Světýlka k vánoční atmosféře patří.
Zdroj: Viktor Gladkov / Shutterstock.com

Jak zapojit správně a bezpečně žárovky na vánočním stromečku, abyste nevyhořeli

Světýlka k atmosféře Vánoc bezesporu patří. Ale při jejich výběru bychom měli být obezřetní. Výhodná cena může být lákadlem, které se může škaredě vymstít. Jak správně vybírat dekorační osvětlení a čeho si při tom všímat?

Žárovky ve světelných řetězech se obvykle zapojují do série, například:

 • 10 žárovek o napětí 24 V,
 • 20 žárovek o napětí 12 V,
 • 40 žárovek o napětí 6 V.

Dohromady to dá oněch 240 V ze zásuvky (žárovky jsou mírně podžhavené, což jim neublíží). Z toho plynou dvě důležité skutečnosti:

Jak najít špatnou žárovku

Vezmeme novou žárovku (evidentně funkční) a postupně ji zkoušíme v každé objímce řetězu, dokud se celý řetěz nerozsvítí (vyšroubovat první, zašroubovat novou, nesvítí, vrátit původní, pokračovat dál).

Pokud se ani poté řetěz nerozsvítí, může být prasklých více žárovek a hledání je složitější. Tady už je lepší použít transformátor nastavený na příslušné napětí či baterii a zkoumat každou žárovku zvlášť. Také může být na vině kontakt nebo přerušený vodič.

 1. Jestliže praskne jedna žárovka, nebude v řetězu svítit žádná. Může se stát, že i když řetěz vloni svítil, letos ho najednou nemůžeme zprovoznit, protože pouhým okem nelze zjistit, která žárovka vyhořela (protože má barevnou baňku, příliš malé žhavení apod.).
 2. Ačkoliv vyměňujeme pouze nízkonapěťové žárovky, může nás i tak při neopatrném dotyku proud zranit, nebo dokonce usmrtit.

V sériovém zapojení bychom neměli používat žárovky s rozdílnými parametry; projeví se to na intenzitě svícení, ale také na životnosti.

Podezřelé výrobky

Pokud je v celé sestavě kterýkoliv vodič příliš tenký, může se přehřívat nebo přetrhnout; měřítkem je kabel od běžných sluchátek – něco tak tenkého se pro vánoční osvětlení používající zdroj 220 V nehodí.

Podezřelá jsou rovněž taková světla, jejichž zástrčka nemá izolaci na částech kolíků; při zasouvání do zásuvky totiž můžeme na kolík nechtěně sáhnout.

Světelné řetězy bez řádných údajů o světelných zdrojích a napětí celého systému jsou pochybného původu!

Důležitým kritériem výběru je bezpečnost výrobků. Důležitým kritériem výběru je bezpečnost výrobků. Zdroj: Mike Flippo / Shutterstock.com

Venku se správným transformátorem

Pro venkovní osvětlení použijeme kvůli bezpečnosti nízkonapěťové žárovky, které jsou zapojeny paralelně a jejich počet odpovídá výkonu transformátoru.

 • Například transformátor s parametry 230/12 V/25 VA (25 W) vyhoví 20 žárovkám 12 V/0,1 A (1,2 W), ale už se poškodí, když zapojíme více těchto žárovek nebo použijeme–li dvacet žárovek 12 V/0,3 A (3,6 W). Ty potřebují transformátor minimálně 230/12 V/75 VA (75 W).

Se silným zdrojem (transformátorem) lze instalovat nekonečně dlouhé sestavy, což by u sériového zapojení bylo komplikované; a také nebezpečné.

Prodávané systémy obvykle parametry dodržují, ale když například chceme k stávajícímu transformátoru připojit další samostatně dokoupený řetěz, měli bychom si předem spočítat, zda to zdroj snese. Výrobce to také obvykle na obalu slovně uvádí: buď lze do systému připojovat další zařízení, nebo nelze.

V obchodech v Česku by to navíc mělo být popsáno česky (nejčastěji výrokem: „Tento řetěz nepřipojujte elektricky k jinému řetězu!“).

Hodláme–li transformátor, který není hermeticky uzavřený (tedy speciálně určený pro venkovní použití), instalovat pro napájení venkovního osvětlení, bude bezpečnější, když jej uložíme do místnosti a venku povedeme nízkonapěťové vedení; musíme ale počítat s tím, že čím delší kabel, tím vyšší odpor a tím výkonnější je třeba mít zdroj.

 • Žárovky venku nevyměňujeme, když je systém pod proudem; i když saháme „jenom“ na baňku nebo na plastové kryty, kvůli vlhkosti může jedno i druhé probíjet.

Při odchodu z bytu vánoční světla z bezpečnostních důvodů vypneme. Měli bychom to dělat i u venkovního osvětlení, ale to by pak ztrácelo smysl. Pro svůj klid tedy zdroj zapneme do zásuvky, která má samostatný jistič, nebo aspoň v jeho okruhu nejsou zapojena další důležitá zařízení, například chladnička. Případný venkovní zkrat tak neovlivní jejich chod.

Jestliže se do nízkonapěťového řetězu (do 12 V) dostane voda, nemusí nutně způsobit úraz, ale kontakty mohou začít korodovat a příští rok už takový řetěz vůbec nerozsvítíme.

Co prozradí označení

Vánoční světla, která nesou označení indoor, jsou určena pouze pro svícení v bytě, světla označená outdoor můžeme použít i venku.

Světelné řetězy musí mít štítek s elektrickými údaji světelných zdrojů a jmenovitým napětím kompletního řetězu. Pokud je nemají, je jejich původ pochybný.

Vánočním světlům pro použití v bytě stačí standardní ochrana, tedy označení IP20, na světlech pro venkovní použití však už musí být označení IP44 a vyšší. Pokud tento údaj na výrobku nebo na jeho obalu nenajdeme, raději ho nekupujeme. Někteří výrobci pro orientaci používají symboly: domeček s šipkou dovnitř (pro použití v místnosti) nebo domeček s šipkou ven, případně trojúhelník s kapkou či kapkami (pro použití venku); IP údaj (tzv. krytí) je ale v EU povinný.

LED osvětlení v exteriéru umisťujte s rozmyslem. LED osvětlení v exteriéru umisťujte s rozmyslem. Zdroj: Shutterstock.com / Oleksandr Berezko

Číslice IP udávají i odolnost proti vodě 

Údaj IP je dvouciferný.

 • Pro žárovky používané v bytě by první číslice neměla být nižší než 2. Dvojka oznamuje, že součástek pod proudem se nelze náhodně dotknout ani prstem.
 • Číslice 4, základní pro venkovní žárovky, zase říká, že jakýkoliv kontakt je vyloučen.

Druhá číslice je důležitější. Udává odolnost zařízení proti vodě.

 • Dostačující je 4 − zařízení nepoškodí jakákoliv rozstřikující se voda.
 • Lepší je 5 − zařízení nepoškodí proudy vody z jakéhokoliv směru.
 • 6 − zařízení nepoškodí ani proud tlakové vody z jakéhokoliv směru.
 • Číslice 7 a 8 se používají u světel, která ukládáme pod vodní hladinu.

Některou číslici za písmeny IP může nahrazovat písmeno X, což znamená, že výrobce zařízení netestoval na danou ochranu, a výjimečně (protože nepovinně) se za číslicemi nacházejí další dvě písmena, která ochranu upřesňují.  

Hrátky s LED diodami

Světélkující láhev z čirého skla

Když krabičku s bateriemi zabalíme do igelitového sáčku a láhev otočíme dnem vzhůru, můžeme ji použít i v zahradě.

Doslova vyhrát si můžeme s vánočními světýlky osázenými LED diodami, které napájejí tužkové baterie. Sestavy jsou levné, naprosto bezpečné a prodávají se s deseti, dvaceti i více světýlky v různých barvách. Protože jsou LED diody zapojeny paralelně, svítí, i když jednu poškodíme. Baterie se ukládají do krabičky s vypínačem.

Jak rozsvítit větvičky

Při troše fantazie představují LED diody pupeny. Je na nás, jak je necháme rozpučet. Světelný řetěz led diod můžeme přichytit k větévce průhlednou samolepicí páskou, a to buď tak, že kablíky po výhonech vedeme tam i zpět, anebo řetěz jednoduše upravíme:

 • Dva souběžné kablíky vedoucí od baterie přichytíme odzdola nahoru k svislému kmínku a podle rozvětvení je zbavíme kousku izolace, připojíme k ním odbočky a obnažená místa zalijeme tavnou pistolí.

  LED dioda je polovodičová součástka a když ji ve vztahu k vánočnímu osvětlení srovnáme s klasickou žárovkou, najdeme řadu výhod: Svítí při velmi nízkém napětí, při stmívání a rozsvěcování nemění barvu, neshoří při častém blikání, nepoškodí ji běžné nárazy a má dlouhou životnost.

 • Vždy půjde o paralelní zapojení. Nejdříve si ale všechno změříme a dobře rozvrhneme, protože chyba je vzhledem k titěrnosti součástek většinou nevratná.
 • Pro lepší iluzi lze větvičky s přilepenými světýlky po celé délce pevně omotat asi půl centimetru širokými proužky látky namočenými v tekutém lepidle (např. Herkules) a po zaschnutí je natřít hnědou nebo zelenou temperou (nesmíme však potřísnit svítící části LED diod).

Svítící větvičku postavíme do neprůhledné vázy; pokud bude mít tak široké hrdlo, aby jím prošla krabička s bateriemi a schovala se uvnitř, tím lépe.

Nekonečné světelné řetězy 

Profesionální světelné řetězy pro venkovní použití osázené LED diodami lze propojovat přes speciální konektory a tím je prodlužovat.

Řetězy s LED diodami lze například napájet i z autobaterie, takže nepotřebujeme transformátor.

LED řetězy s trafem můžete smotat a vložit do vyřezávaných domečků, do vázy mezi šišky nebo do jiných dekorací. LED řetězy s trafem můžete smotat a vložit do vyřezávaných domečků, do vázy mezi šišky nebo do jiných dekorací. Zdroj: Shutterstock.com / Alena Ozerova

Jsou drahé při nákupu, ale levné při provozu: Například světelné závěsné síti o rozměrech 2x5 m osázené 360 LED diodami stačí příkon 36 W, což je jako bychom celou dobu svítili 25W žárovkou.

Velké světelné řetězy či sítě osázené LED diodami umějí vytvořit efekt třpytu; způsobují to LED diody, které vydávají pravidelné záblesky a které jsou v systému umístěny v určitých vzdálenostech.

Při opravách venkovních nízkonapěťových LED diod lze použít tavnou pistoli a obnažené části hmotou zalít.

Akční letáky