plastová okna
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Výběr oken: rám, skla, kování, distanční rámeček, těsnění, montáž

Starými okny může unikat třetina i více drahého tepla. Mnozí majitelé bytu či domu se proto rozhodnou pro jejich výměnu. Podle čeho nová okna vybírat, aby sloužila podstatně lépe než ta stará?

Většina z nás se asi v první řadě zaměří na materiál, ze kterého jsou okna vyrobena. Obvykle volíme mezi okny dřevěnými, plastovými či hliníkovými a jejich vzájemnými kombinacemi. V případě plastu a dřeva už se výsledná cena oken přiblížila natolik, že se můžeme rozhodovat podle typu objektu a svých preferencí: Je vcelku zřejmé, že do staré roubenky se nehodí plastová okna, která naopak v panelovém bytě prokážou dobrou službu.

okna v roubence okna v roubence Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Spíše než na materiály se tedy zaměříme na parametry, které jsou rozhodující pro to, aby nám nová okna sloužila co nejlépe a co nejdéle. Které jsou nejdůležitější?

Solární zisky

Správně navržené okno může fungovat lépe než solární kolektor — tepelné zisky ze slunečního záření mohou převyšovat energetické ztráty. Věnovat pozornost musíme především součiniteli prostupu tepla (označuje se jako Uw a vypovídá o tom, jak dobře okno izoluje — čím menší číslo, tím lepší) a tzv. solárnímu faktoru (označuje se písmenem g a čím vyšší je jeho hodnota, tím více slunečního záření se dostane do interiéru).

Přitom je třeba hledat kompromis — pokud zvolíme trojité zasklení, bude okno lépe izolovat než dvojsklo, ovšem také dovnitř propustí méně slunečních paprsků. Někteří výrobci proto nabízejí okna se speciálními skly, která oproti běžným propouštějí více slunečních paprsků a zvyšují tak tepelné zisky.

plastové okno plastové okno Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Distanční rámeček a kování

Důležitým prvkem při výběru okna je distanční rámeček mezi tabulemi skla, který zamezuje vzniku tepelného mostu po obvodu zasklení. Na trhu jsou běžně okna s nerezovým, hliníkovým či plastovým rámečkem. Posledně jmenovaný má oproti dvěma předchozím několikanásobně lepší tepelně-technické hodnoty, měl by ovšem pocházet od renomovaného výrobce.

S rámečkem souvisí i hloubka zasklívací drážky — čím hlouběji je sklo zasazeno v rámu okna, tím lépe, jinak hrozí riziko kondenzace vodních par na okrajích skla. Dříve bývala běžná hloubka zasklení 15 mm, dnes je doporučována hloubka zasklívací drážky 20—25 mm.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jak zjistíme optimální počet uzamykatelných bodů? Postačí vydělit celkový obvod okna hodnotou 80 cm.

Velmi záleží také na kvalitě kování. Mělo by být celoobvodové s dostatečným počtem uzamykatelných bodů, tzv. kamenů, a mělo by umožňovat tzv. mikroventilaci čili slabé provětrávání při zavřeném okně.

Při výběru kování bychom se měli předem zaměřit i na bezpečnostní prvky, protože až 80 % vloupání do rodinných domů a bytů se uskuteční okny. Za relativně malý doplatek můžeme pořídit okna vybavená bezpečnostním kováním, které chrání nejen před zloději, ale také před náhodným otevřením okna malými dětmi.

kování na oknech kování na oknech Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Nejdůležitější je montáž

Nesprávně provedená montáž může pokazit sebelépe vybraná a kvalitní okna. Proto je výběr solidní montážní firmy při výměně oken tím nejdůležitějším prvkem.

Na co bychom se měli předem informovat? Jednoznačně bychom se měli vyhnout kotvení oken turbošrouby prostupujícími okenní rám. Nejenže se tak poruší skladba okenního rámu se všemi možnými negativními důsledky, tuhé přikotvení okna k nosné stavební konstrukci navíc neumožňuje nezbytné dilatační pohyby v důsledku změn teplot a vlhkosti a případných pohybů stavebních konstrukcí.

Jako nejvhodnější se ukazuje instalace oken pomocí vynášecích ocelových kotev (v rozestupu zhruba 70 cm) a jejich uložení na dostatečně stabilní podklad, například keramické tvárnice nebo tvárnice z pěnového skla.

Kotvení musí být celoobvodové, aby okno bez úhony přestálo tlak a sání větru. Důležitou součástí celého okenního otvoru je připojovací spára. Ta musí umožnit zmíněné dilatační pohyby, ale zároveň musí být chráněna proti zatékání vody zvenčí. K tomuto účelu se dnes používají speciální vodotěsné exteriérové pásky, které by z interiérové strany měly být doplněny parotěsnou páskou. Ta zabraňuje pronikání vlhkosti a její kondenzaci v okenním ostění a nadpraží a brání tak vzniku vlhkých míst a následně obávaných plísní. 

montáž plastového okna montáž plastového okna Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Těsnění

Velmi důležitý je typ těsnění. Nejčastěji nabízené dorazové těsnění těsní pouze ve dvou rovinách. Proti úniku tepla a průniku vody do interiéru při vydatném dešti mnohem účinněji chrání doplňkové středové těsnění. Zda je jím okno vybaveno, poznáme snadno z řezu profilem.

Akční letáky