Nový rok je tady a přináší důchodovou reformu. Co se týče důchodů v ČR, situace se spíše čím dál zhoršuje. Věková hranice pro odchod do penze se posouvá stále výš a lidé, kteří strávili celý život prací a odváděním daní státu, mají s narůstající inflací problém se z důchodových příjmů řádně uživit. Co se týče předčasného důchodu, ten se finančně nevyplatí už vůbec. Odchod do předčasného důchodu se jeho žadateli promítá do celkové výplaty penze formou jejího krácení. Toto krácení se vypočítává tak, že když si zažádáte o předčasný odchod do penze například 90 dní před tím, než by vám byl vystaven starobní důchod, sazba se vám zkrátí o 0,9 %. U 1 roku, což je 365 dní, se vám sazba zkracuje o 3,6 % a tak dále.

Video o rozdílech předdůchodu a předčasného důchodu najdete na Youtube kanále Orange Academy:

Zdroj: Youtube

Důvody předčasné penze

Co je jisté, odchod do předčasného důchodu se finančně nevyplatí. Ale jsou tu tací, kteří nemají jinou možnost než si o předčasný odchod do penze zažádat. Jsou to třeba lidé, kteří trpí vážným onemocněním, a tudíž nejsou schopni vykonávat práci do stanoveného věku. Mohou to být lidé, kteří vydělávají málo a nejsou schopni uživit rodinu. Můžou to být také lidé, kteří utrpěli úraz, který jim nedovoluje nadále vykonávat jejich povolání a nemají rodinu, která by jim finančně pomohla. Pro tyto případy se vytvořily 4 kategorie, z nichž pro některé by neměly platit srážky z penze.

4 kategorie

Ministerstvo práce a sociálních přišlo v rámci důchodové reformy s návrhem, že se pracující rozdělí na 4 kategorie. Kategorii v soupisu takzvaných náročných prací by se neměla z důchodových příjmů strhávat žádná procenta. V první kategorii, pro kterou srážky při odchodu do předčasného důchodu platit budou, jsou práce, u kterých dle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví pracovníka. V druhé kategorii jsou práce, které mají na zdraví pracovníků vliv jenom výjimečně, a to zejména u vnímavých jedinců. U této kategorie se také strhávají procenta z penze. Třetí kategorií jsou práce, u kterých jsou překračovány hygienické limity či jsou naplněna kritéria pro zařazení dané práce do této kategorie. Ve čtvrté kategorii jsou již práce, jejichž zdravotní rizika není možné vyloučit ani s používáním dostupných ochranných opatření. Chvíli se vedla diskuse o tom, zda- li jsou důvody posledních dvou kategorií dostatečně vážné na to, aby jim byly prominuty srážky, a aby dostaly celý obnos důchodových příjmů. Nakonec se rozhodlo, že pouze kategorie číslo čtyři bude mít umožněno dostat celý obnos i s předčasným odchodem do penze.

Související články

Zdroje: www.naseduchody.cz, www.cssz.cz