Vnější jednotka tepelného čerpadla Panasonic Aquarea
Zdroj: Panasonic Heating & Cooling / Foto

Vyplatí se tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo umožňuje vytápět a ohřívat vodu ekonomicky i ekologicky výhodně. Možná i vy zvažujete jeho pořízení a slibujete si snížení nákladů za topnou sezónu. V některých případech se jedná o správné rozhodnutí, jindy se tepelné čerpadlo nevyplatí.

Tepelná čerpadla se pro vytápění domácností používají stále častěji. Důvodem není jen úspora energie a snížení nákladů za vytápění, kromě ekonomických výhod láká i ekologický aspekt tohoto druhu získávání energie. Uvažujete o pořízení tepelného čerpadla? Jaké úskalí skrývají nejrozšířenější druhy tepelných čerpadel a jaké jsou jejich výhody?

Na topení i horkou vodu

Vytápění pomocí tepelného čerpadla není ničím neobvyklým, toto řešení se objevuje stále častěji nejen u nových budov, ale i při rekonstrukcích bytových objektů. Výhodou je hlavně komfortní a snadno ovladatelný způsob vytápění a využití obnovitelných zdrojů energie.

Tepelné čerpadlo země/voda Tepelné čerpadlo země/voda Zdroj: Shutterstock.com / Uroš Medved

Přestože princip fungování tepelného čerpadla je znám přes sto let, současné technologie umožňují vybudovat dostatečně malé a finančně dostupné zařízení, které se dá využívat i u rodinných domů. Zařízení odebírá teplo ze země, vzduchu nebo vody a předává ho nemrznoucí kapalině obíhající v trubkách. Přivádí nashromážděné teplo do výparníku, kde se nachází chladivo (látka o velmi nízkém bodu varu). Dochází k odpaření a plynné skupenství chladiva je nasáváno kompresorem. Kompresor plyn stlačí a díky tomu se zvýší teplota soustavy. Zahřátý plyn odchází do tepelného výměníku, kde teplo předává kapalině topného systému a ta se využívá k vytápění domu nebo ohřevu vody v zásobní nádrži. Teplota chladiva tím klesá, skupenství se změní zpět na kapalné (plyn kondenzuje) a vrací se do systému. Dostane se opět do výparníku a celý proces se opakuje.

Vnější jednotka tepelného čerpadla Panasonic Aquarea Vnější jednotka tepelného čerpadla Panasonic Aquarea Zdroj: Panasonic Heating & Cooling / Foto

Nízké provozní náklady

Tepelná čerpadla jsou vhodná hlavně do novostaveb a starších, ale zrekonstruovaných objektů. Odborníci je doporučují také do pasivních a nízkoenergetických domů. Systémy s tepelným čerpadlem patří mezi státem podporované zdroje vytápění a pro jejich pořízení lze využít různé dotační programy (např. Zelená úsporám, kotlíková dotace). Ceny čerpadel se během posledních let výrazně snížily, hlavně díky snižování tepelných ztrát obytných objektů a tím i potřebného výkonu čerpadla. Pokud vlastníte starší dům, vyplatí se nejdříve investovat do izolace a pak teprve zvažovat pořízení tepelného čerpadla. S vyššími ztrátami tepla jdou ruku v ruce i vyšší požadavky na výkon topného zařízení. Museli byste proto investovat do výkonnějšího zařízení a to se v případě tepelného čerpadla prodraží, vyhazujete peníze doslova oknem. Stejná situace nastane, pokud tepelné čerpadlo zbytečně nadimenzujete. Návratnost investice a celková úspora na výdajích za vytápění tedy závisí na mnoha faktorech. Záleží i na tom, kolik členů má vaše domácnost, jaká je roční spotřeba teplé vody i jaký zdroj vytápění jste používali před tím. Obecně lze říci, že tepelné čerpadlo ušetří za rok asi dvě třetiny nákladů za vytápění oproti elektrokotli a asi třetinu ve srovnání s plynovým kotlem. Při započítání růstu cen energií se návratnost investice do pořízení tepelného čerpadla pohybuje u rodinných domů kolem šesti let.

Jaký typ zvolit

Zda se tepelné čerpadlo vyplatí nezávisí jen na tom, kolik ušetří, ale také kolik stojí. Vstupní finanční náklady se však různí podle typu čerpadla, které pro svůj dům vyberete. V České republice se nejčastěji používají dva druhy tepelných čerpadel pro vytápění a to země/voda a vzduch/voda.

Vzduchové čerpadlo zabere prostor u domu Vzduchové čerpadlo zabere prostor u domu Zdroj: Shutterstock.com / GSPhotography

Nižší počáteční investici vyžaduje tepelné čerpadlo vzduch/voda. Na první pohled by se mohlo zdát, že je to ideální možnost, protože není nutné budovat hlubinné vrty nebo stavět plošné kolektory. Teplo získává zařízení z venkovního vzduchu a využívá ho pro ohřev vody v systému. Vzhledem ke klimatickým podmínkám střední Evropy však počítejte s až o 30 % vyššími náklady na provoz. Kromě toho jsou ve vzduchových čerpadlech obrovské rozdíly, ta nejlevnější zařízení mohou obtěžovat hlukem. Čím lépe je propracovaný systém odhlučnění, tím je i čerpadlo dražší. Zohledněte také životnost tepelného čerpadla, u zemních čerpadel je ověřená životnost kompresoru více než 20 let, u systému vzduch/voda je kratší o 20-30 %. Navíc venkovní jednotky tepelných čerpadel typu vzduch-voda většinou moc parády neudělají a je dobré jim najít nějaké skryté místo. Finální bilanci ale ovlivňují i další faktory, třeba růst cen energií, ceny za servisní práce a další položky.

Akční letáky