Protože hluk vniká do budov lehkými, respektive tenkými materiály, představuje sklo logicky v obvodovém plášti nejslabší článek. Zároveň ale sílí trend zvětšování jeho ploch. Řešení zdánlivého protikladu je ale překvapivě snadné – pomocí akusticky izolačního zasklení IZOS Acoustic.

Na míru vašim potřebám

Schopnost eliminovat hluk je charakterizována vzduchovou neprůzvučností materiálu, tedy hodnotou vyjadřující rozdíl hladiny akustického tlaku mezi zdrojem hluku a interiérem. Čím je její hodnota vyšší, je vyšší akustický výkon zasklení a tím lépe materiál izoluje,“ vysvětluje Martin Najman, projektový a produktový manažer společnosti HELUZ IZOS. Obrovskou výhodou zasklení IZOS Acoustic je variabilita jeho výroby, kdy je možné kombinovat několik dílčích parametrů a dosáhnout tak nejlepších výsledků v boji s nepříjemným hlukem. Jde především o různé tloušťky jednotlivých tabulí skla v zasklení, využití speciálních fólií nebo unikátní kombinaci několika různých typů skel a tlouštěk kvůli potlačení frekvencí způsobujících vibrace skla. „Kvalitní výrobek ale samozřejmě vyžaduje správnou odbornou montáž na stavbě, která eliminuje vznik akustických mostů v připojovací spáře,“ doplňuje Martin Najman.

Klid a úspora energií

Výběr vhodného skla jde ruku v ruce s požadavkem na akustický komfort, kterého chceme dosáhnout. Ve městech například dosahuje úroveň hluku 65-80 dB, přičemž maximální úroveň hluku při pobytu v interiéru by neměla přesáhnout 35 dB. Zasklení IZOS Acoustic vykazuje útlum 32-52 dB, dokáže tedy hluk z exteriéru eliminovat na takovou úroveň, jako byste se pohybovali v klidné zahradě v bezvětří.

Kromě akustické izolace ale samozřejmě také zasklení HELUZ IZOS plní vysoké požadavky na proslunění, bezpečnost a tepelněizolační vlastnosti. Kombinuje vrstvené sklo se skly s nízkoemisním pokovením, která jsou vsazena do teplého rámečku s molekulovým sítem, mezera mezi nimi je vyplněna argonem. Díky tomu dosahuje výborné hodnoty součinitele prostupu tepla zasklení Ug = až 0,5 W/m2K. Při využití zasklení IZOS ENERGY+ dojde k významnému poklesu energie potřebné pro vytápění, výrobek s rezervou splňuje i požadavky pasivních a energeticky téměř nulových staveb.

Více o akusticky izolačním zasklení IZOS Acoustic

Zdroj: Youtube

www.izos.cz