Zdroje: www.zive.cz, www.prozeny.cz

Jiskření a přehřívání zásuvek

Když nic jiného, jiskry ze zásuvky rozhodně neblaze překvapí. Zásuvka se přehřívá? Zatímco prodloužení s několika zásuvkami je jednoduché vypojit, zahodit a okamžitě vyměnit za jiné, se zásuvkou ve zdi je to docela jinak.

Své k tomu, proč zásuvka hřeje, vám poví také Vidlák v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Proč zásuvka jiskří?

Zásuvka může zajiskřit, když do ní zapojíte spotřebič, z několika možných důvodů:

  • Pokud zásuvka nebo kolíky spotřebiče jsou už opotřebované nebo nejsou dobře vyrobené, může dojít k narušení kontaktu mezi zásuvkou a spotřebičem. To může způsobit nepravidelný tok elektřiny a zajiskření.
  • V případě, že je elektrická síť nestabilní, mohou vznikat výkyvy napětí. Tyto výkyvy mohou také vyvolat zajiskření, když se spotřebič zapne nebo vypne.
  • Jestliže připojíte do jedné zásuvky příliš mnoho spotřebičů, může dojít k jejímu přetížení a zvýšenému ohřevu, což může vyvolat problémy.
  • V průběhu času se mohou v zásuvce a na kolících spotřebičů usazovat prach, vlhkost nebo jiné nečistoty. Tyto nečistoty mohou vést ke snížení kvality kontaktu a způsobit zajiskření.
  • Nesprávná instalace zásuvky nebo použití nevhodných drátů může způsobit problémy s kontaktem a zajiskřením.

Zajiskření v zásuvce není běžným jevem a může způsobit potenciální nebezpečí, zejména pokud se stane opakovaně. Pokud si všimnete zajiskření nebo jiných elektrických problémů v domácnosti, měli byste vypnout danou zásuvku a vyhledat elektrikáře, aby provedl kontrolu a opravu. Elektrické problémy mohou být nebezpečné a měly by být brány vážně.

Jiskření nemusí být vyloženě problém

Kdy je jiskření normální? Například pokud připojujete již zapnutý spotřebič. Pokaždé když si chcete dobít telefon nebo laptop, který běží a je již na dobíjecím kabelu připojen, se mohou objevit jiskry, což ovšem není znakem toho, že by bylo něco v nepořádku se zásuvkou.

Ač je u nás stále běžné, že kutilové zvládnou kdeco doma opravit, do rozvodů a oprav zásuvek se mnozí z nás raději nevrhají, ač to nemusí být vyloženě složité. Práce s elektřinou, a především bezpečně zapojené dráty a zařízení jsou nutností. A to nejen pro bezpečí a dlouhý chod připojených zařízení, ale především pro bezproblémové a bezpečné užívání námi samotnými.

Jak zásuvku opravit?

Pokud se zásuvky zahřívají či jiskří, nemusíte se začít obávat obrovských rekonstrukcí. Často stačí dotáhnout vnitřní část zásuvky, případně zkontrolovat zapojení drátů. Rozhodně je možná také výměna celé zásuvky.

Opravování zásuvky je nebezpečné a vyžaduje znalosti elektrických systémů a bezpečnostních opatření. Pokud nejste zkušený elektrikář nebo odborník, nedoporučujeme se pokoušet opravovat zásuvku sami. Za každou cenu se vyhněte riziku úrazu elektrickým proudem nebo dalším nebezpečím.

Nejlepším postupem je zavolat kvalifikovaného elektrikáře, který provede kontrolu zásuvky a zajistí nezbytné opravy. Elektrikář má potřebné znalosti, nářadí a zkušenosti, aby opravu provedl bezpečně a správně.

Pokud si přesto chcete být jisti, že jste učinili vše možné, než kontaktujete odborníka, můžete provést následující kroky:

  • Vypněte proud! Nejprve vypněte elektrický proud v daném okruhu. To znamená odpojit odpovídající jistič nebo vypnout daný okruh v rozvaděči. Žijete-li ve starém domě či bytě, kde nemáte dobrou představu o zapojení elektřiny, raději vypněte hlavní jistič.
  • Ujistěte se, že zásuvka je označena a že nikdo jiný nemůže náhodně zapnout proud, zatímco provádíte opravu.
  • Prohlédněte si zásuvku i přilehlé dráty a zjistěte, zda jsou viditelné známky poškození nebo opotřebení. Pokud vidíte ohnuté kolíky, jakékoli stopy po zakouření, nebo praskliny v zásuvce, měli byste se vždy obrátit na elektrikáře.
  • Pokud vidíte, že zásuvka je zaprášená nebo jsou na ní usazeny nečistoty, můžete ji opatrně vyčistit suchým hadříkem.
  • Pozor! Pokud vidíte nějaké známky problémů nebo si nejste jisti, jak problém opravit, neváhejte kontaktovat kvalifikovaného elektrikáře. Ten bude schopen provést důkladnou kontrolu, zjistit příčinu problému a bezpečně ji odstranit. Pokud nemáte zkušenosti s elektrickými opravami, je nejbezpečnější a nejlepší volbou kontaktovat profesionálního elektrikáře, abyste zabránilo riziku úrazu nebo poškození elektrického zařízení.

Související články