Plány mít musíte - na ty časové si ale dejte rezervu.
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Výkres jako prevence omylů

Ať už vytváříme ve své domácnosti něco sami nebo si občas povoláme odborníky, tu a tam se nám může dostat do ruky nějaký technický nebo jiný výkres. Komu se výkresy a plány jeví spíš jen jako změť křivek, čar a číslic, pro toho jsme připravili rady, co z nich může vyčíst.

Postupovat v domácnosti metodou „pokus – omyl“ je celkem přirozené a podle povahy činnosti lze omyl více nebo méně napravit. Ale stojí to čas navíc, práci, někdy peníze či benzín... Především při zásadnějších změnách a zásazích do domácnosti nebo zahrady je dobré vyzkoušet si své vize nejprve třeba na papíře. Výkresy nám umožňují předem ověřit, zda například na daný kus nábytku máme doma dost místa, ještě předtím než jej zakoupíme.

Výkres s perspektivním zobrazením kuchyně. Výkres s perspektivním zobrazením koupelny Zdroj: Suwatchai Pluemruetai / Shutterstock.com

Když se pak náhodou ukáže, že je naše vize mylná, stačí jen papír zahodit, místo abychom doma zakopávali o nevhodně nakoupený nábytek, přesazovali keře, stromy nebo přemýšleli, co udělat s nevhodně umístěnou dlažbou...

Obvykle používané čáry a jejich význam

Výkresy mohou být různého typu. Na konkrétním typu pak záleží i grafické znázornění a druh použitých značek. Pokud se například jedná o tzv. studii, což je výkres, ve kterém architekt představuje své vize, pak je grafická úprava volnější. Různí architekti tak mohou vyjadřovat různé prvky různým způsobem. Volbu grafického znázornění přizpůsobují především tomu, aby byly výkresy čitelné. Jiné grafické vyjádření je čitelné z výkresů barevných, jiné zase z výkresů černobílých.

Aby však bylo možné prvky znázorněné ve výkresu přečíst, je potřeba, aby byla součástí výkresu kompletní legenda. I tak však různí autoři používají poměrně podobné typy značek, například pro dveře (obvykle se vyznačují v architektonických výkresech jako čtvrtkružnice).

Typem šrafy se vyjadřuje materiál (zdivo, beton, dřevo, kov, sklo...). Například beton je označen šikmou šrafou, ve které se střídají plné a čerchované čáry.

U techničtějších typů výkresů se používají ustálené značky:

  • modrá barva - vedení vody
  • červená barva - elektřina
  • žlutá barva - plyn

Další náležitosti výkresů

Výkres koupelny a kuchyně Výkres koupelny a kuchyně Zdroj: stefanphotozemun / Shutterstock.com

Důležitou součástí výkresů je měřítko. Udává se buď číselně, například 1:50 (jeden centimetr ve výkresu odpovídá padesáti centimetrům ve skutečnosti), nebo v podobě úsečky, která je součástí výkresu a označuje jednotku délky. Další součástí výkresů bývá orientace ke světovým stranám. Například šipka směřující k písmenu „S“ znamená, kterým směrem je sever.

Co se starými výkresy?

Pokud již jsou úpravy na bytě hotovy, určitě se může hodit si výkresy schovat do budoucnosti, protože se ještě mohou hodit. Například podle plánu elektrického vedení lze poznat, kde zatlouci hřebík do zdi. Vesměs je vhodné schovat si od každého výkresu alespoň jeden originál. A to i ty, které se nám zdají nečitelné. Může se hodit mít je po ruce a kdykoliv z nich podle potřeby pořídit kopie, protože mohou posloužit mj. i případným speciálním řemeslníkům v budoucnu.

Akční letáky