Máme tip a radu pro zahrádkáře, jak jejich výskyt úspěšně eliminovat bez chemických reziduí v ovoci a zelenině.

Prvním volbou je NeemAzal.

NeemAzal® - T/S – proti savým a žravým škůdcům

Azadirachtin. To není zaklínadlo ani jazykolam, to je přírodní látka obsažená zejména v semenech stromu Azadirachta indica. Rostlina tak využívá svůj vedlejší produkt k vlastní ochraně. Azadirachtin funguje už při nepatrném množství jako regulátor růstu hmyzu, tzn. látka brání dalšímu vývoji larev, přeměny v dospělce a kladení dalších vajíček. Postřiku obsahující tuto látku se tak úspěšně využívá proti široké škále savých a žravých škůdců jako jsou mšice, molice, třásněnky na bylinkách, zelenině, ovocných stromech i okrasných rostlinách. Lze ho použít také v boji proti larvám mandelinky bramborové nebo i na zavrtané larvy makadlovky (Tuta absoluta) na rajčatech. Postřik totiž zůstává nejen na povrchu rostliny, ale částečně také proniká do jejích pletiv.

Dále je velmi vhodné postřik NeemAzalem kombinovat s lepovými deskami. Výrazná žlutá barva je mimořádně atraktivní pro dospělce mnoha škodlivých druhů. Na desky škůdci nalétávají či skáčou a jsou lepem zachyceny. Žlutá barva láká mšice, molice, smutnice, vrtalky, blýskáčky, dřepčíky, krytonosce, bejlomorky či plodomorky. Modrá barva lepových desek je zase atraktivní pro třásněnky.

Kdo má skleník, doporučujeme využít dravých roztočů a vosiček. Pomáhají proti mšicím, molicím, sviluškám a třásněnkám.

Principem těchto dravých roztočů a vosiček je parazitace na cílovém druhu. Tito dravci kromě toho, že sají a likvidují škůdce, kladou také svoje vajíčka do cílového hostitele a tím dojde k jeho zahubení. Dále se množí ve skleníků do té doby, dokud mají dostatek potravy.

Tito pomocníci se jmenují Encarcia formosa, Phytoseiulus persimilis, Aphidius colemani, Amblyseius cucumeris, Aphidoletes aphidimyza.