S Maltou HELUZ SIDI je čas pro nanesení malty a uložení cihel zhruba dvojnásobný oproti cementovým tenkovrstvým maltám
Zdroj: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

S maltou HELUZ SIDI postavíte cihlový pasivní dům rychleji

S  předem připravenou tekutou maltou HELUZ SIDI se zdění z broušených cihel výrazně zjednodušilo a v podstatě připomíná malování.

Malta HELUZ SIDI je tenkovrstvá zdicí malta vhodná i pro pasivní a nízkoenergetické domy.  Je to z výroby předem namíchaná silikátově-disperzní směs, kterou si můžeme představit jako hustší barvu na malování. Na stavbě se už do ní nic nepřidává, takže odpadá riziko, že ji někdo znehodnotí, jako třeba přidáním nesprávného množství vody do sypké cementové malty. Stačí otevřít kyblík s maltou HELUZ SIDI, ponořit do ní systémový váleček a mohu maltu nanášet na cihly a zdít.

S tekutou maltou HELUZ SIDI je zdění jednoduché jako malování S tekutou maltou HELUZ SIDI je zdění jednoduché jako malování Zdroj: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

S maltou HELUZ SIDI se tedy stavba zjednoduší a urychlí, protože nanášení malty systémovým válečkem je jednoduché jako malování. Výsledkem je ale zdivo se všemi srovnatelnými parametry (mechanické, tepelněizolační, akustické a statické) jako při použití cementové tenkovrstvé malty.

Nanášení malty HELUZ SIDI se provádí systémovým válečkem. Nanášení malty HELUZ SIDI se provádí systémovým válečkem. Zdroj: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Před aplikací malty HELUZ SIDI stačí směs lehce promíchat např. pomocí dřevěné laťky, není potřeba žádné elektrické míchadlo. Maltu HELUZ SIDI lze nanášet na ložné plochy broušených cihelných bloků v dostatečném časovém předstihu. Celkový „otevřený čas" je 10 minut. A následně do dalších 5 minut je nutné uložit cihelný blok do konečné pozice ve zdivu. To znamená, že do 15 minut od nanesení malty na spodní řadu cihel, musí být usazena cihla do finální pozice ve zdivu. Čas pro nanesení malty a uložení cihel je tedy zhruba dvojnásobný oproti cementovým tenkovrstvým maltám. Tato vlastnost výrazně zvyšuje produktivitu práce, protože zedníci nemusejí tak často přerušovat pokládku cihel, kvůli tvrdnutí nanesené malty a starání se o speciální nanášecí válec.

HELUZ SIDI se nanáší rovnoměrně (do kříže), aby pokryla všechna vnitřní i obvodová žebra v ložné ploše cihly. HELUZ SIDI se nanáší rovnoměrně (do kříže), aby pokryla všechna vnitřní i obvodová žebra v ložné ploše cihly. Zdroj: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Oproti tenkovrstvým maltám, kterých je třeba dovézt na stavbu půl palety, bude stačit na stavbě pár kýblů malty HELUZ SIDI. Maltu HELUZ SIDI navíc bez problémů uskladníte, protože je v plastovém kyblíku, takže jí nebude vadit ani déšť. Stejně snadno ji i po otevření převezete na jinou stavbu a použijete třeba za týden, aniž by hrozilo zatvrdnutí, jako třeba u pěn. I odpadové hospodářství je jednodušší. Kýble lze využít pro další činnosti na stavbě a nepřekáží jako rozházené pytle od standardních maltových směsí.

Oproti tenkovrstvým maltám, kterých je třeba dovézt na stavbu půl palety, bude stačit na stavbě pár kýblů malty HELUZ SIDI. Oproti tenkovrstvým maltám, kterých je třeba dovézt na stavbu půl palety, bude stačit na stavbě pár kýblů malty HELUZ SIDI. Zdroj: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Základní myšlenkou bylo zjednodušení realizace konstrukcí z našich výrobků. Snažili jsme se najít technologii, která bude vyhovovat všem, bude zárukou kvality, aby výsledná konstrukce vykazovala deklarované vlastnosti. Zároveň to bude ekonomicky dostupná technologie, díky rychlosti výstavby a vyšší produktivitě práce a menšímu přesunu hmot i finančně úspornější varianta pro stavební firmu a v konečném důsledku i pro investora," popsal smysl práce vývojového týmu společnosti HELUZ Ing. Pavel Heinrich, produktový manažer společnosti HELUZ.

http://www.heluz.cz/sidi/

 

Akční letáky