Uvědomte si, co děláte

Pro bezpečnou práci je důležité znát princip fungování řetězové pily – když ho pochopíte, předejdete řadě zbytečných potíží i potenciálních úrazů. První část pily tvoří tělo, ve které se ukrývá motor – ta pro vás není nebezpečná. Výrazně nebezpečnější částí je vodicí lišta, na které je nasazen řetěz. Ten se skládá z jednotlivých článků a řezných a omezovacích zubů a v obvodových drážkách lišty ho drží tzv. vodítko.

Abyste uřízli to, co potřebujete, hladce a bez problémů, musí být řetěz na liště správně napnut pomocí napínacího zařízení a ozubeného kolečka, tzv. řetězky, důkladně naostřen a promazán olejem pro ztrátové mazání.

Není důležitý typ, ale znalost zásad

Před samotnými zásadami správného řezání si ještě pojďme uvést na pravou míru, že je úplně jedno, jakou pilou řežete – obezřetní musíte být, ať už používáte benzínovou, aku či elektrickou řetězovou pilu. Byť každá z nich funguje s jiným pohonem, nebezpečné mohou být všechny stejně, proto zásady bezpečné práce platí pro všechny.

Elektrická řetězová pila má však oproti aku a benzínovému provedení jedno specifikum, a to přívodní kabel, bez kterého nefunguje – při řezání tedy musíte věnovat zvýšenou opatrnost ještě jemu, abyste jej nepřeřízli a nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

100% stav je základ – pily i váš

Než se pustíte do jakékoliv činnosti s řetězovou pilou, je důležité překontrolovat její stav. Pila vždy musí být ve stoprocentním technickém stavu, tedy musí být dostatečně ostrý a správně napnutý řetěz, plně funkční řetězová bezpečnostní brzda, promazaná lišta i řetěz, i bezproblémový chod motoru.

Pamatujte, že:

 • Budete-li řezat s tupým řetězem, rychleji se unavíte, čímž ztrácíte pozornost a můžete udělat chybu.
 • Nefunkční řetězová bezpečnostní brzda nezastaví řetěz při tzv. zpětném vrhu pily a může dojít k vážným, mnohdy i smrtelným poraněním.
 • V případě, kdy pila nemaže (ať už z důvodu nedostatku oleje, nebo poruchy), dochází ke zvýšenému namáhání řetězu i opotřebení lišty. Extrémně namáhaný řetěz pak může prasknout a způsobit vážné poranění.
 • Pokud dojde při doplňování kapalin k jejich rozlití/přetečení a znečištění pily, vždy ji pečlivě otřete a osušte – uvědomte si, že mastné madlo bude v ruce klouzat, a nemáte tak jistotu bezpečného držení pily.
 • Jen správně seřízený motor zajistí nekolísavý výkon, a tedy i bezpečné řezání.
 • Uvolněné kryty, madla a další části pily představují velké riziko pro bezpečnost používání, proto pilu nikdy nepoužívejte s uvolněnými částmi.

Pokud si nejste jisti technickým stavem pily, obraťte se na servis, kde vám pilu překontrolují, seřídí a nabrousí řetěz. Kromě 100% technického stavu musíte být v dokonalém stavu i vy – nikdy nepoužívejte pilu, pokud jste požili alkohol, necítíte se zdravotně v pořádku, točí se vám hlava, jste unavení atd. Jakákoliv vaše indispozice může při práci s řetězovou pilou vést k vážným, až smrtelným úrazům.

10 zásad pro bezpečnou práci s řetězovou pilou

Ve chvíli, kdy jste si jisti technickou připraveností pily, můžete se pustit do práce. Při ní vždy dodržujte následující zásady.

 1. S pilou nikdy nepracujte bez ochranných pomůcek – základem jsou pracovní rukavice a ochranné brýle, které vás ochrání před odletujícími třískami. Při kácení stromů a práci ve výškách nesmí chybět přilba a bezpečnostní obuv, skvělou pomůckou jsou sluchátka a oblečení s protipořezovou úpravou.
 2. Pilu nikdy nepoužívejte na mokrém a kluzkém povrchu (bláto, led, sníh, čerstvě oloupaná kůra) – hrozí riziko uklouznutí.
 3. Pilu vždy startujte na zemi – nikdy ne z ruky, umístěte ji na rovnou plochu.
 4. Stůjte na pevném, stabilním povrchu , před startováním zaujměte pevný postoj s rozkročenýma nohama, abyste neztratili balanc.
 5. Nikdy se nepřemisťujte s nastartovanou pilou – ani kdyby šlo jen o pár kroků.
 6. Pilu při řezání vždy držte oběma rukama, stůjte s rozkročenýma nohama, jedna noha by měla být mírně předkročena pro lepší stabilitu.
 7. Na vhodném kusu dřeva vždy proveďte zkušební řez – obzvláště, pokud jste pilu delší dobu nepoužívali, nebo jste v řezání nováčci.
 8. Buďte si vědomi rizika zpětného vrhu, ke kterému dochází, když se řetěz zasekne při řezání špičkou či vrchní částí lišty – řežte proto vždy ve spodní části lišty, tedy co nejblíže k tělu pily.
 9. Drobnější materiál si správně uchyťte, používejte řezací či samosvorné kozy, při kácení stromů používejte klíny. Pořezaný materiál postupně odklízejte.
 10. Vždy informujte další osobu, že jdete řezat s řetězovou pilou, mějte u sebe mobilní telefon či vysílačku a nezapomeňte mít poblíž také lékárničku.