Z čeho jsou noční brikety vyrobeny

Někdy se tyto brikety nazývají kůrové brikety, a zde už je z názvu patrná hlavní výrobní surovina. Noční brikety jsou tedy vyrobeny z oloupaných kůr pokácených stromů. Kůra se ze stromů odstraňuje, aby se zamezilo napadení škůdci při skladování dřeva nebo proto, že nemůže být použita při výrobě většiny dřevěných výrobků.

Dřevěné brikety noční a jejich výroba

Kůra stromů se pak před dalším zpracováním na brikety drtí a technicky vysušuje, aby byla zajištěna co nejnižší vlhkost. Stejně jako u dřevěných briket je obsah vlhkosti dřeva v nočních briketách nižší než 10 %. Pro srovnání: suché palivové dřevo má stále obsah vlhkosti asi 15-20 %. V dalším kroku se brikety lisují v lisovacích strojích pod vysokým tlakem.

Hoření nočních briket

Noční brikety používá mnoho majitelů kamen na dřevo právě kvůli jejich obzvláště dobrým tepelným vlastnostem. Díky prodlouženému žhnutí totiž dokáží udržovat konstantní teplotu po dobu 6–8 hodin.

Na co je třeba dát si pozor

V každém případě je třeba dbát na regulaci přívodu vzduchu v kamnech. Přívod vzduchu je vhodné výrazně omezit, aby se dosáhlo požadovaného dlouhého žhnutí. S plně uvolněným přívodem vzduchu se doba hoření a žhnutí výrazně zkrátí. Přívod vzduchu by však neměl být omezen do takové míry, aby došlo k doutnajícímu ohni v kamnech. Ten produkuje toxické plyny a větší tvorbu sazí.

Ekologická varianta

Tam kde je potřeba udržovat konstantní teplotu po delší dobu, jsou brikety noční výbornou volbou. Také jsou, stejně jako i klasické dřevěné brikety, výbornou ekologickou náhradou například za hnědé uhlí.