Mezi nejvýznamnější dny Velikonoc se řadí Velký pátek, který předchází Bílé sobotě. V tento den byl Ježíš Kristus ukřižován, a proto se nese především v duchu smutku a zdrženlivosti. Přesto se na Velký pátek dodržují určité zvyky a obyčeje, jenž odrážejí pestrost a bohatství lidové kultury. Přinášejí tak lidem radost, naději a posilují jejich pouta s tradicemi i vírou.

Jaká je historie Velikonoc a které zvyky se během tohoto křesťanského svátku dodržují, můžete zjistit z videa na YouTube, na kanálu Pár Minut HiSToRiE:

Zdroj: Youtube

Hledání pokladu v horách

Podle pohanských zvyků se na Velký pátek otevírají hory, které nabízí své poklady, což může být pro mnohé rodiny tradiční zábavou. Cestu k nalezení pokladu v horách naznačují světýlka, plamínky, záře mezi skalními štěrbinami nebo i zlaté kapradí. Dejte si však pozor! Pokud při honbě za bohatstvím zapomenete na čas, může vás skála uzavřít na celý rok.

Zakázaný pohyb se zemí

Zajímavou tradicí, která se váže k Velkému pátku, je přesvědčení, že by se nemělo pracovat se zemí. Pokud někdo v tento den kope, sází, orá či jinak manipuluje se zemí, může to mít neblahé následky, jelikož ruší v době, kdy všichni truchlí pro Krista.

Podle této pověsti by také dotyčný měl do roka zemřít. Ne nadarmo se říká: „ Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej!“

Magická moc vody

Voda je v den Velkého pátku vnímána jako symbol čistoty, obnovy a života. Lidé se proto ještě před východem slunce vydávali k vodním pramenům či potokům, kde prováděli různé rituály a modlitby spojené se žádostí o požehnání a sílu.

Omytí v proudící vodě také mělo léčivé schopnosti, které dívkám dodaly krásu a svěžest. Dokonce na Velký pátek myli ve vodě i dobytek a koně, aby jim zajistili pevné zdraví a sílu

Zákaz domácích prací

Jednou z tradic spojených s Velkým pátkem je rovněž zákaz praní prádla nebo zametání. Kdo by v tento den pral prádlo, znamenalo by to, že ho máchá v Kristově krvi.

V případě zametání byste z domácnosti vymetli nejen prach, ale i štěstí. Nechte proto raději domácí práce na další den, abyste si nepřivodili smůlu a neštěstí na celý rok.

„Neprodáš, nepůjčíš, nedaruješ a nepřijmeš dar“

Stará pořekadla také tvrdí, že byste se na Velký pátek měli vyhýbat půjčování peněz či cenností. Jakékoliv půjčené a darované věci v tento den může přinést neštěstí a finanční potíže. Kromě toho mohou obdarované věci posednout zlé síly, a proto hospodyňky dobře hlídaly, aby z domu nikdo nic neodnesl ani nepřinesl.

Související články

Zdroje: prozeny.blesk.cz, novinky.cz, living.iprima.cz