Řešíte, jestli se vám začnou tvořit mechy dřív na pálené střeše anebo na střeše z betonové krytiny? Bydlíte v oblasti s velkými výkyvy počasí? Anebo rekonstruujete dům a jeho střechu a potřebujete střešní krytinu s vůlí ve vzdálenosti jednotlivých tašek? Pak jsme pro vás připravili jednoduché srovnání těchto dvou materiálově odlišných druhů střešních krytin. Vzájemně se liší jak způsobem výroby, tak způsobem pokládky, ale i cenou. Mnohé prvky však mají společné.

Zásadní rozdíly mezi pálenou taškou a betonovou krytinou

Největší rozdíly mezi betonovou a pálenou střešní krytinou nejsou zdaleka v jejich hmotnosti, ale v náročnosti způsobu výroby. Betonová střešní krytina nemá vzhledem k výrobě tažením možnost více odlišných profilování. Naopak u pálené je možné profilování díky výrobě metodou ražení hned několik.

Pálená taška má oproti betonové jak příčné, tak svislé vodní zámky. Pálené tašky do sebe lépe zapadnou, neboť jsou raženy do přesné formy. Zaklesnou se do sebe tedy většinou ve všech čtyřech hranách, což výrazně omezuje možnost jejich posuvu. Pálená střešní krytina je finančně náročnější záležitostí, to však vyváží její delší životnost. Betonová krytina má výhodu nižších počátečních nákladů, ovšem musíme počítat s nižší estetickou hodnotou. Po čase totiž díky zvětrávání mění barvu. Betonové tašky se totiž na požadovaný odstín dobarvují dodatečně.

Při výběru zvažte:

 • lokalitu, v níž stojí váš dům
 • sklon vaší střechy
 • klimatické podmínky
 • požadovanou životnost
 • své finanční možnosti
 • pochůznost střechy a její členitost
 • hydroizolaci
 • barvu fasády na domě
 • typ střechy
 • požadovanou barvu střechy
 • osazení střechy fotovoltaikou nebo střešními okny

Hmotnost tašek neberte na lehkou váhu

Betonová i pálená střešní taška jsou ve svých hmotnostech srovnatelné. U obou se hmotnost pohybuje v rozmezí 40–50 kg/m2. Není tedy pravda, že by byla betonová krytina o mnoho těžší než krytina z pálených tašek. Existuje však jedna výjimka, která svou hmotností výrazně přesahuje daný průměr. Tou je pálená bobrovka. Při počtu 36 až 40 kusů na metr čtvereční tak její hmotnost dosahuje 65-70 kg/m2. Způsobuje to dvojité překrytí, které je u bobrovky nutné pro dosažení její maximální funkčnosti.

Povrchové úpravy tašek

Pálené tašky

 • Režná střešní krytina – základní verze pálené tašky. Vypálení bez další povrchové úpravy.
 • Engoba – směs barevných jílů. Nástřikem ve formě směsi se nanášejí na tašku. Poté se zapékají při samotném pálení tašky.
 • Glazura – směs barevných jílů v tekuté formě, k nimž se přidávají ještě sklovité příměsi. Cenově nejdražší povrchová úprava. Zajistí vysoký lesk a minimální poréznost.

Betonové tašky

 • Již do samotné betonové směsi se při tvorbě tašek vkládají pigmenty pro probarvení. Finální výrobky se ještě podle cenové hladiny toho kterého modelu obarvují barevnými nástřiky. Ovšem základní modely betonových tašek mohou být dodány i bez jakékoli povrchové úpravy. S nárůstem nástřiků se zvyšuje barevná stálost betonových tašek a zároveň klesá jejich poréznost. Neprosákavost betonu tak zajistí konstantní hmotnost vaší střechy.

Betonové tašky, které uleví městskému prostředí

S důrazem na ekologii se některé betonové střešní krytiny speciálně ošetřují, konkrétně se do betonových směsí přimíchávají aktivní prvky (dioxidy). Působením slunečního záření na povrch těchto tašek dochází ke štěpení škodlivých látek, které se nacházejí v okolním prostředí na látky neškodné. Ty pak následný déšť spláchne z povrchu střechy.

Právě tento typ betonových střešních krytin je ideální pro velkoměstské budovy a prostředí, které se dnes a denně setkáváme se škodlivými zplodinami v ovzduší - smogem, výfukovými plyny nebo kyselým deštěm. Stejně úspěšně dokážou tyto aktivní látky v betonu zasáhnout proti porůstání střechy mechem. Jen je třeba myslet na to, že u silně zastíněného domu se jejich pozitivní účinek neprojeví.

Jedinou, přesto zásadní nevýhodou je, že se tato povrchová úprava (Climalife) u betonových tašek české produkce neprovádí. Musíte si pro ni dojet do Německa.

Jakou izolaci zajistí betonové a pálené tašky pro váš dům?

Přesto, že očekáváme od střešní krytiny skvělý estetický efekt, nesmíme přitom zapomínat ani na nutnost perfektní ochrany domu před nepřízní počasí. Srovnáme-li tedy pálené tašky s vícero zámky s betonovými taškami s pouhým jedním zámkem, vyjde nám jako přesnější krytina pálená taška. Vyšší přesnost je cestou k minimalizování průniku vody a k nižší namáhavosti hydroizolační fólie. Betonové tašky jsou z tohoto hlediska pro izolační fólii používanou pod latě krovu větší zátěží. Proto je vhodné použít při pokládce betonových tašek kvalitnější hydroizolační fólii.

Jak předejít usazování mechů a nečistot?

Na obavy z usazování mechů můžete u moderních střešních krytin zapomenout. Většina z nich má hladký povrch, bez zrnitosti a tudíž i bez rizika tvorby mechů. U starších typů střešních tašek byl ještě donedávna využíván granulát jako oblíbená povrchová úprava. Ovšem tato úprava se neosvědčila. Docházelo k častějšímu a silnějšímu znečištění a střechy s tímto prvkem již po nemnoha letech působily nevzhledně.

Čím více práce, tím jsou tašky dražší

Pálená střešní krytina je při výrobě přibližně 3x zpracovatelsky náročnější, než krytina betonová. To ve výsledku znamená i její vyšší cenu. Počítejte u ní tedy s nárůstem ceny cca 30 % oproti ceně za tašku betonovou.

Pro střechy, kde se požaduje technická dokonalost a zároveň nejvyšší estetická hodnota, se jako střešní krytina doporučujeu pálená taška.