Domácí plošina usnadní výstup do schodů starším i nemocným lidem.
Zdroj: Shutterstock.com / Daisy Daisy

Zmáhají vás schody? Pomohou domácí plošiny, domovní výtahy či hydraulické plošiny

Zatímco pro zdravého mladého člověka nepředstavuje každodenní několikeré zdolávání schodů velkou zátěž, u nemocných nebo starších osob už schody často představují velký, ne-li nepřekonatelný problém. V takovém případě pak existuje hned několik řešení v podobě domácí schodové plošiny, domovního výtahu anebo hydraulické plošiny pro invalidy.

Dodatečná instalace výtahu je řešením problému s pohyblivostí obyvatel domu. Dodatečná instalace výtahu je řešením problému s pohyblivostí obyvatel domu. Zdroj: Shutterstock.com / NosorogUA Málokdo již při plánování svého rodinného domu počítá s tím, že jednou zestárne a chůze po schodech, byť jen do jednoho patra, se stane závažným problémem. Stejný problém může vyvstat v případě nehody nebo onemocnění, kdy je překážku v podobě schodiště nutno překonávat v sedě. Rozhodně by bylo škoda nevyužívat celé patro rodinného domu proto, že je těžko dostupné. Někdy mají i majitelé vícepodlažních domů problém s pronájmem bytů ve vyšších patrech domu, který není opatřen výtahem. A právě pro tyto případy je vhodným řešením instalovat domovní výtah. Pokud je však dodatečná instalace vnitřního výtahu nebo plošiny nemožná, nabízí se řešení v podobě instalace vnější hydraulické plošiny s kabinou. Tu je možné nainstalovat na vnější fasádu domu, od běžného výtahu bude k nerozeznání.   

Řešení existuje pro všechny prostory   

  • Další řešení nabídne výtah zkonstruovaný vně domu. Další řešení nabídne výtah zkonstruovaný vně domu. Zdroj: Shutterstock.com / tomeqs
  • Plošina nainstalovaná uvnitř na schodišti kopírující šikminu schodiště – plošina dokáže spolehlivě kopírovat i zatáčky v mezipatrech. Plošiny nemají velké nároky na prostor, kde je třeba umístit strojovnu.  
  • Fasádní plošina instalovaná vně domu na vstupní schodiště – pro vylepšení pohodlí při přemisťování osob se využívá instalace kabin na plošinu.
  • Malý osobní hydraulický výtah pro rodinný dům – výhodou je minimální nárok na prostor.
  • Společný domovní výtah pro všechny majitele bytů v jednom domě – může mít formu lanového, hydraulického nebo šroubového výtahu. Majitelé bytů se musí na jeho provozu a stavbě předem dohodnout a následně budou výtah využívat jen majitelé bytových jednotek, každý bude mít vlastní klíč od výtahu.

Když přestanou sloužit nohy, jsou tu ještě schodišťové plošiny. Když přestanou sloužit nohy, jsou tu ještě schodišťové plošiny. Zdroj: Shutterstock.com / Pond Thananat

Výhody a nevýhody dodatečných instalací

Lanový výtah představuje často problém v podobě nadměrného hluku, navíc je nutné mít dostatečný prostor pro umístění velkého navijáku či protiváhy. Hydraulické výtahy mohou být zřízeny v minimální velikosti, bez velkého nároku na prostor. Zatímco výtahy musí mít podle norem jak vnitřní, tak vnější dveře, u plošin postačí automatická závora.

Domácí plošina usnadní výstup do schodů starším i nemocným lidem. Domácí plošina usnadní výstup do schodů starším i nemocným lidem. Zdroj: Shutterstock.com / Daisy Daisy

Oproti plošině je výtah díky dvojím dveřím lépe zabezpečený, takže se může stát rovnou jakýmsi bezpečnostním systémem domu, zvláště pokud od něj budou mít klíče jen obyvatelé bytového domu.

Dodatečné umístění plošiny nebo výtahu uvnitř rodinného domu je často velmi složité. Vyžaduje mnoho stavebních úprav. Rychlejší i finančně méně náročnou může být alternativa v podobě hydraulické plošiny instalované na fasádě. Takovéto řešení je navíc od běžného výtahu k nerozeznání.

Výtah pro postižené osoby usnadní lidem výstup do hůře přístupných míst domu. Výtah pro postižené osoby usnadní lidem výstup do hůře přístupných míst domu. Zdroj: Shutterstock.com / Vladeep

Cena standardního výtahu, který bude sloužit v dvoupatrovém domě, začíná na částce 400 tisíc korun, za každé další patro je třeba počítat s navýšením ceny cca o 50 tisíc, což jsou poměrně vysoké náklady.

V případech dodatečných opatření v podobě výtahu či plošiny se jedná vždy o řešení na míru, to znamená, že se i ve velmi podobných případech může cena dosti lišit. Proto vždy požádejte o radu odborného poradce nebo výrobce daného zařízení. Na prvním místě je prostor pro instalaci a také vhodná dispozice. Zatímco volba technologie stojí až na druhém místě.    

Akční letáky