Zdroj: biocont.cz

Řádí vám na zahradě chrousti, krtonožka, tiplice, mravenci a lalokonosci?

Poradíme, jaké hlístice na ně platí.

Mravenci a jejich mraveniště nejsou úplně nejoblíbenějšími kamarády, zvláště, když pomalu rozebírají chodníky, obrubníky u domu nebo ochraňují mšice na rostlinách. Mnohokrát je problém se jich zbavit chemickými postřiky, nebo jejich použití může kolidovat s vašim přáním je prostě jenom vypudit a neohrozit tak další užitečný hmyz, který byste chemickým postřikem zasáhly za účelem zbavit se pouze a jedině mravenců. Mravenci ale nejsou jenom roznašeči mšic a ,, stavitelé,,. Jejich přítomnost v zahradě je velmi užitečná, zachovává přirozenou rovnováhu a pomáhají nám eliminovat různé housenky, píďalky, a dokonce i některé larvy brouků. Jejich apetit je velmi široký, a tak by byla velká škoda je hubit.

Nemaplus vás zbaví mravenců, aniž byste je museli hubit. Zdroj: biocont.cz

Doporučíme zvolit variantu s použitím hlístic rodu Steinernema antfree a to tak, že mravence přítomnost hlístic vypudí z jejich stanoviště, ale nezahubí. Prostě se odstěhují.

Chrousti napadají především trávníky. Zdroj: biocont.cz

S larvami chroustů pomohou rovněž hlístice. Přípravek nema – green obsahuje hlístice rodu Heterorhabditis, které jsou velkým pomocníkem při udržování trávníku v kondici. Chrousti umí nadělat velkou neplechu a jejich přemnožení není rozhodně vítáno. Hlístice po aplikaci aktivně vyhledávají larvy, proniknou tělními otvory do jejich těla a tam se začnou množit. Larva chrousta po zhruba týdnu uhyne, mladé hlístice opustí kadaver a vydají se dál hledat nové larvy chroustů. Ošetření se provádí opakovaně v červenci, srpnu a září. V polovině července se larvy přesunou z hlubších vrstev půdy blíže k povrchu, kde již okusují kořínky trávníku.

Tiplice v trávníku Zdroj: biocont.cz

Dalším nezvaným hostem na trávnících jsou tiplice. Larvy tiplic se živí kořenovým systémem rostlin a v místech, kde jsou přemnoženy mohou např. na trávnících způsobovat velké škody. Hlavně mladý trávník, který ještě nemá dostatečně vyvinutý kořenový systém mohou larvy tiplic zdecimovat. Tiplice obecně milují vlhčí prostředí, kladou proto i svá vejce tam, kde je předpoklad dostatku vlhkosti.

S tiplicemi pomůže nemastar. Aplikace hlístic je v září a říjnu, kdy se líhnou z vajíček nakladených na konci léta mladé housenky, které škodí žírem na koříncích.

Nemastar ale můžete použít i na krtonožky v zahradě.

Krtonožka je velmi neobvyklý hmyz, který se úspěšně schovává před zrakem zahrádkářů.

Krtonožka Zdroj: biocont.cz

Je pokryta hustými chlupy. Má velké přední nohy podobné krtčím, kvůli kterým dostala své jméno. Potřebuje je k tomu, aby mohla rýt v zemi, kde tráví většinu času. Hrabe si chodbičky a loví různý hmyz. Tyto chodbičky jsou viditelné na povrchu půdy. Při této činnosti ovšem okusuje i kořeny rostlin, na které cestou narazí. Samičky staví pod zemí hnízdo, které se podobá duté kouli s hladkými pevnými stěnami. Do hnízda snáší až několik set vajíček, která opatruje. Larvy zůstávají v hnízdě po dvě svlékání a pak se teprve rozlézají po okolí. Hluboko v zemi přezimují a na jaře potom dokončují přeměnu v dospělce. Ošetření nemastarem provádíme od dubna do srpna.

Zároveň ošetříte nemastarem i housenky osenice polní.

Bobkovišeň napadená Lalokonoscem Zdroj: biocont.cz

Osenice jsou velmi významný škůdce celé řady rostlin – řepy, vinné révy, obilovin, zeleniny atd. Osenice polní má rozpětí křídel 30–40 mm, šedě, nebo hnědě zbarvená přední křídla, zadní křídla jsou světlá. Samice kladou na jaře vajíčka, ze kterých se líhnou bílé, nebo žlutě zbarvené larvy, které později dorůstají délky až 5 cm. Larvy začínají žír na vzcházejících rostlinách, a to zejména na nadzemních částech. Později se larvy stěhují u některých rostlin pod zem, kde okusují kořenové části. Larvy jsou aktivní hlavně v noci, přes den se ukrývají v půdě, kde také přezimovávají. Může mít až dvě generace za rok. Aplikace nemastaru se doporučuje průběžně duben-říjen dle výskytu.

Lalokonosec dospělec Zdroj: biocont.cz

Na dospělé brouky lalokonsců je velmi učinná pastička, ve formě dřevěné destičky nematop brouk-free, která obsahuje v gelu hlístici Steinernema Carpocapsae. Pod ní se brouci přes den rádi schovávají do úkrytu a hlístice tak mají šancí se dostat do dospělých brouků. Díky gelu hlístice vydrží déle aktivní. Dospělci hynou po několika dnech.

Zdroj: biocont.cz

www.biocont.cz

Akční letáky