Houby rostou během celého roku. Většinu těchto jedlých darů lesa, které s radostí sbíráme, však nacházíme od března do listopadu. Na začátku jara začínají růst chutné a v zahraniční velmi ceněné smržové houby. Mezi nejznámější patří kačenka česká, smrž obecný a smrž kuželovitý. V dubnu a květnu můžete vyrazit na čirůvku májovou, jež je vyhledávanou delikatesou. Začátek prázdnin je většinou ve znamení houbařských žní. Objevují se nejoblíbenější houby, jako jsou hřiby, kuřátka, kozáci, holubinky a suchohřiby. Tyto houby mohou růst až do pozdního podzimu. Na začátku školního roku se hojně vyskytují václavky, od listopadu se znovu objevují čirůvky.

Kdy rostou houby

Obecně platí, že houby pro svůj růst potřebují přiměřenou teplotu a dostatek vlhkosti. Opravdu rostou po dešti, avšak nevyrostou přes noc. Je odpozorováno, že první plodnice se objevují za 5 až 10 dní po intenzivním dešti, po němž bylo také teplo. „K houbařskému „folklóru“ již patří určitá zažitá slovní spojení a rčení. Mezi nejznámější patří, že se „páří z lesů“, a tudíž porostou houby. Je-li totiž lesní půda dobře prohřátá a dostane-li solidní dávku dešťových srážek, dochází k nasycení půdy vodou, přičemž se část vody odpařuje do vzduchu, kde původně neviditelné vodní páry kondenzují na viditelné vodní částečky, a to houbám velice svědčí," píše ve své knize Praktický houbař Ladislav Kovář ml. Další podmínkou růstu hub je teplota půdy. „Stručně by se dalo říci, že pro okruh hub, které se označují jako kloboukaté, je optimální teplota 25 °C. Na druhou stranu můžeme říci, že většina druhů hub při teplotách pod 10 °C růst přestává. Pro růst hub je také dobré, aby nedocházelo k příliš velkým rozdílům mezi denní a noční teplotou vzduchu, které někdy mohou přesahovat i 20 °C," píše Ladislav Kovář ml.

Související články

Jak najít houby

Každý druh hub roste jinde. Proto plodnice nacházíme na loukách, v parcích i podél polí. Nejvíce hub však roste v lesích na jihozápadních až severozápadních svazích. Méně plodnic najdete na místech, které jsou orientované na východ nebo jihovýchod. Houby preferují klidné prostředí s dostatkem vláhy. Nedaří se jim tam, kde je větrno a sucho. V chladnějších obdobích, tedy na jaře nebo na podzim, hledejte na slunných stanovištích, jako jsou okraje lesa nebo hustší porosty. Dobrým ukazatelem stabilní vláhy je mech, který je krásně zelený a nadýchaný.

Podle lesa poznáš houbu

Mykologie rozeznává 13 typů lesů. Nejčastěji se objevují smrkové lesy přirozené nebo smrková monokultura. Ze symbiotických hub zde můžeme nacházet hřiby smrkové, hnědé (suchohřiby), nachovýtrusné, žlučníky, kováře, kříště, žlutomasé aj. Objevují se zde i holubinky nebo václavky.

Dalším typem lesa je dubohabrový. Roste zde jeden z nejoblíbenějších hřibů - hřib dubový. Najdete zde však také hřiby plstnaté, žlutomasé, kozáky, lišky, penízovky, čirůvky i řadu holubinek. Mezi kulinářsky žádané houby patří ryzec syrovinka.

Ve smíšených borových lesích najdete hřib borový, klouzky, čirůvky, ryzce, bedly, kotrč kadeřavý, lišky a holubinky. Na okrajích lesů a na lesních mýtinách rostou pečárky, bedly, mecovky, závojenky či čirůvky májové. Pokud hledáte především hříbky, vyhněte se místům, kde roste kapradí. To ukazuje na kyselost půdy, jež pro tento druh hub není vhodná.

Zdroj: www.dokoran.cz, www.ctidoma.cz