Záznamy o stavbě lze vést i elektronicky
Zdroj: Dragon Images / Shutterstock.com

Stavební deník online: Záznamy o stavbě přehledně a jasně

Stavební deník je velmi důležitým dokumentem, vypovídajícím o průběhu stavebních prací. Vést ho lze v klasické papírové podobě, ale jde to i online. Takový záznam umožňuje okamžitou kontrolu údajů a zamezuje dopisování dodatečných informací, přepisování nebo mazání.

Vést stavební deník, tedy dokument, který zaznamenává veškeré dění na stavbě, je zákonnou povinností. Správně vedené záznamy přitom nejsou jen zbytečným papírováním, které je nutné zdolat v zájmu úředního šimla. Zápisy v deníku mohou být nápomocné při hledání příčin poruch, odhalování nedokonalostí nebo následných reklamacích.

Stavební deník je důležitý dokument

Vést stavební deník je nutné vždy v případě stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení, a to i tehdy, pokud stavíte svépomocí. Musí v něm být uvedeno vše podstatné, například údaje o průběhu stavby, důležité kroky a zásahy do provádění stavby, ale i povětrnostní podmínky, pokud jsou relevantní pro daný technologický proces. V případě závady či poruchy na stavbě pomůže podrobně psaný stavební deník objasnit příčinu a vyřešit problém, ať již po stránce technické nebo právní. Stavební deník je také důležitým důkazním materiálem v rukou investora. Poskytuje nejen přehled o průběhu prováděných prací, ale může být i rozhodujícím důkazním materiálem při sporu s dodavatelem, pokud například použil jiný, méně kvalitní materiál nebo práci řádně neodvedl. V takovém případě může dojít až k soudnímu sporu a pak jsou záznamy v deníku neocenitelné.

Všechny záznamy po ruce

Běžně se pro záznamy o stavebních pracích používá klasický tištěný deník, existuje však i jeho alternativa v elektronické podobě. Pro vedení elektronického deníku existují různé aplikace a programy, které se mohou lišit využitelností, ukládáním dat, bezpečností, ale třeba i cenou. Proti papírovému deníku má několik nesporných výhod. Záznamy do deníku se zadávají jednoduše, k vyplnění stačí notebook, tablet nebo mobil a během chvilky je zápis hotov. Všechny informace jsou bezpečně uloženy a nehrozí ztráta, znehodnocení nebo poškození jako je tomu v případě papírové formy deníku.

Zároveň online stavební deník hlídá předepsanou formu vyplňování a na případné formální chyby při provádění záznamu upozorní. Systém automaticky sleduje aktivity spojené se stavbou, je schopen doplnit počasí, ohlídá docházku osob přítomných na stavbě, harmonogram stavebních prací, můžete pomocí něj naplánovat kontrolní dny, přidělovat úkoly pracovníků apod. Do online stavebního deníku se dají nahrávat nákresy, smlouvy, ale i fotografie dokumentující stavební práce spojené s příslušnými GPS souřadnicemi. Stavební deník můžeme vést elektronickou formou pouze v případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu (viz Vyhláška č. 499/2006 Sb.Vyhláška o dokumentaci staveb a její přílohy).

Ochrana dat v elektronickém stavebním deníku

Elektronický stavební deník nejen usnadňuje práci, výrazným pozitivem je také dostupnost dat, do stavebního deníku můžete nahlížet odkudkoli a kdykoli a veškeré potřebné údaje jsou vždy po ruce. Nemusíte deník nikde hledat, převážet ho nebo se obávat jeho ztráty. Data jsou dostupná pro všechny zainteresované osoby a umožňují průběžnou i zpětnou kontrolu průběhu stavebních prací. Zadavatel si tedy může hlídat průběh stavebních prací i bez fyzické přítomnosti na stavbě.

Zároveň online deník pomáhá předcházet klasickým nástrahám ze strany stavebních firem. Data jsou uložena na cloudovém úložišti, tedy na úložném systému mimo konkrétní pracoviště, který je spravován třetí stranou. Toto vzdálené zálohování nejen chrání data před ztrátou, ale podává i jasnou a přehlednou informaci o tom, kdy k záznamu došlo. Zabraňuje zpětnému záznamu, mazání, přepisu a jiným nešvarům, které papírový deník umožňuje.

Doporučujeme: Elektronický stavební deník od společnosti www.vimovsem.cz

Akční letáky