Pro celoroční koupání v kvalitní vodě je nezbytná soustavná péče a průběžné sledování její kvality. Samotná filtrace ani hydraulika bez chemického ošetření trvale čistou vodu nezajistí. Mějte na paměti, že během používání bazénu je voda znečišťována nejen spádem z okolí jako je např. pyl, listy, prach, spóry řas apod., ale také jeho uživateli. Do vody se dostávají nejen sliny, pot a vlasy, ale také i zbytky opalovacích prostředků, které tvoří při okrajích bazénu mastný film. Z čisté vody lákající ke koupání se tak velmi snadno může stát voda nevábně kalná.

První napuštění vody do bazénu

Konečně přišla ta chvíle, nový bazén je plný čisté vody. Co dál? Zásadní jsou dva fyzikálně chemické ukazatele – tvrdost vody a její pH (kyselost či zásaditost). Sadou pro měření pH vody změřte aktuální hodnotu, která by se měla pohybovat v rozmezí 6,8 – 7,6. Pokud zjištěná hodnota pH je vyšší, upravte ji přípravkem pH MINUS, pokud je hodnota pH nižší, aplikujte přípravek pH plus. Zvláště v případech, kdy napouštíte vodu z lokálního zdroje, je důležité zjistit hodnotu tvrdosti vody. V případě vysoké tvrdosti aplikujte přípravek STABILIZÁTOR TVRDOSTI. Předejdete tak tvorbě minerálních usazenin na stěnách a dně bazénu, které se velmi špatně odstraňují. Po úpravě pH a stabilizaci tvrdosti vody následuje prvotní chlorace rychlorozpustným granulátem CHLOR START. Dávkuje se 40-80 g na 10 m3 vody. Tím by mělo být dosaženo nastavení počáteční koncentrace chlóru ve vodě na úroveň 0,3-0,5 mg/l. Poté používejte pro průběžnou dezinfekci a úpravu vody kombinované chlorové tablety.

Průběžný monitoring

  • Během sezóny je optimální kontrolovat pH vody 1 - 2x týdně, při extrémně vysokých teplotách i denně.
  • Písek ve filtraci je vhodné propláchnout 1 měsíčně. Zvýší se tak jeho životnost na 4-5 let.
  • Hrubé nečistoty z hladiny i dna bazénu vyžadují každodenní odstranění.
  • Pravidelnou úpravu vody bazénovou chemií Proxim.

Voda ztratila jiskru, co s tím?

Při výskytu zákalu vody je potřeba zjistit jeho příčinu. Je tedy nezbytná kontrola pH a tvrdosti vody a následná úprava na požadovanou hodnotu. Pokud jsou tyto příčiny vzniku zákalu vyloučeny, potom vznikl v důsledku rozptýlení jemných mechanických nečistot nebo organických sloučenin. V takovém případě je nasnadě použití přípravku VLOČKOVAČ TEKUTÝ, který způsobí shluknutí nečistot ve formě vloček. Ty se pak snáze zachycují na filtru nebo klesají ke dnu bazénu, odkud se mohou odstranit vysavačem. Před použitím tohoto přípravku je nutné snížit pH vody na hodnotu 6,8. Doporučené dávkování je 10–50 ml na 10 m3 vody.

Co dělat, když voda zezelená

Vlivem vysokých teplot, bouřkového počasí nebo díky vysokému zatížení bazénu může docházet k zhoršení kvality vody, které se projeví zelenou barvou. Toto zbarvení je důsledkem přítomnosti řas a bakterií. Pro uvedení vody do původního stavu opět platí kontrola pH a v případě odchylky od optimální hodnoty jeho úprava. Dále je nezbytné aplikovat přípravek CHLOR ŠOK pro šokovou dezinfekci vody, která zahubí přítomné mikroorganismy. V případě jemného zákalu doporučujeme aplikovat VLOČKOVAČ TEKUTÝ a následné shluky nečistot odsát filtrací.

Více informací pro řešení problémů, rad a inspirací můžete čerpat zde.