Chystáte se rekonstruovat nebo stavíte a plánujete pro svůj dům novou fasádu? Pak byste měli vědět o možnostech, které nabízejí stavebníkům moderní omítkové systémy.

S výběrem poradí stavitel

Nechejte si vhodný omítkový systém doporučit stavitelem, ten totiž dokáže správně posoudit všechna potřebná kritéria pro to, aby si váš dům dobře sedl s novou exteriérovou omítkou. Vezme v úvahu nejen stavební materiál, který byl využit při konstrukci vašeho domu, ale dokáže posoudit i kvalitu provedení stavby, což je šířka, rovnost, dále spáry nebo vlhkost. Neopomene ani strukturu povrchu domu a vaše případné požadavky na nerovnosti.

Kdy začít s aplikací vnější omítky

Přes aplikací vnějších omítek je potřeba splnit některé podmínky, které zaručí ochrannou funkci omítky, ale i esteticky vyváženou a rovnoměrně vybarvenou fasádu:

 • stabilní tvar podkladu, který bude dostatečně pevný, rovný a nosný
 • podklad přiměřeně drsný, suchý a homogenní, zbavený veškerých nečistot a případných výkvětů sol
 • dokončení všech mokrých procesů uvnitř interiéru domu

Dělení omítek

Nejčastěji dělíme fasádní omítky podle materiálového složení:

 • akrylátové
 • silikátové
 • silikonové
 • siloxanové
 • silikon-silikátové
 • minerální

Dále dělíme omítky např. podle počtu vrstev (jednovrstvé a dvouvrstvé), podle úpravy povrchu, pevnosti, účelu, nanášecí technologie nebo využitých pojiv.

Specializované omítky

Ke specializovaným druhům omítek patří např. strukturální omítky. Díky obsaženému kamenivu mají dekorativní povrch a tak umožňují pojmout fasádu kreativně. Dále jsou tu lehčené fasádní omítky, mezi jejichž přednosti patří nižší objemová hmotnost, vyšší paropropustnost a vyšší pružnost. Přirozeněji reagují na objemové změny podkladu.

Multifunkční omítky

Do skupiny multifunkčních omítek řadíme takové hmoty, které v sobě zahrnují hned několik funkcí, které jsou obvykle vlastní specializovaným omítkám. Před jejich zařazením do výběru zvažovaných omítek je dobré probrat, zda pro váš dům není vhodnější spíše některá ze specializovaných omítek.

Samočistící omítky - stop plísním, prachu či graffiti

Nejen pro zateplené domy, ale také pro domy ohrožené prachem, řasami, plísněmi, zplodinami ze spalování anebo vandalskými útoky, se hodí samočisticí omítky. Díky jejich aplikaci zůstává fasáda domu dlouhodobě čistá.O těchto typech omítek se často hovoří jako o fasádách nové generace. Není divu, že se firmy snaží najít své vlastní řešení tohoto palčivého problému. Ať už je to použití principu fotokatalýzy, nanotechnologí či tzv. dvojité ochrany (Double Dry).

Recept proti přehřívání tmavých omítek

Vývoj omítek dospěl tak daleko, že už není třeba se obávat ani nebezpečného zahřívání běžných tmavých odstínů nebo sytých odstínů na fasádách domů. S výrazným vlivem oslunění si skvěle poradí moderní fasádní barvy s přídavkem pigmentů, které dovedou skvěle odrážet tepelnou složku slunečního záření.

Bonusy při správné aplikaci kvalitní omítky

 • stabilizace vnitřního klimatu stavby, tepelné výkyvy se v interiéru během roku projevují minimálně. Z toho vyplývají snížené náklady na chlazení nebo vytápění domu
 • minimální údržba
 • snížení pronikání hluku do interiéru