obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Vyčištění studny odborně

Firmy specializované na čištění studní obvykle vyčistí zdroj vody účinněji než majitel. Je to i bezpečnější, protože do studny sestoupí náležitě vybavený odborník jištěný kolegou. Přesto je dobré znát základní informace o čištění dřív, než firmu objednáme.

Profesionální studnař si nejdříve prohlédne technický stav studny a jejího bezprostředního okolí, změří vnitřní plášť a hloubku, odebere vzorek vody na rozbor a určí způsob čištění, případně rekonstrukce, je-li to potřeba.

V případě, že je voda po chemické stránce v pořádku, stav horní části studny vyhovující, odborník se pustí do čištění. Nejprve odmontuje čerpací zařízení i s potrubím, očistí ho a vymění vadné díly.

Vyčerpá vodu, oplachuje stěny

Do studny spustí kalové čerpadlo a odčerpá vodu co nejdále od studny. Občas čerpání vody přeruší a proudem vody opláchne stěny. V kamenné studni se přitom z mezer uvolňují usazeniny.

Poté studnař zjišťuje, zda ve studni nejsou plyny. Stačí k tomu spuštěná zapálená svíčka. Zhasne-li, je uvnitř nedostatek kyslíku, vzplane-li, může tam být vyšší koncentrace metanu. Sirovodík pozná podle charakteristického zápachu.

Studnař nepracuje sám. S pomocníky nad studnou postaví trojnožku s navijákem, postupně se spouští dolů, čistí stěny kartáčem a oplachuje je.

Po jejich vyčištění sestoupí na dno, pomocí vrátku vybere všechny předměty a usazeniny a vyčistí prameny.

Poté studnu dezinfikuje, to znamená, že její stěny odshora skrápí dezinfekčním přípravkem a kontaminovanou vodu průběžně odčerpává. Dezinfikovaná voda musí projít i potrubím. Někteří studnaři dávají na dno ještě odkyselovací napolo vypálený vápenec.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Následuje druhý rozbor vody

Přestože je studna vyčištěná, neznamená to, že je kvalitativně v pořádku i voda. Je třeba znovu provést bakteriální a chemický rozbor, na jehož základě bychom se měli rozhodnout pro další úpravu vody.

Pro Receptář Ing. Zdeněk Žák, Ing. František Marek, foto MorgueFile.com

Akční letáky