Instalace pevné klimatizace

Máte-li již vybranou splitovou klimatizaci, čeká vás její montáž, která může v některých případech vyžadovat i složitější stavební úpravy. Zejména, pokud budeme mít na jednu venkovní jednotku napojeno více vnitřních jednotek a budeme tak chladit více místností v bytě či rodinném domě.

Vnitřní jednotka splitové klimatizace se umisťuje na stěnu místnosti s ohledem na to, aby rovnoměrně chladila celou místnost. Při instalaci se rovněž přihlíží k tomu, aby propojení vnitřní a vnější jednotky bylo co nejjednodušší.

Jednotky uvnitř a vně jsou spojeny chladivovým potrubím. Zajištěn musí být i odvod kondenzátu (například do okapu), který při chlazení uvnitř místnosti vzniká. Po domluvě s instalační firmou je možné si svépomocí vysekat drážky pro potrubí (případně může být skryto v lištách) nebo připravit základ pro osazení vnější jednotky (pokud bude stát na zemi). Pokud umisťujeme venkovní jednotku na střechu či fasádu domu, speciální nosníky instaluje také montážní firma. Více informací se můžete dozvědět ve video rozhovoru s odborníkem.

Samotnou montáž pak provede odborná firma, která má potřebné oprávnění pro práci s chladivem a která pak také na svoji práci poskytuje záruku. Vysoká kvalita montáže ovlivňuje správnou funkci klimatizace a její životnost. „Pokud si nevíte rady s výběrem kvalitní certifikované montážní firmy, obraťte se přímo na výrobce klimatizace,“ doporučuje Vladimír Macháček ze společnosti Daikin, výrobce klimatizací a tepelných čerpadel.

Vhodná údržba

Pro zajištění spolehlivosti a účinnosti klimatizace je zapotřebí provádět také správně údržbu. Co zvládneme sami, je omést smetáčkem prachový filtr nebo ho opláchnout čistou vodou. „Jednou ročně je vhodné objednat odbornou servisní firmu, která provede hloubkové čištění a zkontroluje i venkovní jednotku a rozvody chladiva. Odměnou za pravidelný servis je u renomovaných výrobců prodloužená záruka až 5 let,“ dodává Vladimír Macháček ze společnosti Daikin. Pravidelná údržba systému udržuje jeho energetickou účinnost a vede ke snížení spotřeby elektrické energie. Certifikovaný servis a originální náhradní díly zajistí také spolehlivý a bezpečný provoz do budoucna.

Víte, že …

Jsou na trhu dostupné modely splitových klimatizací, které dokáží filtrovat viry, bakterie či jiné nežádoucí látky, jako například formaldehyd, který se uvolňuje z koberců a podlahových krytin? Kvalitní klimatizací si tak můžete doma značně zlepšit kvalitu vnitřního vzduchu. Například klimatizace Daikin Perfera FTXM-R okouzlí nejen svým vzhledem, ale zajistí také čistý a svěží vzduch. Technologie Flash Streamer používá proud elektronů, který aktivuje chemické reakce mezi částicemi ve vzduchu a zbavuje ho tak alergenů, jako jsou pyly nebo plísně. Jednotka navíc obsahuje deodorizační filtr s apatitem titanu, který intenzivně působí proti nepříjemným pachům (tabákovému kouři nebo pachu domácích zvířat).