Studna je zdroj užitkové i pitné vody
Zdroj: symbiot / Shutterstock.com

Zdravá voda ve studni: Jak na mechanické i chemické čištění?

Vlastní studna na zahradě je neocenitelným zdrojem užitkové, někdy i pitné vody. Studna se však časem zanáší sedimenty, může se objevit zakalení vody i zápach. Proto je důležité tento zásobník vody pravidelně čistit.

Přesto, že téměř každý dům je napojen na vodovodní soustavu, jsou ještě u některých nemovitostí zachovány studny. Voda ze studni nemusí nutně sloužit jen jako užitková, dá se využívat i jako zdroj kvalitní vody na pití. Zvlášť v tomto případě je nutné kontrolovat kvalitu obsažené vody a studnu pravidelně čistit.

Kontaminace biologickým odpadem i chemikáliemi

Kontrolu stavu studně provádějte nejlépe dvakrát ročně, na jaře a před zimou. Nejčastěji se studna zanáší organickým odpadem, tedy listím, úlomky dřeva, zbytky těl živočichů apod. Hlavně starší kopané studně jsou často ve špatném technickém stavu a netěsnostmi v konstrukci se odpad dostává dovnitř, zejména při jarním tání a velkých deštích v průběhu roku. Tyto naplavené nečistoty sedimentují u dna, tlejí a snižují kvalitu vody ve studni. Proto je dobré zkontrolovat nadzemní část studně a utěsnit spáry ve víku, případně vyměnit poškozené nebo netěsnící poklopy. Projděte i konstrukci studny samotnou a její okolí, odstraňte nepoužívaná potrubí, kameny, dřevo a kusy betonu popadané ze skruží. Kromě toho je vhodné upravit a vyspádovat oblast kolem studně tak, aby dešťová voda odtékala směrem pryč. Na podzemní vodu myslete i při obhospodařování půdy, plochu kolem studny v rozsahu alespoň deseti metrů ušetřete hnojení, vyvarujte se použití herbicidů, nemyjte zde auto, nepoužívejte chemikálie.

Rozbor vody může být i zdarma

K rozboru můžete poslat studniční i kohoutkovou vodu K rozboru můžete poslat studniční i kohoutkovou vodu Zdroj: science photo / Shutterstock.com

Jestli voda z vaší studny zapáchá nebo je zkalená, je to jasné znamení, že uzrál čas na pořádné vyčištění. Pokud jste na pochybách, nechte si udělat rozbor, zda vaše studniční voda splňuje požadované parametry. Ten si můžete zařídit sami v laboratoři, krajské hygienické stanici či vodohospodářské společnosti, možné je také najmout si specializovanou firmu, která vyřídí vše od odebrání vzorků až k jednání s laboratoří. Během několika dní budete mít v ruce výsledky a jasné povědomí o tom, zda používáte nezávadnou vodu. V této souvislosti si do diáře poznamenejte datum 22.3. Jedná se o Světový den vody a každoročně si v rámci doprovodných akcí s ním spojených mohou zájemci na řadě míst nechat udělat rozbor kohoutkové nebo studniční vody za sníženou cenu nebo zcela zdarma. Taková kontrola kvality vody ve studni se obecně doporučuje provádět jednou za rok, pokud je voda dlouhodobě bez závad, může se interval prodloužit na jednou za dva až tři roky.

Čištění mechanické i chemické

Technologický postup samotného čištění studny závisí na druhu a celkovém stavu zařízení. Většinou se kombinuje mechanické čištění, při kterém jsou odstraněny usazeniny, a čištění chemické. Četnost čištění závisí na mnoha okolnostech, obvykle se k němu přistupuje jednou za pět až osm let.

Nejprve je nutné ze studně vyčerpat veškerou vodu a umožnit tak přístup ke kalu na dně. Než se ponoříte do studny, ověřte si, že se v ní nedrží škodlivé plyny (například pomocí detektoru nebo svíčky). Poté vynoste ze studně všechen kal. Stěny je možné očistit mechanicky kartáčem nebo pomocí vysokotlakého čističe. Zbylý kal u dna nařeďte trochou vody a odčerpejte pomocí ponorného kalového čerpadla. Současně při čištění proveďte kontrolu nepropustnosti pláště studny a případné skuliny opravte. Tím zamezíte pronikání vody s biologickým materiálem do studně touto cestou. Následně nechte do studny natékat vodu, kterou průběžně odčerpávejte dokud nezmizí zákal. Závěrem do studny přidejte dezinfekční prostředek a nechte působit asi dva dny, pak může voda ze studny sloužit jako užitková. Asi po dvou až čtyřech týdnech od vyčištění studny byste měli opět zadat kontrolní rozbor studniční vody. Je-li vše v pořádku, je studna opět schopna sloužit jako zdroj pitné vody. Veškerou práci je samozřejmě možné svěřit do rukou profesionálů ze specializované firmy.

Akční letáky