obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Ušetřete náklady na topení s KMB Sendwix

Rozpočet každé rodiny je měsíčně zatížen značnými platbami za energie. V topné sezóně tvoří platba za teplo až 80 % všech výdajů. Zdicí systém KMB Sendwix vám pomůže tyto náklady snížit.

[Komerční prezentace]

KMB Sendwix od největšího českého výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových cihel společnosti KM Beta, a. s., je prvním uceleným a certifikovaným systémem vícevrstvých konstrukcí na českém trhu.

Byl navržen pro energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní domy. Jeho základem je vápenopísková cihla nebo kvádr, které se používají ke zdění vnitřní nosné a v některých variantách také vnější pohledové stěny.

Vlastnosti cihel, kvádrů a dalších prvků systému Sendwix

Zdicí prvek Sendwix je zhotoven z vápna a přírodního křemičitého písku a je vytvrzen účinkem páry za vysokého tlaku. Součástí systému jsou také prvky pro zdění příček, překlady, věncovky, lícové a komínové zdivo, zdicí a spárovací malty, lepidla a pomocný materiál. Lícové prvky jsou vyráběny jak v přírodní bílé barvě, tak v barevných odstínech.

Sendwix 12-DF Sendwix 12-DF Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Přednosti systému KMB Sendwix spočívají v nadstandardních tepelně technických, akustických a statických hodnotách, které vyjadřují tyto parametry:

  • tepelný odpor R = 6,87 m²K/W,
  • součinitel prostupu tepla U = 0,14 W/m²K,
  • index vzduchové průzvučnosti Rw = 54 dB,
  • pevnost 40 MPa,
  • požární odolnost — třída A — nehořlavé,
  • radioaktivita I = 0,2,
  • pracnost — 0,52 Nh/m².

Dané hodnoty výjimečně splní i některé běžné stavební systémy, vždy však pouze v jednom, maximálně ve dvou parametrech. V celém souhrnu budete nejspíš podobné vlastnosti hledat marně, s výjimkou stavebního systému KMB Sendwix.

Sendwix 6DF-LD Sendwix 6DF-LD Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Výhody pevnosti

Navíc dokonalé tepelně technické, akustické a statické parametry dosahuje KMB Sendwix díky vysoké pevnosti zdicích prvků při výrazně menších tloušťkách stěn (pevnost cihel nabízí velmi štíhlé nosné stěny již od tloušťky 175 mm), čímž dochází ke zmíněným významným úsporám zastavěné plochy a rozšíření obytné plochy. I z tohoto důvodu jsou vápenopískové cihly KMB Sendwix úspornějším řešením proti třeba páleným červeným blokům.

Tepelná akumulace

Kromě tepelné ochrany budov zajímá dnes investora, architekta či projektanta i otázka tepelné akumulace. Obecně lze konstatovat, že vysoká tepelná akumulace je u trvale obydlených staveb s nízkými požadavky na rychlost změny teplot v interiéru velmi prospěšná.

Tento parametr oceníte obzvláště v takzvaných přechodných obdobích na jaře a na podzim, kdy přes den teploty šplhají nad  20 °C, zatímco večer, v noci a ráno klesají blízko k nule.

zdící systém Sendwix Sendwix - hrubá stavba Zdroj: Archiv ireceptar.cz

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jestliže vnitřní části obvodových stěn, vnitřní stěny, stropy a podlahy dokážou akumulovat dostatek tepla, působí v interiéru jako stabilizátor teploty v zimním i letním období.

Pokud je stavba dobře izolovaná a dostatečně masivní, stačí vnitřní tepelné zisky a naakumulované teplo k tomu, aby zajistily požadovanou vnitřní teplotu kolem 21 °C po celý den, i když teplota v exteriéru na delší dobu výrazně poklesne.  

U masivního zděného domu postaveného ze systému KMB Sendwix tak díky vynikající akumulaci tepla například při noční vnější teplotě 7 °C poklesne za 12 hodin vnitřní teplota vzduchu z 21 pouze na 20,4 °C.

I během opakujících se několikadenních nočních poklesů teplot nebo ranních přízemních mrazíků dokáže takový dům zajistit v interiéru teplo,  aniž by se musel spouštět otopný systém. To samozřejmě znamená obrovskou úsporu energií a peněz.

Stavba

Z pohledu investora hraje zásadní roli nejen finanční úspora, ale třeba i rychlost výstavby. Zdění s těmito prvky se totiž podobá skládání dětské stavebnice. Je rychlé a jednoduché, není třeba žádné složité řezání prvků.

Realizovaná stavba Realizovaná stavba Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Zdicí prvky KMB Sendwix se pokládají na pero a drážku a lepidlem se natírá jen ložná plocha, takže pracnost je nižší. Pro lepení se používá cementová vysokopevnostní lepicí malta pro tenkovrstvé zdění v  tloušťce vrstvy pouhý 2 mm. Jedná se o speciálně upravený materiál s vyšší přilnavostí pro lepení vápenopískových cihel.

  • Díky vlastnostem lepidla a jeho malému množství je tak odbourán tzv. mokrý proces nanášení malty s technologicky nezbytným vysycháním. To v praxi mj. znamená, že stavba se nemusí nechat přes zimu vymrznout.
  • Dalšími praktickými přednostmi vápenopískových cihel je například to, že jsou nenasákavé a bez pórů, proto při deštích nepřijímají vlhkost v takové míře jako například zdivo z pálených materiálů. 
  • K výhodám patří rovněž fakt, že zdi jsou hladké, takže vnitřní omítky lze aplikovat pouze jako tenkovrstvé.
obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Všechny stavební materiály KM BETA lze výhodně zakoupit na e-shopu www.shop.kmbeta.cz

Že je zdění se systémem KMB Sendwix jednoduché, se můžete přesvědčit také z textových a obrazových popisů pracovních postupů KM Beta, umístěných na www.kmbeta.cz.

Více o systému na www.sendwix.cz.

Akční letáky