obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Čerpáte vodu ze studny legálně?

Každá studna vybudovaná po roce 1955 musí mít vedle stavebního povolení také povolení k užívání – tedy k odběru vody, i když slouží třeba jen na zalévání. Máte dokumentaci v pořádku? Co dělat, když doklady chybějí?

Povolení k odběru vody ze studny musíte mít v případě, že studna nebo vrt byly vybudovány po roce 1955, a to i tehdy, když vodu z ní používáte jenom příležitostně na zalévání a v minimálním množství. Pokud byla studna vykopána před rokem 1955, povolení není třeba, doklad o stáří studny však ano.

Rok vzniku studny musíte prokázat pouze na vyžádání vodoprávního úřadu, což je vlastně speciální stavební úřad pro vodní díla. Doklad o stáří studny budete pravděpodobně potřebovat i při prodeji pozemku. Může se však hodit také v případě sporu se sousedem.

Stáří studny můžete doložit

 • listinou (např. mapou, ve které je studna zakreslena, kupní či darovací smlouvou, ve které je studna uvedena),
 • případně svědeckou výpovědí,
 • svým čestným prohlášením, které však ve sporném případě nebude stačit. 

K určení stáří studny je možné si nechat vypracovat znalecký posudek. Povolení k odběru vody rovněž nemusíte mít, pokud studnu na pozemku vůbec nepoužíváte.

Studna Studna Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Když chybí doklady

Nejste-li si jisti, že máte doklady v pořádku, můžete se dotázat na příslušném vodoprávním úřadě, tedy zpravidla na obecním úřadě správní obce.

Tam by také měli být schopni vám vstřícně poradit, jak postupovat, abyste případné nesrovnalosti dodatečně sladili s literou zákona.

Není-li v archivu kopie stavebního povolení, je na úřadu, aby dokázal, že studna byla vybudována načerno. Když to neprokáže, je studna legální a úřad vás pouze vyzve, abyste doplnili příslušnou dokumentaci.

 • V případě, když úřad prokáže (například svědeckou výpovědí sousedů, jiným listinným dokladem či znaleckým posudkem), že stavba studny nebyla povolena, hrozí odstranění studny z moci úřední a pokuta až 50 tisíc Kč.  
 • Kdo nemá prokazatelně studnu vybudovanou v období před 1. lednem 1955, musí mít povolení k odběru vody.
  Pokud se u studny vybudované po roce 1955 nenajde povolení k odběru nebo se zjistí, že jeho platnost skončila, je nutné zažádat o povolení nové respektive zažádat o prodloužení neplatného. Jinak opět hrozí padesátitisícová pokuta. Ovšem než povolení k odběru nabude platnosti, nesmíte vodu čerpat.
 • Může se stát, že studna neodpovídá obvyklým požadavkům, pak je možné se s úřadem domluvit na dodatečném řízení, kdy předložíte dokumenty, jako kdybyste žádali o povolení nové studny.

Pozor na vodu z potoka

Povolení musíte mít také v případě, že odebíráte povrchovou vodu například z potoka, řeky, rybníka a používáte k tomu nějaké technické zařízení. To znamená elektrické čerpadlo, ale třeba i trkač, což je jednoduché zařízení, které k čerpání používá energii vodního toku.

Nosíte-li vodu z potoka na zahradu v konvích, vědrech a podobně, povolení mít nemusíte.

Vodoprávní úřad

Obvykle jde o odbory životního prostředí pověřených obecních úřadů. Kde příslušný vodoprávní úřad najdete, zjistíte na svém obecním úřadě.

Kolik zaplatíte

 • Povolení k odběru je zdarma.
 • Stavební povolení stojí 300 Kč.
 • Za hydrogeologický posudek zaplatíte 3000 až 5000 Kč.
 • Projekt přijde na 3000 až 4000 Kč. Některé firmy nabízejí projekt i s hydrogeologickým posudkem za ceny kolem 5000 Kč.

(my)

Akční letáky