Krbová kamna

Pro krbová kamna s tepelným výkonem 6 kW a 75% využitím během otopné sezony je zapotřebí polen v množství asi 2 kg za hodinu, s výhřevností 15 GJ/t, resp. 4,2 kWh/kg.

Uvažujeme–li využít taková krbová kamna jako doplňkový zdroj po dobu 600 hodin za rok, roční spotřebu palivového dřeva můžeme odhadnout na 1,5 tuny polen.

Samozřejmě, spotřebu značně ovlivňuje obsah vody v palivu. Čím vlhčí dřevo je, tím nižší má výhřevnost a tím tedy narůstá spotřeba paliva.

Výpočty jsou pouze orientační, v praxi záleží nejen na kvalitě paliva, ale stejně tak hraje roli:

  • typ kamen
  • velikost vytápěného prostoru
  • zateplení objektu
  • typ paliva aj.

Cena palivového dříví se pohybuje od 800 Kč/t (měkké dřevo vyšší vlhkosti) až po 3000 Kč/t (kvalitní tvrdé vysušené dřevo na paletě).

Roční náklady na palivo pro doplňkové vytápění krbovými kamny nelze jednoznačně stanovit, například při využití krbových kamen v zatepleném domě se můžeme vejít do 5000 Kč.

Dřevěné brikety mají vyšší výhřevnost (a nižší obsah vody) než běžné palivové dřevo, proto lze uvažovat se spotřebou 1,5 kg dřevěných briket za hodinu, tedy okolo jedné tuny briket za rok.

Ceny palivového dřeva a briket se mnohde významně liší během roku – v létě bývají zpravidla nejnižší, v zimě mohou narůstat až o 40 %.

Dřevní brikety se na trhu prodávají za ceny v relativně velkém rozpětí 3500—5500 Kč/t, ale i za víc.

Našemu příkladu s (doplňkovým) využitím kamen po dobu 600 hodin odpovídají roční palivové náklady zhruba mezi 3000—6000 Kč.

Přídavný, nebo hlavní zdroj?

Krbová kamna i krbové vložky bez teplovodních výměníků či teplovzdušných vyústění se nejčastěji používají k vytápění jednotlivých místností a menších bytů jako přídavný zdroj k hlavnímu otopnému systému. Jako hlavní zdroj vytápění se s nimi dá počítat v případě nízkoenergetických domů.

Účinnost spalování krbových kamen se pohybuje kolem 80 %. Spalování probíhá na pevném roštu prohoříváním nebo horním odhoříváním. Při tepelném výkonu 6 kW můžeme kamny zpravidla vytopit plochu do 60 m2.

Pro vytápění dalších místností jsou také nabízena krbová kamna s adaptérem, který tvoří výměník spaliny/voda. Tento výměník je možno napojit na stávající systém ústředního vytápění v bytě.

Zplyňovací kotel

Zplyňovací kotel na kusové dřevo je vhodný pro ústřední vytápění rodinných domů nebo menších budov a pro přípravu teplé užitkové vody. Palivem mohou být polena či dřevěné brikety. Tyto kotle se oproti automatickým kotlům na pelety nebo štěpku musí pravidelně obsluhovat.

Někteří výrobci také nabízejí variabilní kombinované kotle na biomasu, které dokážou spalovat téměř veškeré palivo na bázi biomasy, tedy polena, pelety i dřevní štěpku. Předností těchto kotlů je především jejich univerzálnost a jistota dostupnosti paliva v případě nedostatku některého druhu — okamžitá možnost záměny paliva. Cena těchto zařízení je však vyšší.

Pro kotel se jmenovitým výkonem 15 kW (s přihlédnutím k průměrné roční účinnosti kotle 80 %) je zapotřebí 4 až 5 kg polen za hodinu (s výhřevností 15 GJ/t, resp. 4,2 kWh/kg).

Polena

Do větších kotlů můžeme přikládat polena až do délky 1 m, v rodinných domech se většinou setkáváme s provedením kotlů pro polena o délce 0,25 až 0,5 m.

Za celé topné období, které průměrně odpovídá asi 1500 hodinám provozu kotle na plný výkon, bude zapotřebí přibližně 7,5 t palivového dřeva za rok.

Orientační roční náklady na palivo pro celosezonní vytápění rodinného domu rovněž nelze jednoznačně stanovit, neměly by však přesáhnout 20 000 Kč.

Při vytápění dobře zatepleného domu odpovídajícím kotlem a palivem se jedná o vůbec nejlevnější způsob vytápění biomasou s ročními palivovými náklady mezi 10 000—15 000 Kč.

Dřevěné brikety

Dřevěné brikety mají vyšší výhřevnost (a nižší obsah vody) než běžné palivové dřevo, proto lze uvažovat se spotřebou 3,7 kg dřevěných briket za hodinu, tedy okolo 6 tun za rok.

Pro přípravu teplé užitkové vody je nutno kalkulovat s další potřebou tepla asi 25 GJ/rok. To představuje přibližně 2 tuny dřevených briket (8000 Kč za palivo) ročně navíc a instalaci akumulační nádrže.

Výhody zplyňovacího spalování

Účinnost zplyňovacích kotlů na biomasu je mezi 88 až 92 %, tepelný výkon je možno automaticky regulovat přívodem vzduchu v závislosti na venkovní teplotě a požadované vnitřní teplotě.

Otopnou plochu lze orientačně stanovit při tepelných ztrátách objektu 50 W/m² a 15 kW výkonu kotle na 300 m².

Ceny zplyňovacích kotlů pro rodinné domy se pohybují nejčastěji od 20 000 do 60 000 Kč.

Vladimír Stupavský, CZ Biom − České sdružení pro biomasu

Foto archiv a Shutterstock