Tvárnice Ytong jsou ohleduplné k našemu zdraví

Autoklávované pórobetonové tvárnice jsou zcela bez škodlivin, a proto nemohou v průběhu svého užívání vypouštět žádné zdraví škodlivé emise. Dokonce ani v případě požáru nebo při působení vody. Tento stavební materiál splňuje přísná kritéria mezinárodních norem a nezávislé certifikáty potvrzují, že pórobeton Ytong udržuje v domě optimální klima a chrání zdraví jeho obyvatel.

Recyklace Ytongu a jeho další použití

Zbytky autoklávovaného pórobetonu lze také dodávat do zcela nových recyklovaných materiálů. Jedním z takových příkladů může být využití jako podestýlka pro domácí mazlíčky.

Výroba pórobetonových tvárnic je energeticky nenáročná

Pórobetonové tvárnice se vyrábí v uzavřeném cyklu, takže se zde spotřebuje méně energie než u stavebních materiálů se srovnatelnými vlastnostmi. Autoklávované pórobetonové stavební prvky se vytvrzují v takzvaných autoklávech po dobu pěti až dvanácti hodin při teplotě přibližně 190 °C. Vodní pára vznikající při tomto procesu se recykluje v uzavřeném systému a 85 % se znovu využívá.

Tvárnice Ytong jsou ohnivzdorné

Stěny z pórobetonu Ytong splňují požadavky na požární stěny již od tloušťky 175 mm. Montážní prvky nejsou hořlavé, při hoření neodkapávají a nevyvíjejí kouř ani plyny. Díky tomu pórobeton jako stavební materiál brání šíření požáru po dobu více než 360 minut – mnohem déle, než požadují současné normy. To je šest hodin na cílený boj s požárem.