obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Vodicí závěs pro kladkostroj

Přestavujeme dům, tudíž jsem zakoupil elektrický kladkostroj, který se upevňuje objímkami na lešenářskou trubku, což mi nevyhovovalo. Proto jsem zhotovil vodicí závěs.

Receptář 6/2006, str. 66

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz (Plánky ke stažení : 1 2)

Skládá se ze dvou vodicích trubek a jedné spojovací, jednoho plochého závěsu se třemi otvory pro šrouby a dvou příchytek závěsu se dvěma otvory pro šrouby. Vše jsem svařil dohromady.

Dále jsem použil zadní spojovací plocháč s pěti otvory. Místo pevných úchytek jsem použil dvě plechové kladky. Každá kladka se skládá ze dvou čílek zesílených zevnitř a s otvory pro čep - na čep jsem na jedné straně navařil podložku a na druhé vyvrtal otvor pro závlačku. Potom jsem zhotovil dva podstavce pro kladky s potřebnými otvory podle kladkostroje.

Pro pojezd kladkostroje ve vodicím závěsu jsem udělal vodicí držák. Ten se skládá z plocháče s jedním otvorem pro šroub, tyče o průměru 10-12 mm a držáku z téhož materiálu.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz Zavěšení vodicího závěsu: Do dvou L profilů jsem vyvrtal otvory pro šrouby. Na jeden L profil jsem navařil držák závěsu pro vodicí závěs a po svaření jej vyrovnal.

K zavěšení kladkostroje jsem použil střešní trám, na který jsem přišrouboval oba L profily a volně vodicí závěs, nasunul do něj dvě kladky, sešrouboval spojovací plocháč a zkusil, zda se kladky otáčejí ve vodicím závěsu.

Poté jsem odměřil a vyvrtal dva otvory pro závitové tyče a vše sešrouboval. Na kladkostroj jsem přišrouboval dva podstavce, které jsem pak spojil čepy s vodicím závěsem a zajistil podložkou a závlačkou.

Při práci kladkostroj vysunu mimo balkon, aby se břemeno nikde nezachytávalo, vyjedu s břemenem nahoru, vodicí tyčí kladkostroj přitáhnu a břemeno spustím na balkon.

František Poledno, Trávník

Akční letáky