Zdroj: Pexels

Energie z obnovitelných zdrojů a její pozitiva

Všichni víme, jak je důležité chránit naše životní prostředí. Jedním z jednoduchých ale efektivních kroků v této oblasti je odběr zelené energie, která se vyrábí výhradně z obnovitelných zdrojů. Pojďme se podívat na to, jaké benefity nám její využívání může přinést.

Přínosy zelené elektřiny
Hlavní přínos zelené elektřiny spočívá v její výrobě pouze z obnovitelných zdrojů, díky čemuž má minimální dopad na naše životní prostředí již v průběhu její výroby. Celkově se jedná o zdroje, které mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně, nebo úplně obnovovat, a to samy, nebo za přispění člověka. Zelená energie nám do zásuvek může proudit ze solárních, větrných nebo vodních elektráren. Vyrábět ji však mohou i bioplynové stanice, které přeměňují biologický odpad, a dále energetické zdroje využívající biomasu (nejčastěji jde o odpadní dřevní štěpku či různé energetické dřeviny a plodiny).

I přes tato pozitiva je v České republice ovšem stále dost uhelných elektráren, které se z velké části podílí na produkci CO2 – skleníkového plynu, který přispívá nejen ke globálnímu oteplování, ale také znečišťování ovzduší. To vše má negativní dopad na lidské zdraví. Využíváním zelené elektřiny ve vaší domácnosti tak můžete pozitivně přispět nejen celé planetě, ale také sami sobě.

V čem je rozdíl mezi zelenou a běžnou energií
Jednoduše v ničem - energie je jen jedna, u té zelené ale víte, že její produkce probíhá s ohledem na životní prostředí a udržitelnost. Odlišnost se neprojevuje ani ve výkonu – káva se vám se zelenou energií uvaří stejně rychle. Odběrem zelené energie navíc podporujete i její producenty, kteří využívají obnovitelné zdroje a nepřispívají k produkci CO2.

Energie je jen jedna, takže na první pohled žádný. Výkon zůstává také stejný, tudíž se vám káva uvaří stejně rychle. Rozdíl je ovšem v její produkci, který probíhá s co největším ohledem na životní prostředí a udržitelnost. Každý odběratel zelené energie navíc podporuje právě ty producenty, kteří využívají pouze obnovitelné zdroje a nepřispívají k produkci CO2.

Zdroj: Pexels

Jak přejít na zelenou elektřinu
Zelenou energii můžete ve své domácnosti využívat velmi snadno. Stačí se pouze s vaším dodavatelem domluvit na jejím odběru. Zárukou jejího zeleného původu je garance Operátora trhu s elektřinou, což je společnost, která má v Česku na starosti dohled nad energetickým trhem. Díky tomu budete mít jistotou, že vaše elektřina opravdu pochází z obnovitelných zdrojů. Tuto záruku by vám měl bez problémů poskytnou i váš dodavatel.

Dodavatel energie nakoupí elektřinu z obnovitelných zdrojů a ve stejném množství MWh ji poskytne koncovým spotřebitelům (domácnostem nebo firmám). Díky tomu, že je v distribuční síti připojena celá řada odpovídajících zdrojů, zůstává dávka zelené energie stabilní.

Mimo to si jako spotřebitelé můžete vybrat, odkud by vaše zelená elektřina měla pocházet, tedy buď ze slunce, větru, vody nebo bioplynových stanic.

Producenty zelené energie najdete po celé České republice. Hledejte je především tam, kde má využívání obnovitelných zdrojů největší smysl – například v místech s dostatkem zemědělského odpadu, slunečního svitu či odpovídajícím prouděním větru.

Zelená energie váš rozpočet nezatíží
Účtování zelené elektřiny pak záleží na jejím konkrétním dodavateli, může se například jednat o malý poplatek navíc k vašemu dosavadnímu tarifu. Nemusíte mít ovšem strach, že byste odběrem energie z obnovitelných zdrojů nějak zatížili váš rozpočet. Tato varianta je sice o něco dražší, ale pouze minimálně. U typické domácnosti v městském bytě se může jednat pouze o pár desítek korun ročně navíc. Na druhou stranu dobrý pocit, že děláte něco pozitivního pro naši planetu je k nezaplacení.
 

  Zdroj: Pixabay

Akční letáky