Zdroj: www.samosebou.cz

Jak a třídíme a recyklujeme kovový odpad

Není to ani tak dávno, kdy jsme se s kovovými obaly setkávali především v podobě plechovek od nápojů a konzerv s trvanlivými potravinami. Dnes je používání kovu jako obalu výrazně pestřejší. Jak jsme na tom ale s jejich tříděním?

Statistika říká, že v roce 2019 vytřídil každý z nás 13,9 kg kovového odpadu. To odpovídá přibližně 60% míře recyklace kovových obalových odpadů.

To jsou celkem úctyhodná čísla, stejně jako roční navýšení nádob na sběr tříděného kovového odpadu téměř o dvojnásobek. V polovině roku 2020 se na území ČR totiž nacházelo více než 53 000 těchto kontejnerů.

Rekordy v třídění kovu zatím láme Praha

V první polovině roku 2020 lidé v Praze vytřídili rekordní množství kovového odpadu. K dalšímu zpracování se tak dostalo na 359 tun kovů. Vliv na toto číslo má nejen prudce rostoucí počet sběrných nádob, ale pravděpodobně i opatření, která jsou uplatňována vlivem boje se současnou pandemií. Nejvíce jsme totiž kovový odpad zatím třídili během dubna a června.

Pro porovnání. Například za celý rok 2017 se v Praze vytřídilo 143,5 tun kovového odpadu. Zlepšení je tak skutečně výrazné.

Ani zbytek České republiky není pozadu

Meziroční nárůst v třídění kovového odpadu pozorujeme na celém území ČR. Vliv na toto má více faktorů:

  • dostupnější sběrná síť kontejnerů na třídění kovů v obcích,
  • větší míra využití kovu při výrobě obalových materiálů,
  • nákup potravin v kovových obalech do zásoby vlivem pandemie,
  • intenzivnější osvěta v oblasti třídění odpadu.

Výhody kovových obalů

Kov jako obalový materiál má podobné výhody jako sklo. Navíc při splnění určitých podmínek ho lze recyklovat klidně donekonečna. Což je poměrně velká výhoda například proti papíru, jehož životní cyklus je omezený maximálně na 7 recyklací.

Důležité je však třídění kovu nepodcenit! Třeba kovová plechovka se v přírodě rozkládá až 50 let – správně vytříděná by přitom mohla být po celou tu dobu nadále užitečná.

Chcete se o třídění dozvědět víc? Podívejte se na Samosebou.cz.

Akční letáky