Zaměříme se zejména na protipožární a zvukové vlastnosti tepelných izolací a představíme zajímavé řešení se systémem MAGMARELAX.

Požární bezpečnost je schopnost maximálně omezit riziko vzniku a šíření požáru. Čím je tato schopnost vyšší, tím je vyšší pravděpodobnost, že předejdeme ztrátám na životech a zdraví osob, a také ztrátám na majetku. Pokud už k požáru dojde, je potřeba aby konstrukce, zejména nosná, umožňovala bezpečnou evakuaci. Požární bezpečnost materiálu výrobci prokazují požární odolností, což je doba, po kterou odolává teplotám při požáru, aniž by docházelo k porušení funkce. Minimální výší parametrů a požadavky na materiál se zabývají příslušné zákony a normy.

Protipožární odolnost systému MAGMARELAX

V případě podkroví, skladby střechy a stropu pod půdou je samozřejmě ideální, když všechny vrstvy konstrukce mají vyšší požární odolnost. Ale tak tomu většinou není.

Z hlediska požární odolnosti má minerální foukaná izolace výhodu v tom, že základem pro její výrobu je čedič nebo křemík a tím je zajištěna požární odolnost už z podstaty materiálu. Izolace stropu, tedy podlahy na půdě, se nejčastěji provádí foukanou izolací. A právě zde je ideálním řešením foukaná minerální izolace MAGMARELAX. Fouká se ze stroje, který je umístěn na nákladním voze, hadicí přímo do podlahy na půdě. Nebo je volně nafoukána na podlahu, pokud není v podlaze vhodná dutina. MAGMARELAX vyplní prostor téměř dokonale a je tak dokonalou bariérou úniku tepla, sníží pronikání hluku z půdy do spodních místností a vytvoří protipožární příčku.

MAGMARELAX výborně tlumí hluk

Zajímavou vlastností tepelných izolací je tlumení vnějšího hluku (v určitých případech i vnitřního hluku směrem ven J). Vnitřní prostředí objektu musí mít hlukovou úroveň na takové úrovni, aby neohrožovala zdraví a zajišťovala vyhovující podmínky k obývání nebo k práci. Ke stanovení maximálních hodnot slouží opět příslušné normy a zákony. Jak se zvuk šíří? Vzduchem, kmitáním a konstrukcemi a vedlejšími cestami (těmi je myšleno to, že se zvuk nešíří dělící konstrukcí, ale prvkem na ní navazujícím). U stavebních konstrukcí rozlišujeme vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost. V případě střech se jedná o vzduchovou neprůzvučnost.

Na co si dát pozor

Materiálů na zateplení je celá řada. Ale ne každý materiál, který tepelně izoluje, má i dobré akustické vlastnosti. Pohlcování zvuku se děje u vláknitých a porézních materiálů přeměnou akustické energie na teplo. Uskutečňuje se to třením molekul vzduchu o vláknitý materiál. Pro účely pohlcování zvuku jsou zvláště vhodné skleněná a minerální vlákna.  Dobré akustické vlastnosti materiálu nestačí samy o sobě, ale je důležité, aby v konstrukci nebyly žádné netěsnosti a spáry, které mohou výrazně zhoršit akustické vlastnosti. Právě zde mají velkou výhodu foukané izolace. V izolované dutině totiž vyplní celý prostor.

Kvalitní materiály v konstrukcích nejsou sami o sobě zárukou dobrých protipožárních a akustických vlastnosti. Důležitý je důsledný návrh řešení konstrukčních detailů. Správné pořadí vrstev, tloušťky, aby byl potenciál materiálu dobře využit.

Úspěch závisí na kvalitě odvedené práce.

Z tohoto hlediska je nutné, aby na realizaci pracovala odborná firma s velkými zkušenostmi. Systém MAGMARELAX dodává v různých variantách společnosti IP POLNÁ s.r.o.

Více informací, ukázky realizací a možností použití tohoto špičkového materiálu naleznete na stránce www.mojeizolace.cz nebo na telefonu 800 100 533.