Pozor, i takto to může být správně a zdánlivé netřídění odpadu je vlastně v pořádku. Přijde vám to postavené na hlavu? Pak jste ještě pravděpodobně neslyšeli o takzvaném multikomoditním sběru tříděného odpadu. Pojďme se mu trochu podívat pod pokličku, respektive pod víko barevného kontejneru, do kterého se sbírá více druhů tříděného odpadu najednou.

Multikomoditní sběr tříděného odpadu šetří místo i peníze

Někdy se setkáte s pojmem multikomoditní, někdy s pojmem směsné sběry tříděného odpadu. V obou případech se jedná o jedno a to samé. Tedy o sběr více druhů tříděného odpadu do jedné společné nádoby. Tento způsob sběru není ničím neobvyklým a můžete se s ním setkat již v mnoha obcích. Využíván je často z důvodu nedostatku místa v ulicích měst, ale i kvůli finančním úsporám. Rozhodně to ale neznamená, že do takového kontejneru můžete vhodit, co se vám zlíbí! Nebo, že takto nashromážděný odpad už není dále využit. I u multikomoditního sběru platí jasné zásady a odpad se sváží na třídicí linky, kde je dále dotříděn na jednotlivé druhy odpadu.

Co je možné vhodit do kontejnerů pro směsný sběr tříděného odpadu

Pravidla třídění se často v jednotlivých městech a obcích liší. Proto je potřeba sledovat a řídit se informacemi uvedenými na samolepkách na kontejnerech. Jaké odpady lze v daném místě třídit společně, je dáno především logistickými možnostmi místní svozové společnosti či technologickými možnostmi dané třídicí linky. Pro představu, nejčastěji se můžete setkat s následujícími kombinacemi sběru:

  • PAP + NK = papír a nápojové kartony
  • PAP + PL + NK + KOV = papír, plasty, nápojové kartony a kovy
  • PL + NK = plasty a nápojové kartony
  • PL + KOV = plasty a kovy
  • PL + NK + KOV = plasty, nápojové kartony, kovy
  • SKC + KOV = sklo čiré a kovy
  • SKS + KOV = sklo směsné a kovy
  • NK + KOV = nápojové kartony a kovy

Svozový vůz odpad přepraví na třídicí linku, kde je roztříděn na jednotlivé materiálové druhy a dále dotříděn. Následně je předán ke zpracování do specializovaných zařízení, kde je dále materiálově či jinak využit. Především díky vašemu třídění se s odpadem můžete setkat v jiné, recyklované podobě.

Proto i vy třiďte odpad, protože to má smysl! Vždy ale sledujte, obzvláště na neznámých místech, samolepky na kontejnerech, ať máte stoprocentní jistotu, že do nich opravdu vhazujete to, co tam správně patří.