístěný objekt na pozemek dokáže zefektivnit jeho funkční i kvalitativní hodnotu třeba i o polovinu. Při ceně pozemku řekněme milion korun jde o velké peníze. Stejně je tomu u dispozičního řešení. Komunikační plochy v objektu mohou zabírat 20 % podlahové plochy, nebo také 10 %. Rozdíl oněch 10 % může být řekněme 25 m2. Průměrná cena realizace stavby je 20 000 Kč/m2. Opět jste ušetřili půl milionu korun. Argumentovat by se dalo i vhodným řešením terénních úprav, použitými materiály apod. Z toho plyne, že najmout si architekta je mnohonásobně levnější než nikoli. ↑ zpět na začátek
Zakončení řadové zástavby Zakončení řadové zástavby Zdroj: Vojtěch Stoklasa / Foto

Prostorově-filozofické požadavky

Každý stavební počin je zásahem do veřejného prostoru. Na váš dům budou muset kolemjdoucí koukat ať se jim to líbí nebo ne. Můžete být v jejich očích bezohlední, stejně jako pokorní, odvážní, citliví, pokrokoví nebo altruističtí. Jakýkoliv stavební počin by měl být prováděn zodpovědně, s rozmyslem, maximální jistotou a úctou nejen k sobě ale i společnosti. ↑ zpět na začátek

Urbanistické (umístění stavby na pozemku a její proporce)

Provozní

 • Stavba je umísťována na pozemek s ohledem k maximální efektivitě využití pozemku, světovým stranám, světelným podmínkám, sklonu terénu, právní legislativě, požární bezpečnosti, příjezdovým komunikacím, a zvláštním vlastnostem pozemku, jako je např. šíření hluku, existence vodního toku, sousedským vztahům. ↑ zpět na začátek
Koncepční schéma ukončení řadové zástavby Koncepční schéma ukončení řadové zástavby Zdroj: Vojtěch Stoklasa / Foto

Estetické

 • Poloha stavby se nám musí líbit. To je nejdůležitější a nepřekročitelný parametr. Často se setkávám s kompromisním umístěním stavby s argumentem legislativních nebo normových požadavků. Kompromis lze definovat jako neschopnost nalézt vhodné řešení. V takovém případě si troufám tvrdit, že architekta nemáte, nebo máte architekta špatného. ↑ zpět na začátek
Garáž v CHKO vycházející z architektonicko-historického kontextu navržená ve spolupráci s NPÚ Garáž v CHKO vycházející z architektonicko-historického kontextu navržená ve spolupráci s NPÚ Zdroj: Vojtěch Stoklasa / Foto

Fenomenální

 • Podobně jako má každé slovo básně svůj nepostradatelný význam a utváří kýženou atmosféru, je tomu tak i ve veřejném prostoru. Náš dům je slovem básně. Ovlivnit můžeme jen ono jedno slovo. Jedním slovem můžeme báseň zkazit, stejně jako rozvinout. Zcela změnit ji ovšem nemůžeme nikdy. Pocit zodpovědnosti a pokory k místu je nezbytný. ↑ zpět na začátek
Moderně pojatá staročeská chalupa Moderně pojatá staročeská chalupa Zdroj: Vojtěch Stoklasa / Foto

Architektonické (stavební řešení objektu)

Provozní

 • Dispozice musí odpovídat jak našim ekonomickým možnostem, tak představě našeho života. Některé rodiny žijí společně v jedné místnosti a ložnice je komůrkou na přespání. Jiné mají raději pocit oddělení. Další zase touží po atmosféře staročeské chalupy. Někdo chce dům malý a zároveň velký. Vyřešit protikladnost požadavků je architektův denní chléb. Nebojte se požadovat z vašeho pohledu nesplnitelné. ↑ zpět na začátek
Půdorys staročeské chalupy Půdorys staročeské chalupy Zdroj: Vojtěch Stoklasa / Foto

Estetické

 • Dům v nás musí vzbuzovat touhu. Musíme cítit, že jej chceme. Rád přirovnávám stavby k ženám. Některá je přitažlivá, jiná ne. Je to barvou vlasů? Jemnou vráskou nad koutky rtů? Nemusíme být schopni popsat, proč tomu tak je. Důležitý je celek, vnitřní pocit touhy. Podobně jako Bůh tvoří krásu ženy, architekt tvoří krásu domu. ↑ zpět na začátek
Ložnice staročeské chalupy. Ložnice staročeské chalupy. Zdroj: Vojtěch Stoklasa / Foto

Fenomenální

 • Architektura k nám hovoří. Říká nám čím je a co umí. Hovoří k nám skrze naše vzpomínky a vyvolává pocity. Staročeská chalupa může být pro jednoho vzpomínkou na mírně zapáchajícího přísného a nerudného dědka, který nás v dětství huboval a naskočila nám vyrážka z alergie na přilehlou břízu. Pro druhého však může být vzpomínkou na babiččiny koláče vonící na hony daleko a šeravé večery u pece, kdy babička vyprávěla pohádky. Říká nám však tato pohoda, že máme jít druhý den do práce? Co je pro nás domov? Přesně na tyto otázky architekt odpovídá návrhem vašeho domova. ↑ zpět na začátek
Srdcem chalupy je pec, kolem které se vstupuje, vaří jí odpočívá a spí Srdcem chalupy je pec, kolem které se vstupuje, vaří jí odpočívá a spí Zdroj: Vojtěch Stoklasa / Foto

Během navrhování je nutné myslet na všechno současně. Jednou myšlenkou vyřešit vše. K tomuto komplexnímu myšlení jsou architekti školeni během svého studia. Lineární, nekomplexní myšlení, je nejčastější chybou laiků. Velmi zjednodušeným příkladem může být výměna špaletových oken za plastová ve staré zástavbě. Lidé si vymění okno, pak zjistí, že charakter domu se rozplynul, tepelná ztráta je téměř stejná, a objevily se plísně v ostění. Vyřešení jednoho malého problému vytvořilo dva velké, protože nebylo nad problémem uvažováno komplexně.

 • Přání autora článku: "Věřím, že článek alespoň částečně osvětlil problematiku navrhování, význam architektonické profese a snad přispěl svou špetkou do mlýna ve snaze zkvalitnit náš veřejný prostor."

Akční letáky