Prodejem, montáží a výrobou garážových vrat se zabývá mnoho společností. Při volbě dodavatelské firmy je dobré získat reference od zákazníka a pečlivě si vybírat. Požádejte o nabídky a předběžnou kalkulací. Pohlídejte si, zda je v ceně započítán například spojovací materiál, kotvicí prostředky a další.

Garážová vrata by měla být v souladu s českými normami, proto bychom měli vždy požadovat certifikace. Dodací lhůty garážových vrat se pohybují většinou v rozpětí jednoho až dvou měsíců. Při podpisu objednávky obvykle zaplatíte zálohu.

S čím počítat před montáží

Jednou z nejdůležitějších operací je zaměření garážových vrat – to si sice můžeme provést sami, můžeme ovšem na něco důležitého zapomenout a malér je na světě... Vrata potřebují pro svůj provoz uvnitř garáže určitý manipulační prostor.

Nároky na něj jsou různé podle typu vrat, ale obecně lze říci, že po stranách vrat je potřeba minimálně 10 cm a pod stropem aspoň 15 cm volného místa.

Z čeho můžeme vybírat

Podle způsobu otevírání máme na výběr garážová vrata

 • zdvižná nebo výklopná
 • sekční
 • rolovací
 • dvoukřídlá
 • posuvná
 • atypická

U dálkově ovládaných vrat by rozhodně neměla chybět funkce automatického přerušení chodu při najetí na překážku. V případě, že hrana vrat narazí při zavírání na jakýkoli předmět, dojde k zastavení pohonu a vrata povyjedou o kousek nahoru.

Sekční garážová vrata

Jsou v současné době nejžádanějším typem garážových vrat. Vyrábějí se v daných rozměrových řadách, tak i na zakázku. Konstrukci tvoří 40 až 50 mm široké lamely (panely z ocelového plechu s vylisovanou kazetou či pruhy). Cena nezateplených sekčních vrat se pohybuje od 20 000 Kč výše (bez DPH). Konstrukci jednotlivých lamel tvoří jen plech a kovové výztuže. Sekční vrata se zateplením stojí asi o 5000 Kč víc. Ocelový sendvičový panel je vyplněn polyuretanovou pěnou o síle 2 až 4 cm.

Vrata existují i v dřevěném provedení; cena se pohybuje kolem 45 000 Kč a výš.

Cenový rozdíl může ovlivnit výběr kování. Používají se buď torzní pružiny, které se montují nad vchod do garáže, nebo tažné pružiny, instalované po stranách vrat.

Sekční vrata lze, stejně jako jiné typy, ovládat manuálně. Jsou-li správně instalována, pružinový mechanismus umožní snadné otevírání. Motorový pohon s dálkovým ovládáním umožňuje otevření i bez vystoupení z vozu. Proti samovolnému zavření vrat slouží tzv. pádová brzda, která nežádoucí pohyb zastaví.

Motorový pohon lze instalovat i dodatečně (je-li pod stropem garáže dostatek místa). Pokud jsou vrata špatně osazena (např. zkřížena), potom s nimi nepohne ani motorový pohon. Z tohoto důvodu se zvláště u tohoto typu vrat doporučuje svěřit jejich montáž odborníkům, kteří se instalací garážových vrat zabývají.

VÝHODY

NEVÝHODY

 • není potřeba nadpraží
 • minimální hlučnost
 • otevírají se pod strop, ani před garáží nezabírají místo
 • dobře těsní, dlouho vydrží
 • i při výpadku elektrického proudu lze vrata otevřít
 • v nabídce provedení s ochranou proti sevření prstů
 • rám vrat nezužuje vjezd
 • různá barevnost
 • při nízké výšce garáže může překážet vodicí dráha vrat
 • montáž se provádí zevnitř garáže, proto je vždy vidět celé ostění

Výklopná garážová vrata

Základem výklopných vrat je moderní, bytelná a trvanlivá konstrukce, která garantuje komfort a bezpečnost používání. Výklopná vrata mají minimální hlučnost a v garáži zabírají pouze místo pod stropem, proto lze využít celý prostor garáže. Další výhodou je možnost výroby na míru a příznivá cena.

VÝHODY

NEVÝHODY

 • spolehlivost
 • dlouhá životnost
 • možnost otevření vrat i při výpadku el. proudu
 • pohon s dálkovým ovládáním je možné namontovat dodatečně
 • možnost zabudování dveří do vrat
 • není potřeba žádné nadpraží
 • při montáži vrat do otvoru je zúžený průjezd garážovým otvorem, při montáži zevnitř garáže je vždy vidět celé ostění
 • při nízké výšce garáže může překážet jejich vodicí dráha
 • ohrožení bezpečí chodců na chodníku − křídlo se zčásti vyklápí před vjezd
 • v porovnání se sekčními vraty horší tepelně izolační vlastnosti a utěsnění po celém obvodu vrat

Posuvná garážová vrata

Posuvná vrata konstrukčně vycházejí ze sekčních, ale způsobem otevírání do boku se liší od všech ostatních typů vrat.

VÝHODY

NEVÝHODY

 • spolehlivost
 • dlouhá životnost
 • možnost otevření i při výpadku el. proudu
 • otevírají se podél vnitřní boční stěny a nezabírají před garáží žádný prostor
 • ochrana proti sevření prstů
 • rám vrat neomezuje vjezd
 • nutnost nadpraží
 • montáž se provádí zevnitř, proto je vždy vidět celé ostění
 • horší tepelně izolační vlastnosti mezi podlahou a vratovým křídlem
 • rám vrat je ve spodní části – utěsnění je zajištěno těsnicím kartáčem na spodní části sekcí

Rolovací garážová vrata

Pokud garáž stojí poblíž frekventované komunikace, kde není nouze o prach a bláto, je téměř stoprocentně jisté, že během několika měsíců budou nová garážová vrata k nepoznání, a je úplně jedno, budou-li výklopná, sekční nebo rolovací.

Rolovací vrata jsou na tom ještě o něco hůř. Jednotlivé lamely se navíjejí těsně na sebe a je-li jejich povrch znečištěný, například blátem nebo prachem, poškrábe se. Někdy se také může stát, že se lamely o sebe odírají vlivem špatně provedené montáže. Jednotlivé lamely jsou navzájem propojeny zámky, které jsou choulostivé na náraz (např. automobilem). Poškozené lamely se samozřejmě dají vyměnit.

Při konstrukci rolovacích vrat byla prvořadá úspora místa, proto je prostor potřebný pro jejich montáž a provoz snížen na minimum. V cenovém porovnání s ostatními typy jsou nejdražší — také proto, že se standardně dodávají s motorovým pohonem.

VÝHODY

NEVÝHODY

 • výroba na míru
 • lze montovat na otvor bez stavebních úprav
 • kompletně vyrobena z hliníku, proto nekorodují
 • možnost otevření i při výpadku el. proudu
 • otevírají se nahoru, neubírají žádný prostor před garáží
 • při montáži do otvoru není potřebné nadpraží
 • lze instalovat dodatečně
 • při montáži před vjezd nebo za něj nepřekážejí vodicí lišty
 • vhodná spíše pro jedno garážové stání
 • v porovnání se sekčními vraty vyšší hlučnost
 • nízká odolnost proti násilnému vniknutí (kvůli slabé síle materiálu)
 • promrzají
 • motorový pohon nelze namontovat dodatečně
 • náročná na údržbu — při navíjení znečištěných lamel v boxu dochází k jejich odírání

Křídlová garážová vrata

Jejich základním atributem je bytelná, trvanlivá a bezpečná konstrukce. Křídlová vrata nejsou hlučná a v garáži nezabírají žádný prostor, je možné je ovládat pohonem na dálkové ovládání. Křídlo vrat i zárubně jsou vyrobeny z uzavřených ocelových pozinkovaných profilů. Výplň křídla je z pozinkovaného a nabarveného ocelového trapézového plechu. Zevnitř garáže může být na zateplených křídlech vrat krycí panel z PVC. Mezi křídlem a zárubní se pro utěsnění používá pryžové těsnění.

VÝHODY

NEVÝHODY

 • spolehlivost
 • dlouhá životnost
 • možnost otevření při výpadku el. proudu
 • pohon s dálkovým ovládáním možno montovat dodatečně
 • není třeba nadpraží
 • nebezpečí poškození vozidla křídlem vrat při špatném zajištění
 • nebezpečí ohrožení chodců na chodníku
 • v porovnání se sekčními vraty horší tepelně izolační vlastnosti a utěsnění po celém obvodu vrat
 • nelze využít u garáží se sjezdem pod úroveň okolního terénu

Kolik stojí?

Nejlevnější jsou dvoukřídlá a jednoduchá výklopná vrata v cenách od 10 000 Kč. Mají plechovou konstrukci a lze na ně instalovat plastovou nebo dřevěnou výplň. Výklopná vrata z ocelových profilů jsou sice o něco dražší, ale jejich konstrukce je pevnější. Sekční garážová vrata lze pořídit v cenách od 20 000 Kč.

Cena vrat závisí na typu, barevném provedení a velikosti. Důležitou položkou v ceníku je pohon vrat — dražší jsou samozřejmě pohony s dálkovým ovládáním. V některých obchodních řetězcích koupíte motorový pohon už za 5000 Kč, ovšem otázkou je jeho kvalita a to, zda je vhodný právě pro vaše vrata.

Řetězové, řemenové, vřetenové

Motorové pohony mohou být stropní (řetězové, řemenové, vřetenové) nebo boční — ty se ale většinou používají u průmyslových vrat. Zvláštní skupinou jsou motorové pohony, které se montují přímo na křídlo výklopných vrat.

Jejich výhodou je měkký rozjezd a dojezd – tzn. pomalý rozjezd, rychlá fáze otevírání/zavírání a pomalý dojezd, což je důležité například pro sekční vrata.

Cenově vycházejí přibližně o třetinu levněji než vřetenové pohony, které jsou sice výkonnější, ale nemají schopnost měkkých rozjezdů a dojezdů. Někteří uživatelé ovšem tvrdí, že vřetenové motorové pohony jsou díky své mechanice trvanlivější než pohony řetězové nebo řemenové. Stropní motorové pohony jsou samosvorné, takže v případě výpadku proudu nebo jiné závady zamezí pádu vrat.

Připraveno s využitím podkladů společnosti Montego, foto Hörmann a Lomax