obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Ukázky dřevostavby: masivní CLT panely, lehká dřevostavba, zateplení

Při rozhodování, z čeho stavět rodinný dům, se zájemci a budoucí stavebníci mohou vydat na poradenskou výstavu v podkroví plzeňské Střední průmyslové školy stavební. K vidění tu jsou mj. ukázky stěn dřevostaveb.

Dřevostavba z masivních panelů

Masivní dřevostavba z tzv. CLT panelů, lepených z křížených vrstev dřeva, je další ze tří základních expozic stále plzeňské výstavy pro stavebníky. Také s tímto konstrukčním systémem lze dosáhnout pasivního energetického standardu. Pět spojených vrstev dřeva zajišťuje neprůvzdušnost čili vzduchotěsnost konstrukce.

Princip stavby je podobný jako u stěny z masivního zdiva: Štíhlou konstrukci z dřevěných panelů kryje z vnější strany mohutná obálka tepelné izolace. Montáž panelů vyžaduje pečlivé spojení těsnicí páskou, instalace okenního rámu náležité umístění a osazení těsnicími prvky, tepelným izolantem a napojení na fasádní vrstvy.

Dřevostavba z masivních panelů a difúzně propustné tuhé tepelné izolace Dřevostavba z masivních panelů a difúzně propustné tuhé tepelné izolace Zdroj: Archiv ireceptar.cz

V interiéru mohou zůstat pohledové CLT panely; tak lze získat celodřevěný interiér. Fasáda může mít libovolnou úpravu jako zděná stavba, v případě provětrávané fasády to může být též dřevěný obklad. Přitažlivá je rychlost výstavby: Hotové panely se montují na stavbě a ta se pak kompletně zatepluje.

Lehká dřevostavba

Nosnou konstrukci tvoří sloupky, například 14x4 cm. Prostor pro dostatečně silnou tepelnou izolaci vymezují a zpevňují tzv. vynášecí OSB pásky. Ty také drží konstrukci fasády. Nejsou to celé desky, ale jen pásky, aby tepelný most byl co nejmenší.

Nosná konstrukce je opět celá zabalena do tepelné izolace. Čili i nosné sloupky jsou chráněné izolantem před teplotními výkyvy, kondenzací a vlhkostí. Dřevo musí být ochráněno před stavebními poruchami. Z toho pohledu lze u dřevostavby pokládat co nejpečlivější provedení izolace za ještě důležitější než u zděné stavby.

Stěna lehké dřevostavby obalená izolací Stěna lehké dřevostavby obalená izolací Zdroj: Archiv ireceptar.cz

  • Ochranou před pronikáním par, kondenzací a závadami konstrukce je rovněž Instalační mezera pro kabely, vzduchotechniku a jiné vedení. OSB desky (které tvoří parobrzdnou a vzduchotěsnicí vrstvu) za instalační mezerou musí zůstat vzduchotěsné v celé své ploše. Všechny instalace (kabely a trubky) jsou vedeny instalační mezerou. Průchody instalací parobrzdou jsou spíše výjimkou, a jsou-li nutné, musí být při stavbě dokonale utěsněny, aby nesnižovaly vzduchotěsnost parobrzdné vrstvy.

Stěna lehké dřevostavby, která je na plzeňské výstavě k vidění, je tzv. difuzně propustná. To znamená, že místo obvyklé parotěsné fólie obsahuje OSB desky, které fungují jako parobrzda — tzn. průnik vodní páry z interiéru do stěny výrazně omezuje, ale nezastavuje úplně.

Z vnější strany stěny jsou pak vrstvy maximálně difúzně propustné pro vodní páru. Menší netěsnosti parobrzdy pak nejsou katastrofou, protože konstrukce je na zvládnutí určitého množství vodní páry připravena.

Vynášecí OSB deska v konstrukci lehké dřevostavby Vynášecí OSB deska v konstrukci lehké dřevostavby Zdroj: Archiv ireceptar.cz

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Stálou výstavu stavebnin v podkroví plzeňské Střední průmyslové školy stavební na Chodském náměstí můžete vidět po domluvě s tvůrci výstavy z poradesnkého sdružení Envic.

„Toto řešení je podstatně bezpečnější než zcela nepropustné řešení s fóliovou parozábranou a nepropustnými vnějšími vrstvami. Kromě toho parobrzda z OSB desek se dá lépe provést bez netěsností, oproti fólii, která je náchylnější na protržení, chyby ve slepování a podobné nedostatky,“ dodává Václav Šváb.

V případě difuzně nepropustné konstrukce dřevostavby je veledůležitá fóliová parozábrana chránící difuzně neprostupnou skladbu stěny, v níž je uloženo jak konstrukční dřevo, tak tepelný izolant, před pronikáním par z interiéru a jejich kondenzací. Parotěsnicí vrstvu vytváří jak správný typ fólie, tak odpovídající systémové spojovací prvky (lepicí pásky, tmely, manžety) se stále funkčním účinkem.

Foto autor

Akční letáky